"Mohu mít tolik přání, kolik chci a jsem vděčný/á
za jejich splnění."

***

"Jsem šťastný/á a vděčný/á za to,
že si dokážu vytvářet svět plný hojnosti."

***

"Žiji v láskyplném prostředí a mé srdce je plné vděčnosti."

***

"Miluji každou buňku svého těla a vytvářím si dokonalé zdraví."

***

"Úspěch je pro mě přirozený."

***

"Dovoluji lásce ve svémn srdci vysílat signály do vnějšího světa."

***

"Mé srdce přetéká láskou."

***

"Čím více dávám, tím více hojnosti dostávám."

***

"Každý den je plný zázraků."

***

"Proud života mi nabízí nevyčerpatelné bohatství."

***

"Jsem napojený/á na své vnitřní vedení,
které mi každý den jasně a zřetelně ukazuje cestu."

***

"Moje schopnosti prožívat štěstí každým dnem roste."

***

"Jsem plný sebedůvěry a uvědomuji si svou vnitřní sílu."

***

"Jsem v rezonanci s úspěchem."

***

"Rozhoduji se vzít svůj život do vlastních rukou
a uskutečnit svá přání."

***

"V hloubi svého bytí prožívám štěstí
a tento pocit předávám svému okolí."

***

"Miluji svůj život a každým dnem
se obklopuji láskyplnými myšlenkami."

***

"Jsem v duševní rovnováze a v naprostém
souladu se sebou samým i s druhými."

***

"Jsem šťastný/á a vděčný/á za všechny zázraky
ve svém životě."

***

"Jsem úspěšný/á."

***

"Jsem otevřen/a úspěchu ve svém životě.
Mám právo být úspěšný/á."

***

"Uvědomuji si svůj blahobyt a vím,
že všechno získám v pravý čas."

***

"Jsem nevyčerpatelným zdrojem radosti."

***

"Přijímám univerzální tvůrčí sílu a jsem
připravený/ a otevřený/á prožít ve svém
životě nové zkušenosti."

***

"Celé své nitro otevírám lásce."

***

"Jsem v rezonanci s hojností."

***

"Láska srdce a mé vědomí jsou v jednotě."

***

"Přeji všem lidem jen to nejlepší
a žehnám jim na jejich cestě."

***

"Jsem v rezonanci s důvěrou v život a jeho naplnění."

***

"Být šťastný je pro mě přirozené a svou radostí to dávám najevo."

***

"Mé vnitřní bohatství se projevuje vnější hojností."

***

"Důvěřuji svým schopnostem a vím,
že můj potenciál je nevyčerpatelný."

***

"Věřím tomu, že zdroj mé vnitřní síly je
božského původu a přináší všem lidem radost."

***

"Jsem v rezonanci s dokonalým zdravím."

***

"Harmonie a štěstí naplňují můj život."

***

"Jsem otevřený/á a připravený/á přijmout
okamžiky štěstí do svého života."

***

"Jsem v rezonanci se štěstím."

***

"Důvěřuji proudu života."

***

"Jsem v rezonanci s tvůrčí silou."

***

"Láska a radost prostupují celým mým bytím."

***

"Jsem v rezonanci s láskou."

***

"Jsem naplněn/a vnitřním i vnějším bohatstvím."

***

"Přebírám zodpovědnost za svůj život
a rozhoduji se pomoci své vnitřní moudrosti."

***

"Jsem spojený/á s vlastní léčivou silou,
která se teď projevuje."

***

"Mám neomezené možnosti."

***

"Jsem dokonale zdravý/á."

 

Afirmační karty "ZÁKON REZONANCE" od PIERRA FRANCKHA.