Všechny Vás srdečně zdravím. Někteří víte, že spolupracuji s andělskou říší a mým posláním je vést druhé k tomu, aby svůj život proměnili do lásky, radosti a naplnění. Zde ale není mým hlavním úkolem psát o sobě. Mým úkolem je předat naléhavý vzkaz Vašich strážných andělů Vám, respektive, každému z Vás. Můžete samozřejmě tento vzkaz předávat dál, ale prosím o zachování autorství.

Nejprve vysvětlím, proč mám toto celé pojmout jako „vzkaz“ a ne jako „poselství“. Je to proto, že vzkaz zní naléhavěji a osobněji, a úmyslem je pochopení této naléhavosti.


Vzkaz předávám tak, jak mi byl skrze vnitřní vedení posílán a předáván. Proto je psán jejich slovy za ně samotné a o Vás je smýšleno jako o „bytosti“, proto budou psány v ženském rodě. Tím se omlouvají mužům, jelikož i muže berou jako bytost. Každá taková bytost je pro ně energií – světlem, které u některých z nás září méně a u některých více.

  

Proč ti posíláme tento vzkaz? 

Naše milovaná bytosti, právě nyní, více než jindy, prožíváš různé události, které tě mnohdy uvádějí do chaosu a kterým možná nerozumíš. Celý svět se uzdravuje, čistí a ty jsi toho všeho součástí. Začínáš otevírat své vědomí, které vědomě či nevědomě propojuješ se svou intuicí. Možná prožíváš větší zmatek, než dříve, ale začínáš vnímat, že nežiješ jen v pozemské rovině, že někde za tím vším musí něco hlubšího a vyššího existovat. Přemýšlíš o tom, zda jsme skuteční, zda si zasloužíš, abychom tě milovali, doprovázeli a chránili. Mnohem častěji než dříve se k nám obracíš nebo hledáš naše pozemské posly, skrze které s námi komunikuješ, ať jsou to pomůcky nebo lidé. My tě vidíme a slyšíme tvé obavy, i když máš pocit, že nás nevnímáš, nebo že nevnímáme my tebe. Snažíme se na ně reagovat různými způsoby. Někdy těmto znamením rozumíš, jindy přemýšlíš o tom, že jsme se s tebou nepropojili. Ať je to jakkoli, nyní je ta správná doba na to, abychom ti předali přímé zprávy a odpovědi, které očekáváš, a které tě jistě uklidní.

 

Kdo jsme, jak vypadáme, kolik nás kolem tebe je? 

My jsme tvoji strážní andělé, stvoření láskyplnými myšlenkami Boha. Jsme Boží poslové, určení pro tvou pouť nejen na zemi jako tvoji ochránci a průvodci, proto se nazýváme tvými strážnými anděly. Spolu s námi, podle tvé podstaty máme při sobě také víly a skřítky. My – strážní andělé jsme s každou bytostí – tedy s tebou a tady a teď. Skřítkové jsou u bytostí rebelských, víly u bytostí jemných, oboje bytosti jsou u lidí, kteří jsou spojeni srdcem především s přírodou, rostlinami a zvířaty.
Nacházíme se u tebe minimálně v počtu dvou nebo tří, nebo čtyř, nebo pěti, nebo šesti andělů. Někdy jsou s námi přítomni nebeští duchovní rádci a tvoji „zemřelí“ blízcí jako připojení pomocníci, pakliže je jejich duše očištěná a svobodná. Počet a přítomnost si plánujeme v přípravách před tvou pozemskou poutí. Nebeského rádce máš po celou dobu Bytí, ale k pozemskému životu se rozhodneš předem, zda s tebou má putovat, či nikoli. Někdy si ho zvolíš a někdy se s ním dojednáš, že s tebou být nemá. Pokud u tebe není, můžeš kdykoli za doby pozemského žití o nebeského rádce požádat a pozvat si ho do svého života.
Nacházíme se běžně za tvými rameny a hlavou, záříme energií bílého světla. Když medituješ nebo s námi komunikuješ, pohybujeme se kolem tebe.
V andělské říši je mnoho dalších typů andělů a světlých bytostí, nejčastěji o tebe a tvé cesty pečujeme s anděly hodností a archanděly, léčivými vílami a mnohdy jsou kolem tebe i jiné bytosti, které jsou s tebou ve chvíli, kdy je potřeba. Můžeš si kdykoli požádat a jakékoli andělské pomocníky, jak je třeba.
Můžeme se ti projevovat v energii ženské, mužské nebo bezpohlavní.
Můžeš nás vidět jako bytosti s křídly v různé podobě, můžeš nás vidět jako energii světla, nebo i jinak. Křídla používáme především k tomu, abychom tě mohli objímat a nést, když je ti těžko nebo si potřebuješ jen odpočinout.

