Obecně rok 2016

Rok 2015 byl pro mnoho lidí, zvláště ve druhé polovině, velmi náročný, protože se otevřelo, vrátilo a projevilo mnoho starých nepříjemností a to proto, že jsme vstoupili do nového věku - nové životní etapy, ve které se postupně budeme zcela proměňovat a probouzet se, především se bude probouzet a měnit naše vědomí.
Vše staré a nepotřebné kolem nás, v nás a v našem životě, co mělo nezdravá jádra a základ se musí nejdříve očistit a uzdravit, abychom mohli vstoupit do nové etapy silní a připravení přijmout tyto změny, které nás čekají. Někteří lidé dokonce těžce onemocněli, jelikož to mnohdy byl jediný způsob naší duše, jak nás zastavit a donutit k přemýšlení.

V září 2015 se změnily energie, byly nám poslány proudy uzdravujících a očišťujících energií z nebes i od Matky Země, které nás láskyplně podporují. Začala se čistit i planeta Země a mnozí z nás to velmi intenzivně vnímá.

 

Rok 2016 je pokračováním této proměny, mnozí z Vás nastoupíte od jara nové cesty v různých oblastech svého života, které budou v jakési "přípravné fázi" a přibližně od léta už budete stát na pevných bodech, ze kterých budete budovat svůj život v naplnění a radosti.
V tomto roce můžeme očekávat výrazné proměny v oblasti profesní a v oblasti vztahů. Vše nezdravé se ukončí, odejde, čímž se uvolní prostor tomu novému a správnému.
Dá se tedy říci, že by rok 2016 měl být rokem příznivým, příjemným, uzdravujícím a to i v ekonomické oblasti a v oblasti profesní.
Mnoho záležitostí se v tomto novém roce zcela uzavře a stane se minulostí.
Je to osvěžující a osvobozující.


To, na čem při tom všem záleží nejvíce, je Váš osobní vlastní postoj, myšlenky, nastavení a vlastní přesvědčení, vycházející z daných prožitků a programů, ve kterých žijete, a ze kterých vycházíte od narození. Svou budoucnost si tvoříte právě těmito postoji a myšlenkami, které se zhmotňují v realitě Vašeho života. Nelze jednoznačně vyjádřit, že rok 2016 bude Vaším krásným blaženým rokem, jestliže jsou Vaše myšlenky a postoje negativní, plné hněvu, nedůvěry a strachů. Přesně to, co je ve Vás, vyzařujete a přitahujete do svého života v uskutečnění.
Proto máte možnost a právo volby - jen Vy se rozhodujete a volíte, jaký rok 2016 bude pro Vás a jak si ho svým postojem a svými přesvědčeními nastavíte.
Myslete na to, že slovo a myšlenka mají obrovskou sílu.
Jaká může být síla Vašich myšlenek, si můžete přečíst zde:
Síla myšlenky

 

 

Vztahy v roce 2016

Dá se říci, že tento rok je rokem, který vztahy obnoví a uvede do správného světla. Mnoho dvojic se rozejde, ale především jde o ty, jejichž vztah není ve své podstatě založen na vzájemné lásce a sdílení. Tam, kde jsou vztahy rozbité, ale ještě nedokončené, záleží na tom, zda je toto odloučení ve stavu uzdravení obou bytostí, aby svým vnitřním rozvojem a prací na sobě každý sám za sebe vztah obnovili a žili v naplnění, nebo zda jde o ukončení vztahu s konečnou platností.
Ti, kteří se rozejdou nebo ti, kteří jsou dlouho sami, mají v tomto roce velmi reálnou šanci, že potkají svou životní lásku, ale samozřejmě to půjde v souladu s rozvojem duše.
Je potřeba pracovat na sobě především tak, abyste získali víru a důvěru v to, že láska existuje a že ten pravý partner či partnerka pro Vás také existuje.
Klíčem ke spojení se svou partnerskou duší je v první řadě sebeláska.
Bez sebelásky budete stále zraňováni a nejistí. Na konci tohoto odstavce najdete odkazy, které Vám mohou pomoci najít svou spřízněnou partnerskou duši, anebo uzdravit vztah s partnerskou duší, který je disharmonický.
Najdete zde metodu, jak se naučit sebelásce, jak zjistit, zda daný vztah je nebo není ten pravý a jak případně své vztahy v životě uzdravit.
Toto obnovování a uzdravení vztahů začalo probíhat už na podzim roku 2014 a v roce 2016 už by měla být většina bytostí s těmi svými spřízněnými partnerskými dušemi.
Stejně tak se budou obnovovat a uzdravovat vztahy rodinné, přátelské, kolegiální a mezilidské.
Vzhledem k tomu, že jsme přešli do věku Vodnáře, který přináší rovnováhu, pak zejména v oblasti vztahů bychom tuto rovnováhu měli postupně obnovovat a vnímat intenzivněji.
Nikam nespěchejte. Lásku - partnera není nutné vyhledávat, najde si Vás sama.
Stačí jen věřit, vědět, jakého partnera a vztah chcete prožívat a znát svou hodnotu.
Ti, kteří vědí, že je jejich vztah ten pravý, se mohou klidně a bez pochyb posunout dále. Je vhodný rok pro založení rodiny, pro spojení manželské, pro rozhodnutí žít spolu. Přijímejte lásku bez obav a naplno a prožívejte ji každým okamžikem. Zasloužíte si to!
A zde tedy slíbené metody, jak na svém vztahu a na sobě zapracovat:
Analýza vztahu
Metoda vypisování
Sebeláska

