Dům techniky Kladno, Cyrila Boudy 1444, Kladno, od 13 do 17 hodin.

Seminář je zaměřen na to, abychom rozpoznali vědomá a nevědomá přání, pochopili vliv a účinek našich přání a myšlenek a naučili se s tím vším správně zacházet, aby nám naše přání (myšlenky) přinášely radost, užitek a především, aby nám fungovaly. 

Seminář zahrnuje:

* co je přání, rozdíl mezi přáním a myšlenkou, síla našich přání
* přání jako životní styl
* správná formulace přání
* pravidla, jak si správně přát 

Témata obsahují teorii a praktickou práci na místě. Na místě obdržíte podrobné materiály k semináři.

 

Vezměte si s sebou:
* notýsek, který Vám zůstane pro psaní přání, pokroků, změn a zaznamenávání postřehů 
   (vyberte si takový, aby lahodil Vašemu oku - možná Vás bude dlouho provázet)
* dle Vaší potřeby občerstvení, ale malé občerstvení pro Vás bude připraveno

 

Přihlášení k účasti - cena - platba - storno poplatek

 Vaše přihlášení je závazné po přihlášení se a uhrazení platby celkové ceny do 30. 11. 2018.

Cena: 800,- Kč/osoba

STORNO poplatek:  48 hodin před akcí 50% ceny, 24 hodin před akcí 100%.

V případě, že bude akce zrušena z mé strany, bude Vám platba uhrazena v plné výši. (Storno poplatek zahrnuje náklady, vynaložené na danou akci, jelikož tyto náklady musí být uhrazeny i za předpokladu, že se nakonec účastník nedostaví. Storno se nevztahuje pro případ, kdy účastník zajistí za sebe náhradu.)

 

Přihlašte se ZDE.

Údaje pro platbu ZDE.