 

Jaký je náš úkol? 

Naším hlavním úkolem je tě chránit. Můžeme ti pomoci v různých situacích, obvykle v nich ale máme spojení s dalšími zmíněnými bytostmi. Bohužel nemůžeme zasahovat tehdy, kdy o to nejsme žádáni, nebo jsi jako bytost rozhodnuta nás nepřijmout a nevěřit v nás. To proto, že respektujeme Zákon tvé svobodné vůle. Jen ty sama volíš, zda můžeme zasahovat do tvého dění, zda můžeme být s tebou propojení, což nám dovoluješ přijetím, důvěrou a láskou. Někdy nemůžeme zasáhnout proto, že si tvoje duše vybrala úkol a zkoušku, u které nám není povolený zásah, jelikož si tvoje duše vybrala to zvládnout sama. Tam často míváš pocit, že jsme tě opustili, ale to nikdy neděláme. I přesto tě doprovázíme a čekáme, až je nám dovoleno zasahovat. Vždy tě ale objímáme a stále zahrnujeme všeobjímající a stále plynoucí láskou a světlem. Nikdy nejsi sama. Ani v té nejtěžší a nejbolestnější chvíli. Padnout tě nikdy nenecháme, pokud se proto nerozhodneš sama. Nesledujeme tvé běžné pozemské úkony, nevnímáme tvé tělo jako tělo, které vnímáš ty. Vnímáme tě jako světlo a intenzitou záření toho světla víme, kde je tvá slabost, bolest, tíseň, strach, nemoc a vše co k pozemskému životu patří a obklopuje tě. Můžeš nám kdykoli svěřovat vše, co potřebuješ, můžeš žádat o pomoc, radu, odpovědi, vedení, přání…
Někdy k tomu využíváš různých rituálů, pomůcek, nebo se spojuješ s našimi pozemskými posly – lidmi, kteří s námi spolupracují v rámci svého poslání pro tebe. Ano, můžeš je žádat, aby pro tebe prosili, modlili se a žádali, avšak nejsilněji je nám vše předáno, když nás žádáš napřímo.
Tím ti vzkazujeme, že tyto pomocníky můžeš vyhledat, aby ti pomohli najít směr a zvednout se ze dna. Ale pokud potřebuješ naši podporu, přítomnost, vedení a ochranu, nejsilnější spojení a účinek nastává tehdy, kdy si o to sama požádáš. Tito pomocníci mohou tyto tvé žádosti posílit, ale bez tvé přímé žádosti to nemá takovou sílu. Naopak tvá osobní přímá žádost s posílenou žádostí pomocníka světla, se násobí ve své síle a účinku.

 

Kdo jsou pozemští pomocníci světla? 

Někdy je nazýváš pozemskými anděly. Jsou to bytosti – lidé, kteří pracují na duchovní úrovni a skrze které my s tebou spolupracujeme. Jsou to různí léčitelé, věštci, terapeuti, kteří mohou využívat ke své práci různé pomůcky a talismany. Ne každý takový pomocník je ovšem pomocníkem světla. Nech se tedy vést srdcem, znameními, náhodami nebo danými zapadajícími souvislostmi a my tě s těmi správnými pro tebe vždy nějak propojíme. Pokud se sama chceš stát tímto pomocníkem, věř, že tě k tomu tvá cesta spolu s námi dovede, pakliže se necháš vést srdcem a odvahou. Máš právo se k tomu rozhodnout. Tvým posláním na zemi je jakákoli činnost, plynoucí z tvého srdce. Máš ji v sobě vždy přítomnou, ač o ní někdy nevíš. A tito pomocníci tě ke tvému poslání mohou dovést.
Mnozí z Vás máte dojem, že duchovní činnost je darem. Pravdou je že ty - každá bytost - máš jakýsi talent, skrze který máš předpoklad si pozemský život prožít, a proto je v pořádku být za to odměněna. Zasloužíš odměnu, skrze kterou je ti dovoleno žít kvalitní pozemský život. Je to pro tebe práce a za tu máš být odměněna. Proto nikdy neznevažuj tuto činnost ani u sebe, ani u ostatních a dle daných okolností se buď nech odměnit, nebo pomocníka odměň. Každá bytost má schopnosti proto, aby mohla využívat možnosti pozemských potřeb. To, zda je to či ono správné, nemáš právo rozhodovat. Na zemi nejsou potřeba jen duchovní činnosti, ale i ty zcela praktické. Každá bytost si zvolí nějakou z nich. Někdo má dar být uklízečkou, jiný lékařem, jiný zase prodavačem, nebo řemeslníkem, nebo pozemským poslem. Každý máš k dispozici nekonečnou hojnost vesmíru, která je propojena s pozemskými úkoly, které každá bytost jakkoli využívá – domov, strava, šatstvo, přeprava, dárky, materiály, vzdělání a vlastně vše.
Jak nás můžeš vnímat, nebo proč si myslíš, že nás nevnímáš?

