"Každý den prožíváme s partnerem/partnerkou vzájemnou bezpodmínečnou lásku."

 

***

"Bezpodmínečná láska je učení se být raději zdrojem lásky,
než čekat, až jím budou druzí."

***

"Bezpodmínečná láska transformuje strach."

***

"Milovat se učím, když vstupuji do situací,
které pro mě nejsou snadné."

***

"Prožívám hluboký intimní vztah,
protože si uvědomuji, kdo opravdu jsem."

***

"Svou lásku projevuji každým dnem ve svých činech."

***

"Pozitivními slovy měním energii svých vztahů."

***

"Vyzařuji sebeúctu, vnitřní mír, lásku, životní pohodu a štěstí."

***

"Uvědomováním si svého těla, myšlenek a emocí
mi umožní rozpoznat, jak mě ovlivňují druzí lidé."