Poslání archanděla Raguela

Božský řád, harmonické vztahy, jasnocítění, uvědomit si fyzické tělo, kontakt s andělem strážným, přátelství, práce na sobě, stabilita jemněhmotných těl, vážit si přírody, prostor pro sebe a ostatní, dýchání.

 

Raguel má nádhernou bledě modrou energii, jako obloha v krásný jarní den. Je to archanděl, který vede lidi k čestnému a spravedlivému jednání a také nám dává víru v to, že lidé jsou ve své podstatě dobří. Když budete v ruce držet nebo nosit akvamarín, můžete se napojit na Raguelovu laskavost a moudrost.
Raguelovo jméno znamená "Přítel Boha" a jeho hlavním úkolem je vytvářet harmonii a řád ve vztazích. Má schopnost řešit konflikty a často je nazýván "Archandělem spravedlnosti a poctivosti". Pokud se ocitnete v nějakém sporu, požádejte Raguela, aby na sebe vzal roli prostředníka. Nabídne vám originální řešení, kterým získá každý.
Raguel je jako letový dispečer - dohlíží na archanděly a anděly a zajišťuje mezi nimi harmonii, spolupráci a pořádek. Stejným způsobem vám pomůže utřídit si všechny pocity, umožní vám vnímat je, rozumět jim a řídit se jimi.

 

Hovoří k nám archanděl Raguel

Právě teď je všechno tak, jak má být. Prohlédněte závojem iluzí a spatříte skrytý řád.
Dozrává situace, v níž nemůžete prohrát. Přinese řešení spravedlivá ke všem zúčastněným. Je potřeba, abyste naprosto důvěřovali tomu, že nebesa nepozorovaně zařizují maximální blaho pro všechny. Pokud Vaše víra kolísá, požádejte mě, abych ji posílil. Pomocí pozitivních afirmací a modliteb se udržujete v dobré náladě. A především dbejte na to, abyste při hovoru o této situaci používali pozitivní a optimistická slova a fráze. Máte takovou moc, že Vaše pozitivní myšlenky mohou vyřešení dané situace ještě urychlit.
My archandělé otevíráme srdce všech zúčastněných. Hádky a konflikty brzy skončí.
Vaše modlitby za osobní klid a smíření s ostatními byly vyslyšeny a čeká Vás pochvala za to, jakou roli jste sehráli při uklidňování dané situace. Představte si, že jsou všichni zúčastnění (včetně Vás samotných) vstřícní a přístupní, i když určití lidé takoví možná obvykle nebývají. Důvěřujte vnitřnímu vedení, kterého se Vám dostává a vězte, že změny, i když někdy nepříjemné, bývají často nutné. Požádejte mě, abych Vám pomohl s jakýmikoli aspekty vztahů, které potřebují uzdravit. Vězte, že i když to tak možná nevypadá, v jádru všech vztahů se nakonec skrývá požehnání, podnětné lekce a láska. Co nejvíce se na tuto pravdu soustřeďte.
Všímejte si opakujících se tělesných pocitů a emocí, neboť jsou projevem Božího vedení.
Ctěte, prosím, své pocity. Nebojte se hlubokých emocí nebo intenzivních citů. Mohu Vám pomoci rozlišit Vaše vlastní pocity od pocitů ostatních lidí. Také Vám pomohu odstranit jakékoli energie, které jste možná vstřebali. Nasměruji Vás k lidem, situacím a mistrům s čistou a láskyplnou energií. Ve Vašich opakujících se emocích a fyzických pocitech se skrývají důležité informace, proto jim prosím věnujte pozornost a řiďte se jimi. Jsou odpovědí na Vaše modlitby. Požádejte mě o přetlumočení nejasných vzkazů, abyste jasně věděli, jaké kroky podniknout.

 

Pomocná afirmace:

Nalézám nyní prostor být tím,kdo jsem.
Cítím pulzující sílu Země.
Já jsem tady a vyjadřuji to radostí ze života.