Poslání archanděla Zadkiela, jak a kde s ním pracovat

Jasnoslyšení, soucit, odpuštění, učení se a vyučování, transformace nevysvobozených částí bytosti, poznat sebe sama, přeměna k dobrému.

Zadkielova aura má tmavou, indigově modrou barvu. Zadkielovu blízkost můžete lépe cítit, budete-li nosit lazurit. Přidržte si tento kámen kousek nad obočím, abyste probudili své ušní čakry a jasně slyšeli hlas Nebes.
Zadkielovo jméno znamená "Milost Boží". Pomáhá nám zbavit se zášti vůči sobě i ostatním. Požádejte ho, aby vstoupil do vašich snů a v roli jakéhosi kominíka odstranil z vašeho srdce veškeré emoční toxiny. Postará se, aby byly naplněny potřeby všech zainteresovaných a aby došlo k zázračným uzdravením emocí.
Zadkiel je dokonalým duchovním profesorem. Je trpělivý, laskavý a má přístup ke všem znalostem. Je znám svou schopností pomáhat lidem při problémech s pamětí. Pokud si potřebujete zapamatovat nebo se zpaměti naučit nějakou informaci, požádejte o pomoc Zadkiela. S radostí vás naučí cokoli, co potřebujete vědět. Stačí, když mu budete klást otázky - tím přivoláte jeho pomoc. Někdy používá sokratovskou metodu učení, což znamená, že vás vede k tomu, abyste na odpověď přišli sami. Nejlepším způsobem, jak využít Zadkielovo vyučování, je všímat si určitých zákonitostí ve všem, co vidíte, slyšíte a na co myslíte.

 

Hovoří archanděl Zadkiel

Všímejte si láskyplných rad, které uslyšíte ve své mysli nebo od jiných lidí.
Velmi jasně slyšíte skutečné Boží vedení. Přichází ve formě opakujících se vzkazů, které Vás vybízejí, abyste zlepšili situaci svou nebo ostatních. Pečlivě vnímejte všechno, co uslyšíte ve své mysli i svýma ušima. Božské instrukce přicházejí opakovaně, jsou láskyplné a věčné. Zavolejte mě na pomoc, jestliže potřebujete vysvětlit cokoli z toho, co slyšíte.
Zmírněte svůj postoj k dané situaci a ke všem lidem, kterých se týká, včetně Vás samých.
Mohu Vám pomoci odpustit sobě i ostatním. Pomohu Vám soucitně pochopit hlediska všech zúčastněných. Nemusíte měnit svůj postoj ani chování. Jde jen o to, abyste k dané situaci přistupovali se srdcem plným lásky, která Vám dodá sílu a umožní Vám vymyslet tvůrčí řešení.
Udržujte si otevřenou mysl a poznávejte nové myšlenky. Své poznání pak předávejte druhým.
Jste duchovní učitelé a horliví studenti. Učení se a vyučování druhých jsou propojeny v dokonalém cyklu, v němž k Vám informace přicházejí v okamžiku, kdy je potřebujete. Učte ostatní o tématech, která ve Vás budí nadšení. Čím více učíte, tím více se ve svých lekcích vnitřně utvrzujete. Ochotně se dělte o nové myšlenky a vstřebávejte informace také o tématech, která nejsou předmětem Vašeho bezprostředního zájmu. I Vaši posluchači Vás mnoha způsoby poučí. Věřte ve svou schopnost vyučovat a učit se, neboť Vaše mysl je sjednocena s Božskou myslí. Jste inteligentní a moudré bytosti. Až budete učit, vězte, že v tomto životě můžete bez obav otevřeně vyjadřovat své názory.

 

Pomocná afirmace:

Tím, že osvobodím bolest, smutek a utrpení,
stávám se sám svým osvobozením.
Spojuji se se svým duchovním původem
a tím jsem nalezl smysl svého života.