"Moje energetická centra se otevírají, moje schopnost uvědomovat si
a pracovat s dříve neviditelnými a neviděnými energiemi roste."

 

***

"Otevírám se a rozvíjím moudrost, uvolňuji bolest
a povznáším se nad negativitou."

***

"Vesmír mi neustále posílá znamení, jakou cestou se dát."

***

" Beru život do svých rukou a zvyšuji v něm intenzitu dobra.
Nastavuji hodnoty na harmonii, hojnost, dokonalé zdraví,
lásky-plné vztahy, skvělé příležitosti a všechno ostatní,
po čem touží mé srdce. Nechávám se vést a
moje náruč je otevřená tak, aby mohla přijímat."

***

"Soustřeďuji se na to, co miluji, a tak si to k sobě přitahuji."

***

"Odevzdávám se svému vyššímu dobru."

***

"Má energie je otevřená a volně proudí
všemi oblastmi mého života."

***

"Všechny mé zážitky mě posilují a vyjasňují mi pohled na svět."

***

"Nechávám věci volně odcházet. Věřím, že můj život
neopustí nic, aniž by přicházelo ještě něco lepšího."

***

"Svět kolem sebe měním tak, že měním sebe sama."

***

"Vše, co chci, tvořím snadno a bez úsilí."

***

"Posílám mým strachům lásku. Mé strachy jsou místa uvnitř,
která čekají na mou lásku."

***

"Myslím láskyplně a pozitivně."

***

"Miluji svou představivost a důvěřuji ji."

***

"Důvěřuji svému vnitřnímu vedení a následuji jej."

***

"Trávím dost času v klidu a sebepozorováním.
Slyším své vnitřní vedení."

***

"Vždycky jsem v pravý čas na pravém místě."

***

"Všechny odpovědi nacházím uvnitř sebe. Následuji
svou vnitřní moudrost."

***

"Následuji svou nejvyšší radost."

***

"Mám schopnost poznat pravdu."

***

"Bolest je silný indikátor růstu a lze ji změnit láskou."

***

"Následuji-li svou intuici, otevírají se přede mnou dveře."

***

Jednám-li podle intuice, dosahuji svých cílů rychleji."

***

"Je zábavné měnit zvyky myšlení a prožívat nové,
vyšší myšlenky."

***

"Své emoce zklidňuji opakováním inspirujících,
láskyplných slov."

***

"Obracím-li se k vyšším rovinám a soustředím-li se na ně
s takovou jistotou, s jakou dýchám, dostávám jakoukoli
pomoc nebo informaci, kterou potřebuji."

***

"Nejlepší způsob, jak otevřít svou intuici,
je naslouchat jí. Když pracuji se svou intuicí,
vše probíhá snadno a lehce."

***

"Když si stále opakuji láskyplná slova,
zvyšují se vibrace mojí mysli."

***

"Ve své moudrosti mám schopnost rozlišovat,
kterým zprávám věnovat pozornost a které pustit."

***

"Moudrost je umění poznat, kdy jednat, a kdy ne."

***

"Telepatické zprávy, které vysílám a přijímám,
můžu vědomě řídit."

***

"Když rozvíjím sebe sama na nejvyšší možnou úroveň,
jaké jsem schopen/schopna dosáhnout,
otevírám brány všem, kdo jdou o krok za mnou."

***

"Vládnu svým myšlenkám."

***

"Trénovaná mysl tvoří klid emocí a vnitřní mír tím,
že se soustředí na vyšší ideály, moudrost a lásku."

***

"Když promýšlím, co chci někomu říct, držím si
zároveň vizi své nejhlubší pravdy a procvičuji si její
láskyplné vyjádření."

***

"Čím více si uvědomuji energii druhých, tím více
si uvědomuji také své vnitřní vedení."

***

"Energii vnímám natolik, nakolik mám otevřené a milující srdce."

***

"Žádám-li o vedení, důvěřuji zprávám,
které mi přicházejí do mysli."

***

"Všímám si, jaké obrazy vysílám k ostatním lidem.
Brzdí je, anebo jim pomáhají jít dál?"

***

"Moje představivost je nejmocnější nástroj vnímání energie,
kterou mám."

***

"Soustředění urychluje čas a směruje energii."

***

"Ocitnu-li se ve složité situaci, vysílám lásku.
Láska mě léčí a chrání."

***

"Zavazuji se sobě, že naslouchám svým pocitům
a dělám to, co považuji v daném okamžiku
za správné."

***

"Učím se rozpoznávat, kdy věnovat plnou pozornost
svým potřebám, a kdy se svého já vzdát."

***

"Dávám to, co chci dostávat.
Lásku, podporu, léčení, uznání? Cokoliv dávám.
to se mi také vrací zpět."

***

"Zbavuji se strachu tím, že se k němu otáčím čelem.
To, čemu se postavím zpříma, taje ve světle vědomí."

***

"Nejsem vydán/a na milost a nemilost skrytým
pohnutkám a nevědomým programům.
Mám schopnost obrátit se do sebe a najít jakékoliv odpovědi."

***

"Když se soustředím na dobro v druhých,
pomáhám ho dosáhnout jim i sobě."

***

"Dar vážit si své pravdy je největším darem,
který mohu dát sobě i druhým."

***

"Schopnost chválit se mi pomáhá rychleji růst."

***

"Není jediný správný způsob, jak se vyvíjet a jít cestou
své duše. Je pouze na mně vybrat si cokoliv, co mi
nejlépe vyhovuje."

***

"Lidstvu můžu pomáhat k míru tím,
že budu povznášet své myšlení."