Poslání archanděla Camaela

Temnota před Světlem, vnitřní pád, osud, duchovní moc, dualita, temná stránka duše, smířit protiklady, splnit životní úkol a jednat, nechat věcem volný průběh a akceptovat je, rozvíjet životní odvahu, setkat se se stínem a vypořádat se s nerozpuštěnými strachy.

 

Hovoří archanděl Camael

Já jsem archanděl Camael a objevuji se tváří v tvář zatmění časů končícího tisíciletí. Patřím k nebeským mocnostem a pohybuji se na ostré hraně, oddalující Světlo a stín. Vedu nebeské zástupy, které obývají hraniční oblast nebes.
Vystoupení do nebeských říší je podmíněno ničením a vyčištěním, aby mohlo vzniknout nové, dokonalé. Světlo a stín se nakonec vyrovnají a stanou se Světlem. Tak, jako Měsíc během zatmění Slunce překryje jen na krátkou dobu Světlo Slunce, tak jste někdy i Vy pokryti stíny. Světlo je však všudypřítomné. Měsíc, který zatemnil Slunce, je symbolem sám o sobě. Poté, co se na krátkou dobu objevil symbol, musí Měsíc opět uvolnit výhled. Tím zářivější se nám zdá znovuzískané sluneční Světlo.
Dokud se točíte v kole znovuzrození a prožívání Vašeho osudu Vás přivádí do vyšších úrovní vědomí, musíte se setkat se svými stíny, abyste rozbili okovy minulosti. Uvítejte temno ve Vás, aby mohlo odejít. Archanděl Camael, ten, který vidí Boha.

 

Pomocná afirmace:

Vítám v sobě Světlo a stín.
Tím, že všechny části v sobě vítám,
zdravím v sobě Božství.