Máš k dispozici 4 smysly, skrze které můžeš vnímat naše poselství a vedení. Všechno je propojené skrze tvou intuici a hlas srdce.
Smysly pro příjem našeho poselství a propojení s tebou: 

Jasnovidění/jasnozřivost – skrze třetí oko, projevuje se jako vidění vnější nebo vnitřním vhledem. 

Jasnoslyšení – skrze ušní čakry, projevuje se tak že nás můžeš slyšet v hlavě, nebo slyšíš naše poselství skrze jiné bytosti, které o něčem hovoří a je to zpráva určená i tobě. Může být výrazně vnímána u lidí, milujících hudbu. 

Janocítění – skrze srdeční centrum – vnímáš pocity, emoce, fyzické projevy, teplo, chlad, brnění… 

Jasnovědění – skrze korunní čakru na vrcholku hlavy. Jasně víš určité skutečnosti, ale nemusíš vědět, jak je víš, prostě to víš. 

Naše zprávy a odpovědi ti předáváme skrze tvou intuici, to znamená, že pokud je zaměřuješ skrze mysl a hledáš je v myšlenkách, nenajdeš je. Přijdou ti obvykle ve chvíli, kdy to nečekáš. Naše poselství chodívají zcela běžně v běžných situacích, proto někdy máš pocit, že nás nevnímáš, nehledej v tom žádnou specialitu, ani neobvyklost. Jsme tvou součástí a ty naší. Proto není třeba složitých rituálů, obvykle se spolu spojíme pouhou myšlenkou – vedenou intuicí, často ti dáváme odpovědi, ale i přesto, že jsou zřejmé, nevidíš je pro své ego, nebo pochybnost o sobě sama.
Nejlépe se s tebou spojujeme v přírodě, proto se tě různými způsoby snažíme dostat ven do přírody.
Blokující energie pro naše spojení jsou nezdravé chemické potraviny a látky, drogy, alkohol, nikotin, nezdravý životní styl, nemoci, ale také žití v umělých domech a prostorách. Je jich více, ale tyto jmenované jsou nejčastější. 

Naše znamení, která ti posíláme, jsou v těchto formách:
- peříčka kolem tebe
- duha
- častý výskyt motýlů a vážek
- nalézání mincí
- opakující se čísla
- hudba a slova v ní
- stále dokola stejné intuitivní zprávy
- setkávání s lidmi, se kterými vnímáš přímé silné a neomylné propojení
- různé zapadající souvislosti
- náhody a znamení 

Lidé, kteří mají čistou duši a mohou být tvým poslem, poznáš podle toho, že:
- podporují tě ve tvém nápadu a talentu
- naslouchají ti
- dodávají ti sílu a energii
- nesoudí tě a přijímají tvé chyby a omyly
- dovolují ti být sama sebou
- přijímají tě takovou, jaká jsi
- ukazují ti správný směr bez známky závisti a žárlivosti
- chovají k tobě respekt, úctu
- vysloví svůj nesouhlasný názor s tvým, ale ve tvém tě přesto podpoří
Tyto vlastnosti mají naši pozemští poslové, určení k tomu, aby sloužili jako tví terapeuti. Nijak tě neděsí a vždy od nich odcházíš se zvláštním vnitřním klidem.

 

Různé formy informací a předávání zpráv 

Možná se setkáváš ve svém životě s tím, že ti různí lidé sdělují různé zprávy o nás, naší říši, o principech a zákonitostech přírody a vesmíru. Je to proto, že jste bytosti velmi různorodé a celé Univerzum má mnohem hlubší a vyšší smysl, než je lidská bytost schopna pojmout a uchopit. Toto naše předání je potřeba naladit tak, abys každá dokázala formu sdělení přijmout a pochopit. Proto neodsuzuj druhého, když zprávu předá jinak, než ji cítíš. Prostě to jen přijmi a respektuj, někdy to bude s tebou zcela ladit, někdy budeš mít jiný vjem. Nech to projít, časem se všechny zprávy propojí a ve své podstatě mají stejný smysl. Lidstvo si mnoho informací upravuje smíšením intuice, myšlenek, prožitků a názorů. Vliv má také to, v jaké úrovni vývoje se duše nachází.
Také je potřeba přijmout jednu zákonitost. Někdy nám dáš otázku nebo žádost. Přání vždy plníme tak, aby bylo v souladu s tvou duší, jejími plány a vesmírem. Proto se někdy může stát, že se věci nedějí tak, jak si přeješ. Mnohdy je to pro tvou ochranu, aniž si to v tu chvíli uvědomuješ. Stejně tak jsou zprávy, které není dovoleno předat a to je potřeba respektovat. Někdy není ten správný čas, jindy by to způsobilo ve tvém Bytí trhliny, které by ti tvou pouť po věky komplikovaly. Dozvíš se vše, co je dovoleno. Respektuj prosím to, co dovoleno není. Není to nic proti tobě, důvod a smysl vždy ve správný čas pochopíš.
Důvěřuj v sebe sama a v to, že vše má mnohem hlubší a vyšší smysl, než si vůbec dokážeš představit. Věř v to, že nikdy nejdeme proti tobě. Přistupujeme k tobě s láskou, milujeme tě čistě všeobjímající láskou, proto tě vedeme cestami v souladu s tvou duší, i když to v daný čas vnímáš opačně. Prosíme tě, respektuj proto naše pozemské posly, kteří ti ne vždy mohou dát přesně tu odpověď, kterou si přeješ dostat. Stejně tak, jestliže hledáš pozemského pomocníka a nepotkáš ho, pak to tak má být a máš si projít tuto cestu jinak. Když máš svého pomocníka potkat, vždy se ve tvém životě objeví, často „náhodou“.

