Restaurace Velká Dobrá (u Kladna). První část od 11 do 14 hodin, druhá část od 14,30 do 18 hodin.

Restaurace Velká dobrá zde.

Seminář je rozdělen do dvou částí.

První částí je postup pro osobní rozvoj v tomto poslání tak, aby se mohli ezoterici rozvíjet a zaměření na správný etický a morální přístup lidí, pracujících na svém životním poslání ezoterickou a duchovní cestou. 

Ve druhé části se budeme věnovat metodám, zaměřeným na propagaci a reklamu, abyste oslovili své potenciální klienty a mohli vyrazit na svou cestu za životním posláním.

První část zahrnuje:
*
přístup k sobě sama
*
přístup ke klientům
* vesmírné zákony pro tuto cestu
*
vnitřní rozvoj vedoucí k prosperitě a prospěchu vlastnímu i druhým
*
jak si vytvořit stálou a spokojenou klientelu
*
jak toto své poslání tvořit a rozšiřovat do životní cesty a smyslu života

 

Druhá část zahrnuje:
vytvoření vlastního profesionálního profilu
*
 
zacílení se na Vaše klienty
jak podpořit svou cestu, abyste oslovili své klienty
jak se prezentovat
Na tuto část je potřeba, abyste si přinesli svůj notebook, pokud jej máte.

Témata obsahují teorii a praktickou práci na místě. Na místě obdržíte podrobné materiály k semináři.

 

Vezměte si s sebou:
* notýsek, který Vám zůstane pro psaní přání, pokroků, změn a zaznamenávání postřehů (vyberte si takový, aby lahodil Vašemu oku - možná Vás bude dlouho provázet)
* dle Vaší potřeby občerstvení, ale malé občerstvení pro Vás bude připraveno

 

Přihlášení k účasti - cena - platba - storno poplatek 

Vaše přihlášení je závazné po přihlášení se a uhrazení platby celkové ceny do 18. 6. 2019.

Cena za jednu část: 1 300,- Kč/osoba

Cena za obě části: 2 500,- Kč/osoba (oběd a káva/čaj v ceně)

STORNO poplatek:  48 hodin před akcí 50% ceny, 24 hodin před akcí 100%.

V případě, že bude akce zrušena z mé strany, bude Vám platba uhrazena v plné výši. (Storno poplatek zahrnuje náklady, vynaložené na danou akci, jelikož tyto náklady musí být uhrazeny i za předpokladu, že se nakonec účastník nedostaví. Storno se nevztahuje pro případ, kdy účastník zajistí za sebe náhradu.)

 

Přihlašte se ZDE.

Údaje pro platbu ZDE.