Každému z nás proudí hlavou mnoho různých myšlenek. Některé jsou příjemné, jiné spíše bolavé, nepříjemné. Mají mnoho podob. Málokdo z nás ovšem ví, že právě myšlenky vytváří situace a události, které nás potkávají, a se kterými se potýkáme v každodenním životě.

Poslední dobou se každý z nás potýkáme s různými událostmi a situacemi, které nám přinášejí různé pocity a prožitky. Některé jsou veselejší, láskyplné, jiné bolavé, nepříjemné, stísňující. A právě každé takové události předchází myšlenka. Myšlenka vysílá energii, vibraci, což je vědecky prokázané. Projevuje se slovy, které nám zní v hlavě, je doprovázena představou a zároveň v nás vyvolává emoce. Celé toto propojení je zdrojem dění v životě každého z nás. Myšlenka a slovo jsou nesmírně mocné. Jedním z přírodních zákonů je zákon přitažlivosti. Právě ten zachytí vibraci našich myšlenek a slov a jako bumerang nám vše vrátí v podobě skutečného dění.

Ne nadarmo se říká: "Čeho se bojíš, to přitahuješ!" Pokud se něčeho bojíme, pak si představujeme to, čeho se bojíme. Vkládáme tuto představu do slov a obrazů a cítíme strach. Tím vysíláme jakýsi příběh, vymyšlený naším strachem a tím si vytváříme skutečnou událost.

Uveďme si příklad. Snad každý z nás zkusil jednou vsadit sportku. Někdo sází pravidelně. Většina lidí jde podat tiket se slovy či myšlenkou: "Stejně nevyhraji, mám smůlu. Vždy vyhraje ten, kdo to nepotřebuje."


Zkusme si tuto větu rozebrat: Stejně nic nevyhraji, mám smůlu - myšlenka včetně slov říká, že zde není šance vyhrát. Co je vysíláno? Předem je určen neúspěch a jeho očekávání. Vždy vyhraje ten, kdo to nepotřebuje - zde je navíc emoce zloby, závisti a nesouhlasu s tím, že vyhraje někdo jiný. Dá se tedy říci, že je zde původcem myšlenka, která slovy vyjadřuje neúspěch, vyvolávající negativní pocity. A co se stane? Ano, vyhraje ten, kdo to nepotřebuje a proč? Vyhrát nepotřebuje obvykle proto, že má k dispozici dostatek financí. Přesto vyhraje, protože takový člověk přemýšlí opačně. Nemyslí na neúspěch, jeho myšlenky jsou nastaveny na tok financí, a proto k němu proudí, třebaže formou výhry.

Každý touží po lásce a blízkém partnerovi. Často ale slýchávám: "Moc si přeji někoho milovat, ale láska neexistuje. Přeji si žít s milovaným člověkem, ale není mi přáno." Existuje mnoho podobných myšlenek, kterými se mnoho lidí trápí. Jaká je zde vysílána myšlenka? Že vlastně není možné milovat a být milován. Tyto myšlenky samozřejmě doprovázejí emoce osamělosti, smutku, které se v konečném důsledku takto také projeví ve skutečném životě.

Dalším častým tématem je zdraví. Mnoho lidí má strach o své zdraví a jejich myšlenky jsou formulovány slovy: "Nechci být nemocný." Nejen, že zde máme klíčové slovo nemoc, ale obvykle je zde i představa mnohdy konkrétní choroby, které se daná osoba obává. A co se stane? Obvykle se dostaví právě ona nemoc, která se zrodila v myšlence a vizi někoho, kdo prožíval strach z oné nemoci.

Tajemství života každého z nás, stejně tak jako jeho průběh, nosíme všichni v sobě. V mých andělských kartách existuje karta "Hlídej si své myšlenky". Tato karta říká, že vše, na co a jak myslíme, je klíčem událostí a situací, které denně žijeme. My sami jsme autorem našich myšlenek. Vložíme-li do nich strach, obavy, neúspěch, závist a další negativní informace, pak s nimi můžeme také počítat. Co z toho vyplývá? Záleží jen na každém z nás jakými informacemi a představami svoje hlavy zaplníme. Každý, kdo bude myslet na lásku, radost, úspěch, prostě na to, co si přeje, čímž naplní i své emoce, si také takový život vytvoří. Každá myšlenka vyvolávající příslušné emoce se zhmotňuje, a proto je velmi důležité umět s ní pracovat. Není to složité, lze toho dosáhnout stálým a pravidelným tréninkem. Pokaždé, když vás přepadne nějaká nepěkná myšlenka, pošlete ji pryč a hned pomyslete na něco příjemného a hezkého, nebo na něco, co máte rádi. Nemyslete na to, čeho se obáváte, nebo co nechcete, ale naplňte každou takovouto myšlenku tím, co chcete. Představujte a vizualizujte si přesně to, jak chcete žít.

Chcete mít dostatek financí, abyste jen nepřežívali? Pak si představujte, že už to tak je, co byste s těmi penězi dělali? Představujte si, že už tak žijete. Chcete lásku a milovaného partnera? Pak si představte člověka, jakého si přejete. Jaké by měl mít vlastnosti? Jaký život s ním chcete žít? Jak se vedle něho chcete cítit? Jak si přejete, aby se cítil on s vámi? Představujte si, že je vedle vás. Tím ho přivoláte. Chcete být zdraví, nebo si přejete se uzdravit? Pak si představujte, že jste zdraví, a že děláte vše, co dělat chcete. A za toto všechno se naučte být vděční. Vše má mnohem větší sílu a účinek, pokud umíte být vděční. Nepřemýšlejte nad tím, co vás trápí, ale najděte ve svém životě vše, za co můžete být vděční. Jeden z nejsilnějších přírodních zákonů - zákon přitažlivosti se pak postará o to, že to jak myslíte a jak se cítíte, to přitáhnete. Přejte druhým lidem úspěch. Pokud je někdo osamělý a vidí objímající se šťastný pár, může mít pocit závisti. Tím ale předává informaci, že s láskou nesouhlasí, protože nesouhlasí s láskou tohoto objímajícího se páru. Co tedy jeho myšlenka zobrazuje? Že někomu nepřeje lásku, protože ji sám nemá. Jeho emoce je zloba a závist a tak se mu lásky nedostává. Někdo nadává na souseda, že má drahé auto? Nemůže tedy počítat s tím, že on ho někdy mít bude. Jeho vibrace totiž vysílá nesouhlas. A tak se zákon přitažlivosti postará, aby tento člověk stále neměl šanci získat takové auto.

Proto je důležité na vše pohlížet s láskou, respektem a vděčností. Přejme ostatním, co mají. Oni si to zaslouží. Důvěřujme tomu, že i my, každý z nás, si zasloužíme to nejlepší. Každý z nás jsme strůjcem svých vlastních myšlenek, slov, představ a emocí, což v důsledku vytváří celý náš život.

 

Závěrem Vám, milí čtenáři, přeji mnoho příjemných, inspirujících a pozitivních myšlenek, které Vám změní život podle Vašich přání a snů. Přeji Vám hojnost všeho, co učiní každého z Vás šťastným člověkem.

 

S láskou Hanka