"Zářím a přitahuji si svým vnitřním zdrojem finanční hojnost
prostřednictvím bezpodmínečné lásky k sobě, k financím a ke svému poslání."

 

***

"Jsem zdrojem finanční hojnosti. Zdroj finanční hojnosti mám v sobě."

***

"Dovoluji si být vším, čím chci a mohu být."

***

"Věnuji se své cestě. Volím si žít plným životem a neustále růst.
Následuji své srdce."

***

"Otevírám se a nechávám do svého života
vstoupit dobro. Mohu mít a mám, co chci."

***

"Následuji proudění. Vím, že všechno se děje
pro mé nejvyšší dobro."

***

"Do všeho, co dělám, vnáším lásku a pozitivní přístup."

***

"Lidé si váží mé práce a oceňují ji."

***

"Vždycky dávám to nejlepší."

***

"Všechny peníze, které investuji, obohacují společnost
a vracejí se ke mně zmnožené."

***

"Všechny peníze, které investuji a vydělám, mi přinášejí radost."

***

"Obklopuji se věcmi, které odrážejí můj život a energii."

***

"Uznávám a líbí se mi všechno, co jsem,
a všechno, co mám."

***

"Uznávám sebe sama. Děkuji za svůj nádherný život."

***

"Otevřeně přijímám."

***

"Dar druhým je i darem pro mne. Kdykoliv dávám, dostávám."

***

"Vše, co dávám druhým, jim slouží a posiluje je i mne.
Štědře dávám také sobě."

***

"Ve všem, co říkám a co dělám, sloužím ostatním
lidem podle svých nejlepších schopností."

***

"Největší dar, který dávám ostatním, je příklad mého
vlastního fungujícího života."

***

"Při každé výměně energie zažívám průzračnost a harmonii."

***

"Při investování peněz mám vždycky dobrý pocit."

***

"Jsem vždycky veden/a k vyšším řešením.
Naslouchám moudrosti svého srdce."

***

"Vždycky hledám cesty, jak umožnit druhým vyhrát.
Když pomáhám vyhrát jiným, vyhrávám také."

***

"V každé oblasti svého života vytvářím hojnost."

***

"Z mé prosperity prosperují ostatní."

***

"Úspěch každého člověka přispívá i k mému úspěchu."

***

"Posílám druhým myšlenky na jejich rostoucí prosperitu."

***

"Mé peníze jsou zdrojem dobra pro mne i pro ostatní."

***

"Jsem finančně nezávislá/ý a svobodná/ý."

***

"Všechny mé peníze jsou energií, která čeká na mé
pokyny tvořit v mém životě dobro."

***

"Všechny mé peníze pro mne pracují a zvyšují
mou hojnost, radost a oživení."

***

"Vybírám si svůj život v hojnosti."

***

"Magnetizuji si své vyšší dobro, stejně jako si vyšší dobro
magnetizuje mne."

***

"Na své cestě se setkávám s hojností."

***

"Pozorně sleduji své možnosti a vždycky je dobře využívám."

***

"Miluji a vážím si všeho, co vytvářím."

***

"Používám svou představivost a vytvářím si obraz
své nejvyšší léčivé cesty a vizi toho, proč tu jsem."

***

"Miluji cestu k cíli stejně, jako dosažení cíle."

***

"Peníze a hojnost ke mně volně proudí,
protože dělám to, co miluji."

***

"Svým osobitým a jedinečným způsobem přispívám světu."

***

"Vše, co dělám, přináší vesmíru krásu, harmonii, řád a světlo."

***

"Svůj osud mám ve svých rukách. Jsem tvůrcem svého života."

***

"Dělám to, co miluji, a peníze přicházejí samy."

***

"Oceňuji a využívám své zvláštní schopnosti a dovednosti."

***

"Svou životní práci nacházím, když se dívám spíše do sebe
než kolem sebe."

***

"Mám bohatství cenných schopností a dovedností."

***

"Právě teď žiji svůj ideální život."

***

"Vím, co mě baví, a dělám to."

***

"Dovoluji si přemýšlet a snít bez omezení."

***

"Má přesvědčení vytvářejí mou realitu.
Věřím ve svou neomezenou prosperitu."

***

"Volím si taková přesvědčení, která mi přinášejí
oživení a růst."

***

"Má cesta a životní práce jsou mou nejvyšší prioritou."

***

"Vážím a cením si své tvořivosti a nápadů."

***

"Své dny naplňuji zábavou a smysluplnou činností."

***

"Mluvím o úspěchu a prosperitě. Má slova pozvedají
a inspirují mě i ostatní."

***

"Jsem napojen/a na nekonečnou hojnost vesmíru."

***

"Žiji ve světě plném hojnosti. V mém vesmíru
je všechno dokonalé."

***

"Vesmír je bezpečný a přátelský a nabízí hojnost."

***

"Očekávám to nejlepší a to se také děje."

***

"Věřím se svou rostoucí schopnost vytvářet si hojnost."

***

"Do svého života teď přijímám prosperitu a hojnost."

***

"Věřím, že všechno přijde v pravý čas a tou nejlepší cestou."

***

"Žiji ve světě plném hojnosti. v mém vesmíru je všechno dokonalé."

***

"Má přesvědčení mi vytvářejí jen samé dobré věci."

***

"Zasluhuji si hojnost."

***

"V mém životě peníze proudí. Zažívám úspěch."

***

"Vždy ke mně přichází více peněz, než odchází."

***

"Dovoluji si mít více, než jsem kdy snil/a."

***

"Vesmír funguje dokonale. Vždy slouží mému nejvyššímu dobru."

***

"Má hodnota roste s každým mým činem."

***

"Jsem úspěch sám.
Dovoluji si svůj úspěch plně procítit."

***

"Dávám si svolení mít to, co chci."

***

"Peníze a hojnost si vytvářím s pomocí
radosti, oživení a lásky k sobě sama."

***

"Vždycky si vybírám cestu největšího světla."

***

"Všechno, co dělám, mi přináší oživení a růst."

***

"Kvalita dosažení mých cílů spočívá v cestě k nim."

***

"Znám podstatu - kvalitu toho, co chci, a také ji dostávám."

***

"Všechno, co vytvářím, mě naplňuje."

***

"Vše, co vytvořím je dokonce ještě lepší,
než jsem si představoval/a."

***

"Má energie je soustředěná a zaměřená k mým cílům."

***

"Stále více si magnetizuji peníze, prosperitu a hojnost."

***

"Vše, co si přeji, si vytvářím pomocí práce s energií.
Snadno získávám dobré věci."

***

"Mé příležitosti a možnosti volby rostou každým dnem."

***

"Jsem neomezená bytost, mohu si vytvořit, cokoliv chci."

***

"Ve svých představách vytvářím hojnost pro sebe
i pro ostatní."

***

"Mé sny se naplňují."

***

"Žiji ve vesmíru plném hojnosti.
Vždy mám všechno, co potřebuji."