Jako pomocníky můžete žádat archanděly, anděly lásky, strážné anděly a další bytosti světla, ve které věříte.

 

Profesní a finanční oblast v roce 2016

Tento rok je velmi vhodným rokem pro změnu zaměstnání, činnosti, práce. Pokud tam, kde se nyní profesně nacházíte, nejste jakkoli spokojení, znamená to jedno. Máte učinit změnu.
Je čas, především v první polovině roku uvažovat o úplné změně práce. Máte-li pocit, že byste už nechtěli být zaměstnaní, vrhněte se do vlastního podnikání.
Máte-li pocit, že chcete být zaměstnaní pod smlouvou, ale tam, kde jste, se necítíte zcela naplnění, je čas přemýšlet o novém zaměstnavateli.
Vy, kteří jste podnikání rozjeli a začali, a jste spokojení, přemýšlejte, jak svou činnost oživit, obnovit, rozšířit, znásobit její prosperitu. Vy, kteří, máte podnikání, ale nepřináší Vám to, co byste si přáli, popřemýšlejte na tom, co a jak byste změnili, kdybyste měli tu možnost.
Rok 2016 je rokem růstu a nových možností. Dovolte si to.
Není nutné předem vědět, co byste měli dělat a kde, pokud to nevíte. Zkuste se z jiného konce.
Nemusíte vědět, co kde jak dělat.
Je důležité vědět, co Vám má Vaše práce/činnost/poslání přinášet.
Vezměte si tužku a papír a napište si, co si od své činnosti přejete:
- po stránce finanční - kolik konkrétně měsíčně chcete dostávat (uveďte částku, kterou vnímáte jako reálnou, jakmile ji dosáhnete, můžete si nastavit vyšší),
- po stránce fyzické - kolik hodin denně té práci chcete věnovat, zda chcete někam dojíždět, být částečně doma, v kanceláři, nebo chcete jezdit ke klientům…,
- po stránce psychické - aby Vás těšila, naplňovala radostí, přinášela užitek Vám i ostatním
- po stránce mentální - že byste si třeba přáli učit se i novým věcem…
Potom si z toho utvořte přání a odevzdejte, připojuji šablonku, jak přání vytvořit a jak s ním naložit, aby to fungovalo:
http://vykladandelskymikartami.blog.cz/1501/financni-hojnost-poslani-prace
http://vykladandelskymikartami.blog.cz/1502/jak-s-pranimi-pracovat
Přání má být pouze pozitivními slovy a v přítomném čase, jako když to již probíhá.
K tomu je dobré vesmíru informativně napsat, co rádi děláte, co Vám dělá radost a co máte rádi a oni to nahoře s matkou Zemí nějak propojí, aby pro Vás našli to nejlepší řešení.
Chcete-li činnost, ve které Vám klienti nosí finance, pak si požádejte, ať k Vám opakovaně klienti s láskou přicházejí a kupují Vaše služby nebo výrobky a s láskou Vás doporučují.
Můžete si to upravit a nastavit podle sebe.
Tento rok je rok pro růst, nové projekty, nové možnosti, jen si o to musíte říci a věřit si.

