SRT je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií.
Jejím základem je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí.
S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka.

 

Při metodě SRT pracujeme skrze napojení na Vyšší Já pomocí kyvadla a tabulek, ve kterých jsou uspořádány různé typy a úrovně bloků a programů.
Vzhledem k tomu, že pracuji s andělskými energiemi, napojuji se i na ně.

Duše má všechny informace o tom, co při své existenci zažila a zažívá. Prostřednictvím Vyššího Já je možné nalézt negativní, omezující a škodlivé programy, bloky a vzory, které nám znemožňují žít smysluplným, láskyplným a naplněným životem.
Tyto bloky a programy si duše ukládá při své existenční pouti nejen v pozemském žití, ale i v jiných dimenzích nebo dokonce tehdy, kdy se připravuje na inkarnaci a nový pozemský život, tedy během období mezi pozemskými životy.

Metoda SRT komplexně odhalí a identifikuje zdroje těchto programů a bloků, očistí je, odstraní a následně nahradí energií Světla a Lásky.

Duše při tomto procesu nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj.
Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme.

Z úrovně duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektivně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem. Dá se říci, že člověk pomocí této terapie svým způsobem omládne, dostane nový náboj a sílu.

Na Vyšší Já se napojuji pomocí kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy několika tabulek, kde se vyskytují oblasti a úrovně většiny problémů, kterými může duše procházet a zároveň blokovat.

Během této terapie se klienti účastní pouze na vědomé úrovni, nemusí své události znovu procházet a prožívat a není to pro ně nijak fyzicky či jinak náročné.
Během terapie může klient pociťovat určitou únavu a různé jemné reakce v oblasti břicha.
Pracujeme prakticky s klientovou energií a mohou se tímto vyvolat fyzické potřeby čištění, jelikož vše vychází ven.
Není to nijak výrazné. Spíše se dá říci, že je tato metoda pro klienta velmi šetrná a pohodlná. Klienti mohou pociťovat různé pocity - mrazení, šimrání, vnímavější lidé tyto energie vnímají jak emotivně, tak fyzicky.
Je to ovšem krátkodobý proces, který trvá jen několik hodin nebo dokonce minut. Jsou to zablokované emoce, které se uvolňují.

 

Terapie může trvat 1 - 3 hodiny dle samotného vývoje. Někdy stačí pouze jedno sezení, někdy je potřeba ještě sezení opakovat. Toto se nedá určit hned, ale dle průběhu terapie a také dle vnitřního vývoje klienta.

Klienti obvykle pociťují nejprve tíhu, pak přijde uvědomění a následné uvolnění.

Každá bytost je výjimečná a má dar svobodné vůle. S tím se také pojí svoboda rozhodnutí v tom, co přijmeme, co nepřijmeme, jak se rozhodneme, jaké zaujmeme postoje a dle toho si také můžeme dané bloky a programy vytvářet.

 

Vlivy a možnosti bloků a programů pramení z více aspektů:

- Duše se blokuje svými vlastními rozhodnutími a ukládá si vlastní záznamy během své existence, dále jsou zde vlivy přenášené genetickými vazbami, objevují se zde bloky přenášené skrze rodové linie, pracují zde velmi silně zákony určitých dob v historii, kterými si duše prošla, může se zde projevit vliv náboženství, válek a mnoha dalších vnějších faktorů. To všechno určitým způsobem duši tvaruje a snadno se zde takto bloky vytvářejí.


- Dalším vnějším vlivem mohou být přivtělené cizí entity - duše - diskarnáti, kteří už s danou duší nemusí být spojení, ale mohou v ní zanechat stopy a otisky, tedy určité negativní a omezující vlivy.

- Kvalitu člověka mohou také omezovat různé sliby chudoby, ctnosti, celibáty...

Je toho tedy velmi mnoho, čím duše jako taková prochází a je to v podstatě až nad míru našeho pozemského chápání.

Každá bytost má mnoho úrovní (éterickou, několik spirituálních, mentální, duchovní atd.) a při odblokování skrze metodu SRT se automaticky pracuje komplexně se všemi úrovněmi a částmi bytosti jako takové.
Proto někdy klient nemusí zcela rozumět určitým formulacím, které jsou v tabulkách uvedeny, ale to ničemu nepřekáží a nevadí, moji klienti vždy nějaké vazby a smysl pochytí a pochopí, ale pokud ne, nijak to nesnižuje účinek metody SRT.

