Andělské poselství července tobě: VYŘEŠENÍ, KONEC TĚŽKÉHO OBDOBÍ, PŘICHÁZEJÍCÍ ENERGIE.

Zlé časy se chýlí ke konci a to nejhorší je za tebou. Dlouho ses potýkal s těžkostmi svého života. Přichází úleva a věci dostávají směr, dokončují se a otevírají se nové. Vše špatné odplouvá, odeznívá a ty zase můžeš nasednout na svého koně a vyrazit vpřed. Všechno, co se zdálo zdlouhavé, nepříjemné, beznadějné, zbytečné, se nyní chýlí ke konci.

Přichází úleva, vyčerpání střídá náběh nové životadárné energie. Uvidíš mnohem jasně vše, co bylo v mlze, nejisté až mnohdy děsivé. Přichází ukotvení, rovnováha a naděje. Vyžaduje to víru, odhodlání a usilovnou práci na vědomé úrovni.Stále mohou přicházet důležitá sdělení, znamení, náhody a noví lidé, nová spojení. Přichází nové příležitosti, nebo si začneš tvořit své vlastní. Najednou začne vše dostávat smysl.

I když máš pocit, že se nedělo doposud nic, je to naopak, ušel jsi obrovský kus cesty a posunul ses obrovským krokem vpřed. Všechno ti jednoho dne zapadne a dá smysl. Plánuj dál a pokračuj vpřed. Jsi na cestě a ta cesta je dobrá.

 

Kéž tě andělé provázejí.
Poselství tvořím z andělských karet od Doreen Virtue, s láskou Hanka.

 

Karty „Andělské rady“ – Doreen Virtue

MÍRUMILOVNÉ ŘEŠENÍ

Změny, na které se tážeš, brzy skončí. Konflikt ustane a nahradí ho harmonie. Dostaví se pocit klidu, který pocítí všichni, dokonce i ti, kteří pouze „souhlasí, že nesouhlasí“. Nesoulad se brzy vyřeší ve tvůj prospěch. Může jít o neshody v práci i o konflikty v rodině nebo mezi přáteli. Odpouštěj a buď chápavý k těm, kteří se možná mýlí. Dovol, aby byl nastolen mír, který přinese odpuštění a klid všem. 

Přejete-li si ZDARMA posílat obecná pravidelná poselství na každý týden, měsíc a rok na Váš e-mail NAPIŠTE MI ZDE:-)

Ceník - výklad karet, očištění duše, domova, terapie SRT a další služby ZDE :-)

 S láskou Hanka