Rok 2021 je rokem TRANSFORMACE, PROMĚNY A ZNOVUZROZENÍ.

V roce 2021 nelze dělat žádné jasné ani unáhlené závěry. Celý rok bude rokem proměn a vše se bude vždy u každého z nás odrážet podle toho, jak se k čemu postavíme.
Jisté ale je, že se začnou tvořit zcela nové systémy, možnosti, příležitosti a tentokrát bude záležet na každém z nás, v jaké energii k tomu všemu přispějeme, jako jednotlivci.
Vždy se snažíme vidět určité cesty v konkrétních oblastech, což v novém roce nebude až tak jednoznačné a možné. Právě zde se nejvíce projeví skutečnost, že všechno se vším souvisí, jedno se odráží od druhého a jedno ovlivňuje druhé. My sami jsme si zamotali a přestali vnímat hranice mezi jednotlivými oblastmi.
Začali jsme žít automaticky a ze značné části velmi nevědomě. Proto v tomto roce snad více, než kdy jindy, se budeme vracet ke své duši, skrze sebe sama. To vyžaduje vědomé vnímání života i sebe sama. Budeme se vracet ke skutečným hodnotám, kořenům a budeme znovu nalézat kvalitu naší duše i našich schopností a talentu.

Rok 2021 je rokem, který bych nazvala jako ROK TRANSFORMACE A VNITŘNÍHO PROBUZENÍ. Můžeme jej také nazvat rokem ZNOVUZROZENÍ.

Začínáme od nuly, od začátku a to i přesto, že zužitkujeme prožité zkušenosti a lekce. Někdo z nás začne zcela od začátku, někdo začne od začátku, ale bude to jakýmsi pokračováním. Vše, co bylo a je nastaveno proti člověku a přírodě, se bude hroutit.
Projeví se podvody a nezdravé cesty, založené na vlastním prospěchu, a každý z nás budeme mít příležitost vybrat si, zda půjdeme cestou lásky a světla, nebo cestou dalšího podvodného či agresivního charakteru. Podle toho také můžeme očekávat svou úrodu. Doslova, co zasejeme, to také sklidíme. Tvoříme novou karmu a bude se nám také tak odměňovat.

Na počátku období je ztráta stability, jakési „půdy pod nohama“. Je zde vidět strach a obavy z toho, co bude dál. Teprve až v dalším roce, tedy v roce 2022, začneme svou novou pevnou stabilitu znovu nacházet. Nelze tedy rok 2021 zakončit jako běžný rok na konci prosince.
Energie, cesty, nové procesy a proměny se budou odehrávat až do dalšího období, tedy přibližně do poloviny roku 2022.
Důležitými a zásadními měsíci jsou zde únor, duben, září a listopad roku 2021 a červen roku 2022.
Tématem a úkolem celého období bude nalézání sebe sama, svých vnitřních hodnot, talentu, potenciálu a otevírání nových začátků a cest. Budeme hledat nové možnosti, ale bude nějakou dobu trvat, než to nové ukotvíme. Tvoříme tedy zcela „NOVÝ SVĚT“.
Prožijeme velmi proměnlivé emoční projevy, smutek bude střídat radost, až euforie a rok bude ve velmi proměnlivých emočních vlnách. To se přirozeně projeví jak v našich vztazích, tak v našem profesním i duchovním růstu a poznání.
Budeme hledat rovnováhu, proto projdeme různými extrémními projevy.

Můžeme očekávat mnoho rozchodů a rozvodů, ale na druhé straně je zde naděje, že se potkají ty skutečné spřízněné duše.
Je to ideální čas pro nová rozhodnutí – žádosti o ruku, uzavírání manželství, rozhodnutí o novém bydlení, početí miminka i pro porody.
Budou zde energie laděné k uzdravení, odloženým operacím, nebo se dokonce někteří budou těšit poznání, že už zamýšlená operace není nutná.
V kariéře přijdeme o mnoho pracovních míst a to i těch velmi pevných a stabilních. To proto, že jsme vedeni k tomu, abychom si uvědomili, co vlastně umíme. Pracovat a vydělávat na účty není naplňující práce. Naplňující práce je práce nebo činnost, kterou děláme srdcem a zároveň nám přináší prosperitu. To znamená, že budeme vedeni k tomu nalézt své vnitřní talenty, které v sobě máme, abychom plnili své životní poslání, ať duchovní, či praktické. Každý umíme něco a současná doba nás doslova vybízí k tomu, abychom začali dělat konečně to, pro co jsme se zde narodili. Bez ohledu na to, o jakou půjde profesi, od uklízečky po lékaře, či duchovní pomocníky. Nebudeme dělat rozdíly, kdo dělá co více nebo méně hodnotného, potřebujeme vše a vše k životu patří.
Budeme tedy tvořit nová místa, nové možnosti. Budeme znovu probouzet hodnoty a kvality naší duše. Budeme se vracet ke svým kořenům, řemeslům a kvalitě našich možností.
Můžeme tedy ladit, připravovat a pak postupně tvořit nové plány, projekty, nápady, můžeme přemýšlet, kde se jak chceme vzdělávat a posunout se.

Jsme velmi kvalitní a moudrý národ, jen jsme se trochu ztratili. A na každém z nás je, jak dalece se rozhodneme znovu nalézt sebe sama a klenoty naší duše a umu. Jen na každém z nás záleží, jak probudíme naši kvalitu duše i naší země.
Zažité systémy se rozpadnou, a do času se postaví zcela nové. To, čemu věnujeme pozornost a víru, to roste.

Čemu dáš přednost TY? Strachu, beznaději, hněvu, soudům… anebo Lásce, Světlu, Naději a Víře?

Toto vše ale nyní potřebujeme. Potřebujeme se vyčistit, probudit, prozřít a rozhodnout se. Je nezbytné, abychom si vše skutečně plně prožili a zároveň díky tomu také uvědomili.
Buďme tedy připravení rozloučit se se vším, co už nepřináší žádný užitek ani radost. Buďme připraveni přijmout a tvořit nové a láskyplné příležitosti. Tento rok je velmi zásadní, přesto pro každého z nás může být cestou k našemu srdci. A čím více se naučíme naslouchat svému srdci, čím více poznáme, kým opravdu každý jsme, čím více si dovolíme se realizovat ve svém talentu, tím zářivější bude náš nový svět.
Cesta a uzdravení není kolem nás. Cesta a uzdravení je v každém z nás uvnitř. Každý máme jeden střípek. A na každém z nás záleží, kolik těchto střípků každý sám za sebe vzájemně propojíme.

Každý máme volbu se rozhodnout.
Buď se bát, trpět, plakat, smutnět, vybrat si beznaděj a také to ve svém životě vytvářet a násobit s ostatními.
Nebo věřit, radovat se s láskou a vděčností z toho, co vše jsme každý dokázali, vidět vše jako výzvu a příležitost a dovolit si prožívat ve svém srdci lásku, a to vše s ostatními násobit.
Každý budeme přitahovat ty lidi, situace, možnosti a energie, které budeme sami ze své duše vyzařovat.

 

Přeji Ti NALEZENÍ SEBE SAMA a LÁSKU do srdce každé lidské bytosti.
A kdo jsi dočetl až sem, připomínám ti, co ti tvoji andělé strážní vzkazují - VZKAZ TVÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH TOBĚ. 

S láskou Hanka

Osobní výklad karet, kompletní rozbor vztahů, terapie SRT, očištění duší i domů atd. ZDE :-)

Přejete-li si ZDARMA posílat pravidelná poselství na každý týden, měsíc a rok na Váš e-mail NAPIŠTE MI ZDE:-)