Pomocníky v této oblasti jsou archanděl Michael, vaši strážní andělé a maka Země a další četa různých andělů a duchovních mistrů a bytostí světla, ve které věříte.

 

Zdraví a psychika v roce 2016

Jakmile se projevují fyzické potíže, vždy jde o zprávu duše, která vychází z psychického stavu. Je dobré přijmout, že nestačí léčit pouze tělo nebo pouze duši, je potřeba pracovat na obou faktorech současně.
Všichni v sobě máte potenciál k uzdravení, ale záleží na tom, na jaké úrovni svého vývoje jste. Není pouze hmota, stejně jako není pouze duchovní úroveň. Existuje obojí a nejen to. Úrovní je mnoho, ale v pozemském životě se nejvíce zabýváme těmito dvěma.
Každý fyzický projev a nemoc jsou zprávou duše a souvisí s mnoha různými faktory, jako jsou například genetické vazby, vlivy prožitků z minulých životů, včetně současného, vliv prostředí, ve kterém jste vyrůstali, vliv školy, rodiny a tak dále.
Zpravidla jde o Vaše rozhodnutí, zda chcete být zdraví nebo zda chcete být nemocní.
V tomto roce je dobré se zaměřit po stránce fyzické na oblast srdeční, dýchací, oblast kolem zažívání, slinivky a oblast břišní, včetně orgánů, které se zde nacházejí. Všechny tyto části po stránce psychické souvisí s egem, sílou a mocí nad sebou samými a svým životem. Nachází se zde emoce, vztahy, odpuštění, sebeláska, radost, životní síla, ukotvení, nalezení svého pevného místa v životě.
Také to souvisí se sebe přijetím a vnitřní ochranou před nežádoucími energiemi.
K tomu Vám doporučuji si ochranu vytvořit a posílám možnosti, které můžete využít a ochranu si tak utvořit:
Ochranný štít
Nebeská ochrana

Dále je zde doporučení, abyste se více rozmazlovali. Je dobré si dovolit masáže, a meditovat. Masáže Vás uvolní fyzicky, mentálně i duchovně a meditace Vás propojí se Vaší duší tak, abyste se naučili své duši lépe rozumět a tak mnoha fyzickým potížím předejít.
Možností je mnoho. Dopřejte si pohyb, čerstvý vzduch, vyhledávejte místa venku mezi stromy, v přírodě a rozdýchávejte se. Dýchejte zhluboka, s každým nádechem přijímejte novou energii a s každým výdechem odevzdávejte vše staré, dýchejte vědomě. Uvědomujte si vzduch, který Vám dává život.
Dovolte si být zdraví, vitální, plní životní síly a chuti svůj život skutečně prožít naplno.
Pro zdraví jsou našimi pomocníky především archanděl Rafael, léčivé víly a matka Země a další řada duchovních mistrů a bytostí světla, ve které věříte.

Přeji Vám rok plný nových krůčků, které Vás dovedou k uskutečnění si všeho, co si dokážete představit a co si přejete. Zasloužíte si to nejlepší a potenciál v sobě máte! Otevřete se svým možnostem a schopnostem a učiňte svůj život svým zázračným úspěchem ve všech oblastech a na všech úrovních.

 

Poselství pro rok 2016:
"Všechno, co se děje, se děje ve Tvůj prospěch."
"Mnozí lidé se nechají zlákat maličkostmi a zapomenou, co hledají."
"Půda potřebuje sémě a sémě potřebuje půdu. Jedno má smysl jen s tím druhým. Totéž platí pro lidské bytosti."
"Kudy vstupuje světlo do domu? Otevřenými okny. Kudy vstupuje světlo do člověka? Otevřenými dveřmi lásky."
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."
"V životě využij každou příležitost, protože když pomine, trvá dlouho, než se znovu vrátí."
"Setkání na nás čekají, ale my se jim většinou vyhýbáme."
"Oči jsou zrcadlem duše a ukazují vše, co se zdá skryto."
"Pro většinu lidí totiž velkorysost spočívá jen v dávání. Aktem lásky je však i přijímání. Dovolit druhému, aby nás učinil šťastnými, učiní šťastným i jeho."
"V sobecké lásce si přejeme milovanou osobu. V nesobecké lásce si přejeme štěstí milované osoby."
Paulo Coelho a různí autoři

Hanka Takácsová Kubátová