Restaurace Velká Dobrá ( u Kladna), od 11 do 17 hodin.

Restaurace Velká dobrá zde.

Na školičce se naučíte, jak pracovat s andělskými kartami, jak je kombinovat, jak pracovat se svými klienty a spoustu dalších užitečných věcí.

Na konci školičky obdržíte certifikát.

CO SE ZDE NAUČÍTE

* Charakteristika a význam andělských karet a proč andělské karty
* Jak vybrat ty správné vykládací karty
* Jak karty očistit a naladit na své vnitřní vedení
* Jak s kartami pracovat, jakým způsobem
* Andělé - typy, úrovně, energie
* Jak naslouchat poselstvím andělských karet a jak je prezentovat
* Jak s kartami zacházet
* Etika vůči svému poslání
* Etika vůči klientům

 

Vezměte si s sebou

* Své andělské vykládací karty - ne andělský tarot, pokud nějaké máte (zde NEpracujeme s andělským tarotem)
* Své kyvadlo, pokud nějaké máte 

  

Přihlášení k účasti - cena - platba - storno poplatek

 

Vaše přihlášení je závazné po přihlášení se a uhrazení platby celkové ceny do 5. 11. 2019. (Možno i  splátkově, nejpozději tak, aby celá částka byla připsána do uvedeného data.)

Cena: 2 500,- Kč/osoba (oběd, voda a káva/čaj v ceně)

 

STORNO poplatek: 48 hodin před akcí 50% ceny, 24 hodin před akcí 100%.

V případě, že bude akce zrušena z mé strany, bude Vám platba uhrazena v plné výši. (Storno poplatek zahrnuje náklady, vynaložené na danou akci, jelikož tyto náklady musí být uhrazeny i za předpokladu, že se nakonec účastník nedostaví. Storno se nevztahuje pro případ, kdy účastník zajistí za sebe náhradu.)

 

Přihlašte se ZDE.

Údaje pro platbu ZDE.

Variabilní symbol: 10112019 

Číslo účtu: 2901394173/2010, Fio banka Kladno.