"Přijímám se bezpodmínečnou láskou taková/ý, jaká/ý jsem.
Jsem dokonalá boží bytost a jsem v bezpečí."

***

"Jsem zvláštní a jedinečná osobnost."

***

"Uvědomuji si, jaké obrazy o sobě vytvářím,
když mluvím s jinými lidmi."

***

"Dívám se na každého jako na velkou a krásnou
bytost a vidím tak i sebe sama."

***

"Posílám si láskyplnou energii do své minulosti."

***

"Vážím si sebe sama ve všem, co dělám."

***

"Vážím si své celistvosti ve všem, co dělám."

***

"Znám svou cenu. Cením si sama/sám sebe."

***

"Odpouštím si, protože vím, že jsem vždycky dělal/a
a dělám to nejlepší, co jsem uměl/a a umím."

***

"Často si blahopřeji."

***

"Jsem cenný člověk. Má cesta je důležitá."

***

"Chci-li mít s lidmi spojení, která jsou léčivá, učím se
rovnováze mezi dáváním a braním."

***

"Vyzařuji sebeúctu, vnitřní mír, lásku, životní pohodu a štěstí."

***

"Láska přináší krásu všemu a všem - a ze všeho nejvíc mně."

***

" Čím více světla nesu, tím mocněji působím na svět kolem sebe."