Poslání archanděla Muriela

Odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat mentální omezení bránící v pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost, vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody.

 

Hovoří archanděl Muriel

Já jsem archanděl Muriel. Já jsem moudrost srdce. Já jsem milost, já jsem odpuštění a já jsem soucit ve spravedlivém srdci. Skrze mne přijímáte v sobě Boží lásku, žijete s pocitem svobody v srdci a přijímáte s otevřeným srdcem, protože je to Boží dar.
Milost je přijímána v pokoře, s radostným srdcem a ne s vědomím oběti nebo bídy. Buďte krystalem, který vyzařuje své Světlo. Pojměte odvahu a důvěru v Boží lásku, v Boží přítomnost v duši přírody a spojte se opět se vším skrze své srdce.
Otevřete oči a hleďte. Příroda je dar pro Vás. Najdete v ní uzdravení, útěchu a osvěžení pro Vaše unavené duše. Milost obdrží ten, kdo je opravdový ve výrazu, slovech a činech. Já, archanděl Muriel, se objevuji z Boží milosti, proto si buď jist, že stojím při Tobě a láskyplně Tě ochraňuji.

 

Pomocná afirmace:

Já jsem svobodný a současně v bezpečí v lásce vesmíru
a v projevech elementů.
Já jsem jednotou se vším a vše je se mnou.
Já jsem každým tepem svého srdce a každým svým dechem
pod ochranou archanděla Muriela.
Vše, co si ego přivlastnilo z mého srdce,
odebere a vymění za radost a lehkost.