Poslání archanděla Sandalfona, jak a kde s ním pracovat

Dary od Boha, přijímání, vítězství, vlídnost, zpěv, hudba a tanec, setkání s vnitřním dítětem světla, hledání dvoupaprsku, realizovat sny, připustit pocity a vyzvednout je z úkrytu, otevřít se pozemské a nebeské lásce, vyléčit bolavé srdce, odpuštění na všech úrovních, blaženost, zrození bohyně, ženská a mužská energie se spojují v odevzdání se Božství.

 

Jednou z hlavních Sandalfonových rolí je doručovat odpovědi na naše modlitby. Sandalfon říká, že každá modlitba je vyslyšena a zodpovězena (i když odpověď může přijít v jiné formě, než jsme čekali). Všem modlitbám je v Nebi přisuzována stejná důležitost a je tam dostatek andělů, aby mohli pomoci každému pozemšťanovi. Když máte potíže přijímat, zavolejte na pomoc Sandalfona.
Sandalfon je jedním ze dvou archandělů, kteří zakusili pozemskou existenci (tím druhým je Metatron). Jejich duchovní životy byly natolik významné, že jim zaručily vzestup mezi archanděly. Sandalfon vám může napomoci k tomu, aby i váš život byl mistrovským dílem. Požádejte jej, aby vám pomohl žít v integritě a plně využívat vašich duchovních darů proroctví, léčení a zhmotňování. Sandalfon vám může pomoci otevřeně říkat pravdu tak, aby to přinášelo užitek všem. Také vám pomůže vážit si všech velkých i malých zázraků a vítězství v životě.
Sandalfonova aura má uklidňující a chladivý odstín tyrkysové, jako průhledná voda tropického oceánu. Meditujte při pohledu na tuto barvu nebo se dotýkejte kamene spojovaného s jeho energií tyrkysu a všimněte si, jak se vám zpomaluje tep a zklidňuje dech. Sandalfon vám může pomoci k tomu, aby vaše slova a činy byly laskavé a něžné a přitom měly velký vliv. Protože je to archanděl spojovaný s hudbou, můžete intenzivně pociťovat jeho přítomnost při poslechu hudby, při zpěvu nebo hře na nějaký hudební nástroj.

 

Hovoří archanděl Sandalfon

My andělé Vám přinášíme dary od Vašeho stvořitele. Přijměte je s otevřenou náručí.
Nebe je rozpínavé a stále se rozšiřuje. Jedním ze způsobů, jakým se Nebe rozpíná, je nepřetržité dávání a posílání lásky. Tato láska je k Vám vysílána v mnoha podobách a vaším jediným úkolem je ochotně ji přijímat. Právě teď čekají Vaše splněná přání na to, až se uvolíte je přijmout. Otevřete těmto darům svou náruč! Váš stvořitel si přeje, abyste byli šťastní, zdraví, bezstarostní a měli jste všechno, co potřebujete. Přenechejte mi jakékoli své obavy z přijímání.
Vaše modlitby byly vyslyšeny. Neztrácejte víru.
Zasloužíte si toto vítězné období. Vaše neochvějné soustředění a oddanost věci vyústily v to, že se Vaše přání úžasným způsobem zhmotnila. Ovládl Vás klid a příjemné pocity. Zaměřte se na tento přítomný okamžik a plně si vychutnejte každý pocit a zkušenost. Vězte, že o budoucnost je v dobrém slova smyslu postaráno. Mějte ze sebe dobrý pocit a nezapomínejte, že Váš úspěch pomůže i ostatním.
Buďte teď k sobě velmi vlídní. Obklopujte se hodnými lidmi, vyhledávejte příjemné situace a prostředí.
Chci Vám pomoci k pocitu vyrovnanosti a soustředěnosti a vřele Vám doporučuji, abyste začali poslechem příjemné hudby. Snažte se ji poslouchat, ať budete kdekoli. Mluvte tiše, dělejte pomalé, rytmické pohyby, jako je pohupování se do rytmu hudby nebo nenásilné cvičení jógy. V této době se vyhněte hádkám a konfliktům. Místo toho v ústraní regenerujte svou duši a nabírejte síly. Odložte rozhodování. Až vyjdete ze svého vlídného úkrytu, budete přesně vědět, co máte dělat.

 

Pomocná afirmace:

Ve mně je nekonečně mnoho Světla a tak nemám strach
z temnoty. Je to jen neosvětlená část ve mě.
Každý z mých pocitů má své opodstatnění. Tím, že přijmu
své pocity, již z nich nemusím mít strach.
Žiji stále mezi začátkem a koncem vesmíru.
Já jsem stále nyní a denně se znovu rodím, proto nikdy nepřestanu být.