Obvykle na vědomé úrovni vše víme, snažíme se s tím pracovat, něco změnit, ale mnohdy to nejde, máme pocit, že nás vždy něco nebo někdo zastaví a v podstatě se nemůžeme pohnout z místa. Pracujeme na sobě, rozvíjíme se, víme, co bychom měli udělat, možná to i uděláme, ale výsledek je opět na nule.
To je právě tím, že si můžeme vše na vědomé úrovni uvědomit a pochopit, ale to proč to nejde, vychází právě ze záznamů v podvědomí. Při odblokování tedy pracujeme především s touto úrovní.

 

V čem všem nám může spirituální terapie pomoci:

* uzdravení rodinných a rodových vazeb
* uzdravení vazeb a vztahů - například partnerských, mezilidských, rodinných, příbuzenských, profesních, konkrétních
* očištění genetických přenosů a dispozic
* odstranění strachů, obav, pochybností
* nalezení a probuzení svých schopností
* uzdravení různých fyzických potíží a projevů fyzického těla - nenahrazuje léčbu, tu je třeba přizpůsobovat dle proměny stavu po terapii za dohledu příslušného lékaře
* uzdravení psychických obtíží - i zde je nutno spolupracovat s odborníky dle proměny stavu klienta
* soustředění při práci, učení, ve škole
* odstranění účinků různých slibů, přísah a úmluv, které duše během své existence složila
* zrušení vlivů kleteb a prokletí
* osvobození přivtělených cizích entit u samotné bytosti i v jeho domově, případné odstranění vlivů minulých přivtělených duší, kde už pracují pouze jejich vlivy (patří sem duchovní paraziti, temné energie)
* odstranění závislostí
* vylepšení finančních potíží (sem patří v souvislosti taktéž práce, poslání, schopnost se prosadit, uplatnit, využít svého potenciálu na cestě k hojnosti)
* a mnoho dalších obtíží, které člověka omezují, znemožňují mu vytvářet naplněný život, které znemožňují rozvoj duše, plnění svého poslání, uplatnění se v životě jakýmkoliv způsobem

 

Čím není metoda SRT nebo co nezahrnuje:

* jakákoli vazba na náboženství a církev
* lékařskou praxi
* nesouvisí nijak s dalšími metodami - například Reiki, Shamballa atd.
* není zde žádný fyzický kontakt nebo nějaký typ lidového léčitelství
* nepatří sem typy odblokování jako hypnóza, regresní terapie a jiné způsoby odblokování

Tato terapie má svou vlastní cestu a způsob a neměla by se kombinovat s dalšími technikami nebo způsoby léčitelství a odblokování.
V podstatě by se žádné způsoby neměly kombinovat, každý je jedinečný svou osobitostí a vlastním způsobem.

 

Úrovně, které nás činí tím, kým jsme, jsou tři základní:

 

* Vědomá mysl - Programátor, který monitoruje a činí rozhodnutí


Programátor pracuje s našimi pěti smysly. Vědomá mysl jé v zásadě objektivní, rozpoznává, rozhoduje, neustále se mění, roste a učí se. Má řeč, žádné vzpomínky a velmi malou paměť.

 

* Podvědomá mysl - Počítač, jenž nahrává a ukládá informace


Podvědomí je v zásadě subjektivní. Ukládá a uvolňuje vše, co bylo rozpoznáno pěti smysly. Je to oblast emocí, nikdy nespí, přirozeně se hýbe stejně jako vědomá mysl a je kanálem pro Vyšší Já. Potřebuje lásku a pozornost, směje se a pláče, má řeč těla, neumí myslet, má spontánní bezděčné funkce, chování, cítí bolest, má úplnou paměť a může vše vyvolat, co bylo v těle zažité.
Podvědomá mysl odpovídá na povely a provádí automatické tělesné funkce.

 

* Supervědomí Vyšší Já - Zdroj, Duch, Světlo v nás, Ježíš v nás


Vyšší Já je DUCH/ZDROJ - první důvod, hlavní hybatel, nemění se, je věčný, Duch Svatý, Vyšší Já, perfektní Otec/Matka/Rodiče, Dech, Moudrost. Vyšší Já může pracovat pouze pro naše nejvyšší dobro. Ježíš odkazoval u Vyššího Já na "Otec ve mně".
Je to zdroj pravdy a intuice, které se myšlenkami, symboly, ideami, koncepty vyjadřují. Vyšší Já se skládá ze skupiny duší, jejichž hlavní funkce je vést duši jejím vědomím já, k lásce Ježíšovo Já. Jeho esence je radost a štěstí nad výrokem DUCHA prostřednictvím perfektní ideje - muž/žena (ty). Tato skupina má přístup k dalšímu spektru vědomé úrovně.

 

Zde najdete cenové a další podmínky a popis, jak při tomto odblokovámní s klientem pracuji: Ceny a podmínky pro SRT

S úctou a láskou Hanka