Ceník a popis služby - Regresní terapie

OSOBNÍ SETKÁNÍ:

1 500,- Kč / Kladno 

Regresní terapie vyžaduje čas minimálně 3 hodiny.
Může se stát, že bude trvat o něco málo méně, nebo naopak déle i třeba o 1 až 2 hodiny.
Cena je za celé sezení.

* Regresní terapii je nutné provádět pouze osobně.

* V tomto případě je místo provedení po domluvě: Kladno (Praha - delší čekací doba a u klienta).

* Regresi lze provádět jak s dospělým člověkem, tak s dětmi (přibližně od 10 let), případně je možné terapii provést zprostředkovaně skrze blízkou osobu.

Místo najdete ZDE.

 

POPIS SLUŽBY

ÚVODEM

Regresní terapie je psychoterapeutická metoda, díky které zpracováváme bloky uložené v podvědomí a v paměti.
Nejedná se o způsob, kterým je hypno-terapie, neboli hypnoza.

Rozdíl mezi hypnozou a regresí spočívá v tom, že se klient při regresi nachází v naprosto bdělém stavu a má nad sebou vlastní plnou kontrolu.
U hypnozy je klient vědomě "vypnut", nemá tedy nad sebou kontrolu a je zcela odevzdán svému terapeutovi.

U obou terapií je nutný důvěrný vztah mezi klientem a terapeutem.
Klient by měl v tomto případě svému terapeutovi důvěřovat a cítit se v bezpečí a uvolněný.
Terapeut je povinen přísně uchovávat osobní data a informace svého klienta, a za toto bezpečí nese zodpovědnost.

Já pracuji pouze a výhradně s regresní terapií.

U regrese určujeme bloky, které klienta v životě nejvíce omezují a komplikují jeho život. Může jít o potíže psychické i fyzické. Potíže nejrpve pojmenujeme a určíme konkrétní problém, který je pro klienta zásadní a důležitý.

Vzhledem k tomu, že pracujeme se zdrojem - příčinou daných potíží, je dobré pracovat s potížemi, které mají nejvyšší prioritu a důležitost.
Je-li více potíží, je možné, že jsou některé problémy ve vzájemných souvislostech na sebe navázané.
Proto je možné jedním určeným vláknem (vlákno nesoucí základní blok) zpracovat více potíží najednou a současně, jsou-li ve vzájemných souvislostech.
Mnohdy stačí jedno sezení, ale může se stát, že jich bude potřeba více. Toto nelze určit předem.

 

Jak je možné se zablokovat?

Dá se říci, že blok si vytváří duše sama ve svém podvědomí. Můžeme se tedy zablokovat vědomě, ale i nevědomě.
Nekteré dráhy daných bloků vznikají v tomto - současném životě klienta, některé mohou sahat i hluboko do minulých životů klienta.
Bloky se uloží v paměti, která je následně přenáší do běžnéha centra dění.

 

Můžeme tento proces popsat například takto:

Klient prožije určitou událost - tato událost může být, ale nemusí být traumatizující.
Tento prožitek vstoupí do paměti klienta - říkejme tomu "předsíň".
Z této předsíně se daný prožitek přesune do "centra dění" paměti, nebo v předsíni "usne".

Jestliže se daný blok přesune do centra dění, ovlivňuje klientův život hned od dané události.
Pokud daný blok "usne v předsíni" paměti, probudí ho "spínač", který jej následně přesune do "centra dění" a blok začne pracovat aktivně.
Proto se některé události nemusí projevit i několik let.
Spínačem rozumíme situaci, která "asociativně daný blok vyvolá - připomene a aktivuje".

Naše paměť umí pracovat "chronologicky", takže postupujeme popisováním událostí od posledního prožitků zpět tak hluboko, jak nás paměť vede.
Předem nelze určit, kolika událostmi paměť klienta pustí a nelze ani určit kolikrát danou událost bude muset klient popsat.
Toto je individuální, a proto nelze určit přesnou dobu trvání samotné regrese.

Dobrý terapeut svého klienta provede instrukcemi a seznámí jej s průběhem regresní terapie tak, aby klient věděl, co ho čeká a jak vše bude probíhat.
Jedině tak je možné uvolnit veškerý klientův stres a strach.

Do regresní terapie svého klienta nenutíme, informujeme ho a on sám rozhodne, kdy se jak na terapii cítí.

Terapii nelze provádět s klientem, který je pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, ani s klientem, který prožívá těžkou depresi.
Terapie by měla proběhnout ve chvíli, kdy je klient psychicky i fyzicky schopen tuto terapii podstoupit, bez silných emočních výkyvů a ve stavu klidu a připravenosti.

Je tedy zřejmé, že klient i terapeut mají jasně určené vzájemné podmínky pro provedení regresní terapie.

 

JAK PŘI REGRESNÍ TERAPII POSTUPUJI

* Obvykle se s klientem seznámím předem, abychom se vzájemně poznali a zeptám se na určité okolnosti, které k terapii potřebuji, dle daných problémů        klienta a situace.

* Klientovi vysvětlím a popíšu, co je regresní terapie, jak funguje a probíhá, co má očekávat a seznámím ho se všemi informacemi.

* Vysvětlím klientovi průběh terapie, jak bude probíhat, jak ho povedu a jak spolu budeme v regresi komunikovat.

* S klientem určíme dané potíže, bloky a omezení, se kterými se potýká.

* Vybereme hlavní blok, který budeme v dané chvíli zpracovávat.

* S klientem určíme místo a čas pro provedení regrese.

 

Při samotném sezení:

* Uvedu klienta do klidu a pohodlné pozice (ideální je, když klient pohodlně sedí, ale může i ležet). Klient zavře oči.

* Nepoužívám žádné svíčky ani meditační hudbu, jelikož se nejedná o meditační terapii.

* Postupně začnu klienta provázet jeho událostmi dle dané chvíle a průběhu.

* Svého klienta pozorně sleduji a vedu ho tak, aby si co nejsnadněji vybavil všechny důležité aspekty.

* Důležité momenty, projevy, pocity a informace si zapisuji.

* Když klient dojde do bodu, kdy už se mu nic nevybavuje, ukončím terapii a ještě s ním následně proberu své postřehy, které si během průběhu zapisuji.

* Klienta vedu tak, aby z každé dané konkrétní popsané události přešel k té další až tehdy, kdy danou situaci prožívá lehce, radostně nebo neutrálně.              Nepokračuji do dalších událostí dříve, než    klient dosáhne pocitu klidu z právě popsané události. Každá daná událost je zpracována ve chvíli, kdy je klient      po popsání uvolněný a v klidu.

* Terapii ukončujeme v případě, že už klientova paměť nevybavuje žádné okolnosti a je zcela klidný, uvolněný a bez jakékoli negativní emoce.

U regresní terapie se není čeho obávat, jestliže terapeut postupuje správně s ohledem na všechny důležité faktory a skutečnosti, je vliv terapie na klienta bezpečný.

Během terapie lze kdykoli skončit v případě, že klient v průběhu zjistí nebo pocítí, že nemůže pokračovat.
V tomto případě nic netlačíme násilím a jednoduše sezení přerušíme.
Podle připravenosti klienta postupujeme dále s dalším dojednáním případného uskutečnění regresní terapie nebo jiného postupu dle potřeby.