Harmonii předchází energie

Mnoho z nás na životní situace reaguje se vztekem, nejistotou nebo strachem. Málokdy si však uvědomujeme, že sami vytváříme to, co právě prožíváme - vnější svět odráží nerovnováhu světa vnitřního.

Když se v životě objeví problémy, výzvy nebo nesnáze, struktura čaker vám dává nástroj k rozpoznání a určení vnitřního zdroje konfliktů. Jakmile se naučíte prožívat radostný a harmonický život, vnější svět se vám také odplatí.


My všichni v životě toužíme a usilujeme o stejné věci - štěstí, naplnění, zdraví, lásku, pohodu nebo uspokojující vztahy. Vypadá to jednoduše, tak by to přece nemělo být tak náročné. Snažíme se procházet životem, ale často nacházíme klacky pod nohama. Poznáme, když jsme nevyrovnaní, cítíme to. Ale co si s tím počít?

 

Učili nás toho tolik, abychom rozvinuli své schopnosti a bez problémů se začlenili do moderního světa. Všeobecným předpokladem je, že pokud všechno ve vnějším světě vychází, dosáhneme štěstí. To je, jako bychom chtěli "zapřáhnout vůz před spřežení". Musíme se naučit být šťastní v našem nitru a pak se i vnější svět změní - jakožto odraz světa vnitřního. Potřebujeme mapu nebo nějaký návod, jak řešit své problémy a dosáhnout práva na život.

Právě čakry jsou užitečnou a vhodnou mapou pro aktivaci a vyrovnání různých úrovní životních zkušeností.
Čakry jsou rotujícími víry energie umístěné podél páteře od kostrče k temeni hlavy. Čakry jsou mapou vašeho vnitřního světa - vztah k sobě sama a prožívání energie.

Život je energie. Stejná síla, která proudí vším živým, proudí i vámi. To je manna-dech-prána, energie Chi.
Čakry jsou ve vzájemném působení s vesmírnými životními silami a oživují různé aspekty života. Od vesmírných, přes individuální až do hlubin planety a pak zase zpátky.

Práce s čakrami se datuje do staré Indie a je spjata s hinduistickými jogíny. Nemusíte být jogínem, abyste z nich mohli čerpat. Pro svou autentičnost a neustálou platnost odolaly starodávné modely zkouškám času. Každý poutník na cestě sebe-poznání se nakonec s čakrami seznámí pro jejich univerzalitu.
Nejedná se o vzor intelektuální, ale prožitkový.

 

Čakry nelze jenom studovat - je to vaše energie!
Je to něco, s čím je třeba se ztotožnit - jsou to vaše energetická centra, která působí na těch, či oněch úrovních vědomí života. Poznejte své čakry v sobě. Neučte se jejich vlastnosti nazpaměť, ale snažte se ztotožnit s každou z nich uvnitř sebe!

Všichni poutníci na všech cestách docházejí k závěru, že rozpoznáním zdroje uvnitř sebe je nejdůležitějším bodem k osvobození sebe sama.
Ideální by bylo, kdybyste se ve svém vědomí stali pružní, schopní svobodného pohybu v celé dokonalosti svého bytí. Ponořit se do úplného smyslu svého osobního života a do ponaučení se z této inkarnace a být schopní stále stoupat vzhůru od odloučeného Já k vyšším prožitkům krásy z propojenosti s kolektivními rovinami a k Božství.

Slovo "čakra" pochází se Sanskrtu a znamená "kolo" nebo "disk". Ona zprostředkovatelská centra jemné energie se tradičně zobrazují jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje v jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Lidský energetický systém má sice údajně mnoho čaker a neustále se "objevují" nové. Tradiční hinduistický systém uvádí sedm hlavních. (V knize o čakrách od Doreen Virtue pracujeme ještě s jednou čakrou, tzv. ušní, která se v základním systému příliš zatím neuvádí). Ty jsou rozmístěny tak, že řapík každého lotosového květu je metafyzicky "zapuštěn" do páteřního sloupce neboli "sušumny" od kostrče až po zátylek.

