Poselství andělů obecně pro rok 2015:

Rok 2014 byl pro mnoho lidí jedním z nejtěžších a nejbolavějších let z poslední doby a konec roku zřejmě u mnohých v tomto duchu vrcholil. Je to proto, že se již před několika lety začal měnit Nový věk a dá se říci, že začaly vyplouvat na povrch všechny staré zažité nesprávné programy a vzorce, které se nacházely v takzvaném "procesu léčení a čištění".
Konec roku 2014 byl tedy celkovým ukončením všech těchto nepříjemných a bolavých událostí. U každého je časový směr jiný, podle toho, na jakém duchovním vývoji a uvědomění kdo je. Někomu nastaly změny již v roce 2014, někdo do nich přechází nyní na přelomu roku a pro někoho se začnou uskutečňovat v tomto Novém roce 2015. U někoho začal proces proměny i několik let zpět.

 

Andělské poselství pro rok 2015 je velmi příznivé, láskyplné a přátelské. Tento Nový rok je Novým začátkem nové životní etapy pro každého z nás. Mnoho lidí si začalo nebo začíná uvědomovat, že život není jen o praktických a reálných událostech, ale že se za vším skrývá určitá hlubší podstata.
Rok 2015 je v energiích přátelství, hojnosti, radosti. Lidé budou lépe myslet, více na sobě pracovat, více projevovat svoje nadání, talent a dary, které má v sobě ukryté každý. Tento rok budeme kreativně tvořit budoucnost jak svoji, tak budeme součástí i nových událostí v budoucím životě ostatních lidí, živých tvorů, přírody a všeho živého. Je zde určitá spolupráce a harmonie, vše se dostává do rovnováhy. Je to pravděpodobné, jelikož nastal věk Vodnáře, který přináší rovnováhu a tvořivost. Budou se plnit naše již vyslaná přání, budou se zhmotňovat v našem praktickém životě. Budou se zhmotňovat naše myšlenky, je tedy stále důležité přikládat velkou důležitost našim myšlenkám a hlídat si je a nepodceňovat jejich sílu v tom, jak vytváří v našem životě přesně to, co je jejich obsahem. Myšlenky mají obrovskou moc a sílu a je velmi důležité, co v nich nosíme, protože to, na co myslíme, to přitahujeme a vytváříme. máme-li strach, pak přesně přitahujeme do svého života to, čeho se obáváme.
Myšlenky mohou být naším nejlepším rádcem a pomocníkem, ale také velmi mocným nepřítelem. Je na každém z nás, jakým myšlenkám dáme přednost a jak na sobě v tomto ohledu budeme pracovat.
Jak se tedy rozhdneme myslet? Toto nové období nám právě krásně pomáhá si toto uvědomit a naučit se s tím pracovat.
Přišel nám tedy rok smíření, pokory, splněných přání, radosti, nových začátků a nové naděje.

 

Poselství andělů v oblasti vztahů pro rok 2015:


V roce 2015 se stále ještě budou vztahy řešit a léčit. Proto se bude mnoho párů rozcházet a nalézat ty správné životní partnery. Nezadaní mají šanci potkat svou spřízněnou partnerskou duši. Tento rok bude velmi emotivní a bude na vztahy speciálně zaměřen. Je potřeba si uvědomit, že vztahy založené na všem možném kromě lásky nemají šanci přežít, pokud se ovšem oba partneři nerozhodnou konečně dát lásce prostor, protože si uvědomí, že to je jediná cesta. Pak je zde šance na obnovení těchto vztahů a jejich vyléčení. Je potřeba otevřít se sobě, lásce a pravdě. Odložit iluzivní postoj a zbavit se pocitu závislosti na partnerovi. Duše se osvobodí a tak se takový vztah dostane do vyšších úrovní v láskyplném prožívání. Láska má být bezpodmínečná. Milovat je potřeba bezpodmínečnou láskou, nemilujeme druhé za něco, za to si je vážíme, láska plyne sama o sobě a nepotřebuje žádné podmínky, pravidla a zásady.
Zhruba od léta do konce roku mnoho lidí potká svou spřízněnou partnerskou duši, nebo mnoho párů dokončí léčení svého vztahu. Od druhé poloviny roku bude více lásky mezi lidmi, více šťastných manželství, bude tedy příznivá doba na uzavírání sňatků, nebo naopak pro rozvody.
Není nutné podnikat aktivně jakékoli kroky, pokud necháme vše přirozeně plynout, začne nám mnoho věcí dávat smysl. Vše se přirozeně vyvine, krok po kroku tím správným směrem, jestliže to nebudeme tlačit, přehnaně řešit. Jednoduše, vše bude plynout přesně tak jak má, abychom byli v životě šťastní a naplnění, milovaní a abychom milovali, byli plní životní síly a nové tvořivé životadárné energie.