 

Zlo a láska 

Někdy se hněváš na Boha, na nás, protože se nemůžeš smířit se zlem a bolestí, kterou prožíváš.
Tvoje duše se rozhodla pro nejtěžší formu Bytí – pozemský život. Je to nejtěžší forma Bytí, za to nejrychlejší pro tvůj růst a rozvoj duše. Všechno má smysl, každá radost, každé zklamání. Každá bolest tě rozvíjí. Každá radost tě rozvíjí.
Zlo se neděje proto, že to my nebo Bůh dovolíme. Není to naše odpovědnost. Zlo si v sobě volíš sama. Války nevede ani neřídí Bůh ani my, řídíte si je vy, lidé. Peklem rozuměj své temné nitro, sebetrýznění, sebeponižování, sebedestrukci…
Ty si volíš dobro nebo zlo do své duše. Zlo ukazuje hodnotu světla. Lidstvo po věky bojuje, protože má ego. Je to volba každé bytosti, k čemu se přikloní. Je to volba každé duše, jak se se zlem v pozemském životě potká. Všechno opět má svůj důvod a smysl.
Ptáš se, proč Bůh dovolí, aby toto dítě zemřelo a jiné žilo.
Bůh toto nerozhoduje. Duše sama se rozhodne, než se narodí, jak si tento život projde, jak dlouhý čas k tomu potřebuje. Je-li bytost hotova s úkolem, odchází domů do světla. Někdy k tomu potřebuje 83 let, jindy jen pár měsíců u matky v bříšku, jindy 5 let a tak to prostě je. Smrt je pouze změna formy Bytí. Navzájem se stále po věky dokola vzájemně v různých rolích potkáváte a díky vzájemným poutím se rozvíjíte a plníte své plány duší. I tento proces je potřeba respektovat.

 

Naše milovaná bytosti, toto je náš vzkaz tobě tady a teď, nyní, kdy toto čteš, to potřebuješ. My tě milujeme všeobjímající láskou každým okamžikem, žehnáme každý tvůj nádech, výdech, krok, rozhodnutí, cestu, pocit…
Jsme stále s tebou, ať nás vnímáš nebo ne, ať v nás věříš nebo ne, ať nás přijímáš nebo ne. Je to skutečnost, ve kterou můžeš věřit. Jsme určení k tomu, abychom o tebe s láskou pečovali. Společně s ostatními bytostmi světla s láskou a radostí přijímáme tvoje prosby, žádosti, přání, otázky. Můžeš jich mít stovky. Každou tvou situací, do které vnášíme světlo svou pomocí, tě rozzáříme. Když záříš, září celý svět. Jsi součástí celého Univerza a bez tebe by zde bylo prázdné místo. Jsi naší součástí a my tvou a radujeme se touto pravdou. Žádáme tě, pakliže se pro to rozhodneš, spojuj se s námi, komunikuj s námi přímo, můžeme tak lépe a rychleji plnit tvá přání, než když požádáš naše pozemské posly a přeneseš tuto odpovědnost na ně. Oni ti mají pomáhat, vést tě, ale nejsou povinni za tebe jednat. To dokážeš sama.
Jsi plnohodnotnou, vzácnou a krásnou bytostí zářící tím nejkrásnějším světlem. Snažíme se o to, aby nikdy toto světlo nepohaslo. Pokud nás pustíš do svého srdce, světlo násobíme a tobě můžeme přinést osvícení a probuzení. MILUJEME TĚ, NAŠE MILOVANÁ BYTOSTI!
S láskou tvoji andělé strážní.

 

Děkuji s úctou a láskou za svolení předat tento vzkaz. S láskou Hanka.