Soustava čaker se rozrostla v bohatý a cenný výklad týkající se lidské podstaty v její celistvosti. Ukazuje nám, že pokud chceme vést zdravý a vyvážený život, musíme dbát nejen na určité tělesné disfunkce, k nimž občas dochází, ale také na své citové, intelektuální a duchovní potřeby. Každá ze sedmi čaker je spjata s odlišnou částí tohoto rámce a směruje nás k oblasti, kde možná žijeme nevyváženě.

Počátek nového tisíciletí přináší úsvit nového vědomí: konečně ze sebe střásáme pouta čistě vědeckého postoje a přijímáme pojmy, jichž využívali naši předkové již před mnoha tisíci lety. Dochází k pozoruhodnému vývoji, kdy vědci, kteří začali pociťovat rozčarování nad běžně předkládanými argumenty a nad arogancí ortodoxie, která každý fenomén, jejž nedokáže objasnit, prohlásí za výplod fantazie nebo přímo popře, dnes využívají vědeckých metod k výkladu a k důkazu mnoha životních anomálií.

Proč však využívat systému, který je tak starodávný? Jaký má význam pro život v dnešní době?
Soustava čaker, stejně jako jiných starověkých praktik, pohlíží na lidskou existenci v jejím celku. Přirozenou tendenci k rovnováze začleňuje do všech vrstev, jež vytvářejí naše já - tělesné, rozumové, citové a duchovní.
Čakrová léčba se zakládá na názoru, že pokud máme dospět k ryzímu štěstí, musíme jednat jako propojený celek.

 

Duch energie

Sedmero hlavních čaker je sice anatomicky nezjistitelné, ale metafyzicky souvisí s mnoha rozličnými systémy ve hmotném těle. Čakry však vytvářejí most mezi viditelným či hmotným já - v podobě míchy, autonomní nervové soustavy a endokrinního systému - a naším "jemným" tělem, oním obalem vibrační energie, jenž se nazývá "AURA".
Oficiální medicína popisuje náš tělesný systém pomocí chemie, avšak dnes již víme, že každé chemické působení vyžaduje nejdříve změnu v elektromagnetické energii těla.

Tato energie proudí z "duše" a objasňuje význam spojení mezi duší a tělem pro naše fyzické, citové a mentální zdraví. Staré vědecké paradigma, v němž se zdraví pojímá pouze v rámci "viditelného", je dnes nahrazováno kladným oceněním pravd, k nimž se kdysi hlásili pouze mystikové: myšlení a duše předcházejí a ovlivňují hmotu. Vždyť čím jiným je myšlení než formou energie?

 

Endokrinní systém

Tento systém představuje jeden z hlavních kontrolních mechanismů hmotného těla. Skládá se ze žláz s vnitřní sekrecí, které zodpovídají za tvorbu mnoha různých přírodních chemikálií, jimž se říká hormony. Tito "chemičtí poslové", k nimž patří adrenalin, inzulin, estrogen a progesteron, jsou z určitých tělesných orgánů vylučováni do krve, čímž podněcují jisté fyzické procesy, nebo jim naopak brání.

Endokrinní systém pomáhá spolu s autonomní nervovou soustavou udržovat parametry nutné pro optimální zdravotní stav úpravou hladiny hormonální sekrece tak, aby vyhovovala zvláštním nárokům. Tak jako nerovnováha v jedné čakře ovlivňuje ostatní, i nervový a endokrinní systém jsou vzájemně funkčně propojeny a jakákoli porucha v jedné části může vést k dysfunkci na jiném místě.

Spojitost endokrinního systému s čakrami najdete u každé čakry tak, jak spolu souvisí.

 

Hanka Takácsová Kubátová