Rok 2023 je rokem JEDNOTY, TRANSFORMACE, PROMĚNY A ZNOVUZROZENÍ.

Andělé nám vzkazují, že si máme uchovat naději, protože bude tento rok velmi proměnlivý a vše si budeme postupně tvořit tím, jak se k čemu postavíme. Podle toho každý sklidíme to, co zasejeme. Jsme vedení k tomu, abychom přijali své vnitřní dary a schopnosti, talent a vše, co umíme. Možná ještě neznáme celý svůj vnitřní potenciál, ale můžeme jej postupně objevovat. Je čas probudit svou důstojnost a chovat se důstojně k sobě, k životu a k ostatním. Velmi silné energie jsou zejména v oblasti profesní, materiální a existenční. Právě v tomto směru máme před sebou mnoho příležitostí a možností, i když zatím nejsou vidět. Nějakou dobu budou doznívat již probíhající energie a vše, co patří minulosti, se bude pomalu dokončovat. Mezi tím se připravuje a proudí nové. Zlom se objeví přibližně v polovině roku.

To, co se nám zdá bezvýchodné, beznadějné, čeho nebo o co se bojíme, a to, co nás delší dobu děsí, najde své řešení a uzdravení. Vše bude zásadně ovlivněno našimi myšlenkami, nastavením a rozhodnutími. Tento rok nebude snadný, ale je to nový začátek k proměně, a důležitý bude výsledek. Nepřijde nic, co bychom nebyli schopni zvládnout, pokud se každý sám za sebe rozhodneme, že to zvládneme. Je nutné projít všemi lekcemi, abychom na konci našli mír, radost, harmonii a vnitřní klid. 

Tento rok bude jednou velkou lekcí. Budeme se učit, každý v tom směru, ve kterém to potřebujeme. Rok oplývá příznivými energiemi pro výběr studia, úspěšné dokončení studia a celkově je nám anděly doporučováno vzdělávat se. Každý v tom, co nás baví a naplňuje.
Celý rok je v podstatě přípravou a zároveň odstartováním nové etapy. Pro každého to bude znamenat něco jiného.
Úkolem a tématem roku je sjednocení a jednota. Znamená to otevřít se vzájemné úctě, respektu, spolupráci a soudržnosti. Vyžaduje to pokoru a poznání, kdo kým jsme. Skrze sebe poznáme druhé. Nebude čas na nudu a lenošení. Nejvíce se budeme obávat o sebe, o svou existenci a o své jistoty. Je to proto, abychom znovu probudili to, pro co jsme zde určení. Tedy to, co je naším životním posláním a začali se mu konečně věnovat. Každý, kdo jej už plní, se bude rozvíjet, učit, a bude vzorem pro ty, kteří se do toho teprve pouštějí nebo pustí.

První třetina roku.
V současné době andělé poukazují na naše obavy, strachy, pocit nejistoty. Ovšem ty vycházejí pouze z toho, co nevidíme. Vycházíme jen z toho, co je nám známo a co vidíme, ze současně nastavených okolností. Vše se ale bude měnit. Možnosti a příležitosti jsou a budou všude kolem nás. Vývoj, organizace, přehodnocování, bilancování. Vše je v pohybu, proto se nemáme bát, jelikož vše se bude nastavovat a bude nějakou dobu trvat, než se projeví, co je správné a fungující.

Druhá třetina roku.
Vztahy, dohody, smlouvy, ujednání, rozhodnutí. Vhodné období pro vzájemné vztahy všeho druhu. Ideální čas pro změny různých vzájemných osobních, či profesních vazeb. Jedná se tedy o vztahy osobní, ale i materiální a profesní. Vhodný čas pro změnu práce, pracovních podmínek, nebo otevření vlastního podnikání. Příznivé období pro uzavření sňatku, nebo naopak rozvodu, pro rozhodnutí se ve vztahu posunout na další úroveň. Můžeme zahrnout i nové dohody se svou duší a myslí. To znamená změnit stará přesvědčení a stát si za svými rozhodnutími. Pokud potřebuješ nové předsevzetí, počkej s ním na toto údobí roku. Máme se naučit žít ve vzájemné jednotě a lásce.

Třetí třetina roku.
Ukončení minulosti. Vše, co je staré, nefunkční a bez radosti, končí. Vše, co vychází z minulosti, má odejít do minulosti. Je čas odložit vše staré, dokonce i strachy, které jsou vyvolány zkušenostmi a událostmi z minulosti. Jedině tak je možné jít dál. Dá se říci, že to nejhorší bude za námi.

Vše bude průběžně ovlivňováno celkovým děním, vlivem každého z nás podle toho, jaké energie do čeho vložíme. Jsme vedeni k tomu, abychom vycházeli každý sám ze sebe, dle svých možností a schopností a tím tvořili vzájemnou harmonickou jednotu. Každý sám za sebe, pro sebe a zároveň i pro ostatní.

 

S úctou a láskou Hanka