Národy starověkých východních kultur, které rozvinuly nauku o soustavě sedmi čaker, věděly a chápaly, že hmotné, tělesné vzezření se ve skutečnosti opírá o pulzující, dynamické pole energie. Pojem "AURY", kterou staré malby vyobrazují jako jasnou, pestrobarevnou záři kolem hmotného já, se vzpírá fyzikálním zákonům. Ale pouze v jejich dnešním pojetí. Je možné, že oficiální věda nedokáže tuto "duchovní" energii změřit, stejně tak, jako nedokáže měřit energii citovou či mentální. Nicméně tyto roviny zkušenosti nelze popřít.

Průkopničtí odborníci ve Spojených státech a v Číně ovšem dnes uvádějí, že o bioelektromagnetickém poli (čili auře) každé živé bytosti nemůže být pochyb. Například neurofyzioložka a psycholožka Dr. Valerie V. Huntová s využitím technologie vyvinuté pro vesmírný program agentury NASA vědecky potvrdila, že hmotné tělo obsahuje dvě primární elektrické soustavy. První z nich je střídavý elektrický proud nervové soustavy a mozku, který ovládá naše svaly, hormony a tělesné vjemy.

Druhou je soustavné elektromagnetické záření, jež vychází z našich atomů a umožňuje energetickou výměnu mezi jednotlivci a jejich prostředím.

Jedinečné energetické pole každého člověka, které jednice obklopuje a halí ze všech stran, vychází z univerzálního rezervoáru známého jako univerzální životní síla "prána" anebo "Chi". Tento energetický rezervoár je do těla vtahován každou z čaker a proměňuje se v nich v určitou kvalitu, v dominantní smyslový orgán a v emotivní korelát.

Čakry účinkují jako řada chlopní v soustavě, která spojuje vodovodní kohoutek se zahradnickou hadicí. Jakmile otočíme kohoutkem, voda by měla systémem hladce protékat. Ale pokud je hadice někde zkroucená (čemuž odpovídá zablokování energie) anebo pokud je některá z chlopní příliš otevřená či naopak příliš těsná, ovlivní to fungování celé jednotky.
Odborníci se dnes domnívají, že pole záření, které nazýváme aurou, vytváří ve spojení s DNA náš sloučený genetický materiál. Zdá se, že pasivní DNA uchovává náš jedinečný genetický kód, zatímco bioelektromagnetické pole, které signály přenáší, je schopno tento kód změnit.
Starověcí léčitelé se domnívají, že aura představuje klíč k tělesným, rozumovým, citovým i duchovním stavům jedince. Vědci, kteří se zabývají energetickou medicínou, tento názor podporují a tvrdí, že ono vibrující energetické pole, jež ve vrstvách obaluje hmotné tělo jako matrjošky, se podobá magnetické pásce v nahrávači, který uchovává zakódovanou informaci o našem minulém, současném a budoucím zdraví.

Pokud se postaráme o to, aby průtok energie našimi čakrami byl otevřený a hladký, a zbavíme se mentálních či citových traumat, která mohou způsobit poruchy, zabráníme tak možnému vzniku tělesné nemoci.