 

Andělské poselství v ekonomické oblasti - práce, finance v roce 2015:


I v této oblasti jsou velmi příznivé karty. V tomto roce se vyřeší soudní spory ohledně materiálních jednání ve prospěch všech zúčastněných. Rozjeté finanční projekty dojdou prosperitě, mnoho lidí má naději začít v novém zaměstnání, které jim přinese naplnění po všech stranách. I když počátek roku bude ještě vypadat beznadějně a ne úplně finančně a po pracovní stránce příznivě, přijde brzo změna. V podstatě se jedná o první polovinu roku, kdy se tato oblast bude zlepšovat a v té druhé už by pro mnoho z nás měla být finančně i pracovně příznivá. Mnoho lidí si najde tu správnou práci, rozjede svoje podnikání, nebo postoupí výše tam, kde je. Je ovšem potřeba stále na sobě pracovat, srovnat si v hlavě, co mi má moje pracovní oblast přinést, jaké finanční ohodnocení si žádám a představuji, co očekávám. Je potřeba otevřít oči a opět se dívat na věci pravdivě a zbavit se iluzivních postojů. Celkově je nutné pracovat na svém postoji ve vztahu k penězům, k činům, které se týkají finanční oblasti, pracovat na svém postoji ke své sebeúctě, ke svým hodnotám a rozvíjet svůj talent a dary, které v sobě každý nosíme. Všechno se vším souvisí. Jakmile máme nějaký blok v jedné oblasti, může v určitých souvislostech působit i na oblasti ostatní. V neposlední řadě je také vhodné období pro půjčky, úvěry, hypotéky. Všude kolem nás se budou objevovat a nabízet různé možnosti, jak dojít k finanční hojnosti a proto buďme otevření a všímejme si znamení.

 

Andělské poselství ve stránce zdravotní a psychické pro rok 2015:


Zdravotní, fyzická stránky je spojena s naší duší, tedy psychikou. Všechny nemoci přicházejí z nějakého psychického stavu a vlivu a každá nemoc, nebo fyzická bolest je zprávou duše, že někde není něco v pořádku. Počátek roku bude pro mnohé znamenat pobyt v nemocnici, léčení doma nebo vyhledávání a léčení přírodní alternativní cestou, případně za pomoci léčitele, psychoterapeuta. Ve druhé polovině roku se ale budeme cítit mnohem lépe i po fyzické stránce, což bude úzce souviset s tím, jaký život a emoce budeme prožívat. Vzhledem k tomu, že se nám má život celkově proměňovat v naplnění a štěstí, je automatické, že i naše zdraví se bude velmi výrazně lepšit. Jak jsem již jednou napsala, všechno se vším souvisí. A podle toho, jak budeme pracovat na sobě a našich plánech a přáních v ostatních oblastech, jak se budeme cítit a jak budeme svůj život prožívat, tak se bude i naše tělo přirozeně adekvátně léčit, zlepšovat a přizpůsobovat po zdravotní stránce.

 

Jak vidíte, poselství andělů pro rok 2015 je velmi inspirující, plné naděje a uzdravení. Spolupracujme s archanděly, s anděly a s našimi strážnými anděly, dopřejme si radost sobě i druhým a prožívejme tento rok naplno. Je na každém z nás, zda využijeme energii nebes, kterou nám pro tento rok vysílají, nebo zda se jí budeme bránit a oddalovat šťastný, láskyplný a naplněný život. Poselství je sice láskyplné a vřelé, ale stále je nutné na sobě pracovat, rozvíjet se, otevřít se Božímu vedení, příliš se nesnažit, nelpět na tom, co nemůžeme mít.
Přemýšlejme o svých přáních, o tom co chceme, odevzdejme se pravdě a zbavme se iluzí, které nejsou skutečné a berou nám veškerou energii. Pracujme na tom, abychom se zbavili závislostí a negativních projevů naší duše. Věnujme čas rozjímání a promlouvání se svým nitrem, abychom věděli, co je naší podstatou a jaká je naše cesta. Andělé, vesmír, Bůh nám nyní dali prostředky a možnosti, jak začít skutečně a opravdově žít. Jakou cestu si zvolíš Ty? A Ty? Nebo třeba Ty?

 

Afirmace pro rok 2015:
"Miluji se bezpodmínečnou láskou a přijímám se takový/á jaký/á jsem.
Jsem dokonalá Boží bytost, všechno zvládnu a jsem v bezpečí.
Svůj život prožívám v naplnění, radosti, lásce a nekonečné hojnosti.
Děkuji, že jsem každým dnem lepším člověkem.
Děkuji za dokonalé zdraví a stálou životadárnou energii."

 

Hanka Takácsová Kubátová