Poslání Archanděla Bariela, kdy a jak s ním pracovat

Sklizeň, služba, zázraky nebe a Země, naplnění, smích, prožít Zemi všemi smysly, respekt ke všemu životu, soucítění, odpovědnost, uzemnění, užívání si, spojení s říší zvířat a rostlin, ochrana fyzického těla, růst, rozpuštění pocitu odloučení. Tento archanděl spolupracuje s mistrem Maytreyou, dalším zástupcem andělské říše.

 

Hovoří Lord Maitreya, syn dobroty

Já, Lord Maitreya, se ohlašuji, abych probudil Vaše Vyšší Já jako ranní červánky probouzí den. Nižší přirozenost lidského bytí nyní odchází. Nový den s sebou nese také ranní rosu. Slunce již stojí vysoko na nebi, nenechte však poklesnout svou odvahu, protože brána ve Vás již byla dávno otevřena.
Jsem částí Vás, sestoupiv k Zemi, vzestoupiv k Venuši, přišel jsem druhý den po setmění. Jděte nyní cestou míru. Já jsem posvěcený sloup Světla na Zemi. Vstupte, buďte u mne a se mnou ve stále naplněném oceánu Boží lásky. Pociťujte dotek ve svém srdci, setrvejte v mé kvetoucí zahradě a přijměte poselství archandělů. Křtím Vás ohněm, vodou, Zemí, vzduchem a pátým elementem, Světlem.

Hovoří archanděl Bariel

Já, archanděl Bariel, jsem Vás přišel prosit, abyste opět naslouchali hlasu Země. Buďte zahaleni větrem pravdy, vodou lásky, ohněm obnovy a stůjte pevně na Zemi odpovědnosti, abyste ve svém jménu posvětili Stvoření Otce-Matky-Boha. Pociťujte mé láskyplné objetí a objetí celého světa. Přináším do Vašich vědomí veselí a dávám Vám smích a čistou radost ze života.

 

Pomocná afirmace:

Já jsem dokonale uložen v klíně Země a jsem
proto fyzicky chráněn.
Užívám si žití, skrze mne se naplňuje zázrak života.
Já jsem čistá radost.