Poslání archanděla Raziela, jak a kde s ním pracovat

Duchovní poznání, jasnovidění, přijměte svou sílu, sluneční zasvěcení, charisma, mystérium, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, probudit mistrovské Já, úspěch.

 

Coby čaroděj a alchymista archandělské říše nám Raziel pomáhá porozumět věcem, které odporují normální logice. Rozšiřuje a provokuje naše každodenní myšlení takovým způsobem, který má v konečném důsledku léčebný efekt. Pokud dychtíte po hlubokém duchovním porozumění, požádejte Raziela, aby vstoupil do vašich snů. Vaše duše s ním bude cestovat do učeben, v nichž vám Raziel pomůže odhalit pravdy a tajemství. Po probuzení si možná nebudete na Razielovo učení zcela vzpomínat nebo ho nebudete plně chápat, přesto však budou tyto znalosti natrvalo uloženy ve vašem podvědomí a budou vás provázet každým dnem.
V Razielově auře se objevují všechny barvy duhy - je jako nádherné spektrum světla. Používání krystalů křišťálu zvětšuje jasnozřivost a pomáhá Vám přiblížit se Razielovi.
Jméno archanděla Raziela znamená "Tajemství Boží" a tento archanděl vám pomůže pochopit esoterické duchovní myšlenky a prakticky je využít. Zavolejte Raziela, aby vás podpořil ve vaší alchymistické práci - při přeměně myšlenek ve zlato.

 

Hovoří archanděl Raziel

Přináším Vám esoterní informace a symboly a pomáhám Vám pochopit duchovní pravdy.
S tím, jak se otevíráte novým způsobům nahlížení na život, stoupá Vaše duchovní vědomí na další úroveň. Zachovejte si otevřenou mysl a zbavte se omezeného myšlení a iluzí. Věnujte pozornost znamením - informacím, které se třikrát nebo vícekrát opakují. Všímejte si geometrických tvarů a symbolů, které zaznamenáte svým fyzickým i vnitřním zrakem. Vezměte na vědomí, že Vaše zvýšená vnímavost může změnit Vaše vztahy a profesní cíle. Provedu Vás těmito změnami tak, aby Váš život odrážel Vaše vnitřní zkušenosti.
Pomáhám plně probudit Váš duchovní zrak, abyste mohli jasně vidět Nebeskou lásku.
Vaše jasnovidnost může mít různé podoby: mohou to být prchavé mentální obrazy objevující se ve Vaší mysli, sny, věci, které opakovaně vídáte ve fyzickém světě, aury a energie nebo zjevení. Všechny stránky jasnozřivosti jsou krásné a pestré. Těšte se z nich a důvěřujte jim. Soustřeďte se na to, že chcete vidět pouze lásku a také ji uvidíte.
Používejte svou Bohem svěřenou sílu a vůli a zhmotněte si ve svém životě štěstí.
Jste zdrojem Světla, jste mudrci, velekněžími, čaroději a přeborníky ve zhmotňování svých přání v realitě. Nyní přišel čas chopit se své duchovní síly a svých schopností a začít je uplatňovat. Láskyplně a neochvějně uskutečňujte své záměry. Modlete se za jejich realizaci a požádejte o nápovědu a znamení, která Vám pomohou zhmotnit Vaše vize na nejvyšší možné úrovni.

 

Pomocná afirmace:

Milovaný archanděli Razieli, svatý moudrý Duchu,
prosím o sluneční zasvěcení.
Nech, prosím, vzejít mé slunce a uvolni řetězy minulosti!
Ať již jde o řetězy z energie materiální manifestace
nebo o rodinné svazky nebo o význam mého jména:
prosím Boží milost, aby rozpustila řetězy,
které mně poutají k mému nižšímu Já.
Vstupuji do Světla praslunce, do Božího Světla.
Právě teď!