"Těším se dokonalému zdraví, cítím se vitální, plná/ý životní síly
a denně přijímám životadárnou energii."

***

"Mám v rukou tu největší moc - schopnost vyléčit sebe sama."

***

"Cítím se úplná/ý a celistvá/ý."

***

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, jsem připraven/a odpustit sobě i druhým
výměnou za to, co opravdu chci: zdraví a mír."