Poslání archanděla Uriela, jak a kde s ním pracovat

Jasnovědění, inspirace, skvělý nápad, víte co udělat - naslouchejte inspirujícím myšlenkám, tvůrčí myšlenky, duchovní vedení, hledání pravdy, přivést vesmírné pravdy do pozemské úrovně, poznat vlastní přednosti.

Urielovo jméno znamená "Boží Světlo". Je znám svou schopností ozářit naši mysl Božskou inspirací. Kdykoli potřebujete odpovědi nebo rady, volejte Uriela. Odpoví každému, kdo jej zavolá. To, že vám Uriel odpověděl, poznáte podle opakujících se pozitivních, láskyplných a užitečných myšlenek. Pokud na informace spěcháte (například při restu nebo na důležité schůzi), Uriel vám je bleskurychle dodá. Poté, co jej požádáte o pomoc, odpověď vám okamžitě vytane na mysli. Důvěřujte informacím, které vám poskytne.
Urielova energie je bledě žlutá, jako světlo svíčky. Kontaktujte Uriela, kdykoli budete potřebovat nápady nebo intelektuální vedení. Jeho energie je spojována s jantarem.
Uriel osvětluje nejasné situace tím, že Vám posvítí na cestu. Většinou ale osvětlí jen bezprostředně následující krok, takže možná nebudete umět odhadnout konečný důsledek svých činů. S Urielovou pomocí však budete vždy vědět, jaký máte udělat další krok.

 

Hovoří archanděl Uriel

Věnujte pozornost myšlenkám a nápadům, které k Vám přicházejí, neboť se jedná o vyslyšené modlitby.
Modlitbou jste žádali o odpovědi a ony k Vám přišly v podobě opakujících se myšlenek, které Vás vyzývají, abyste uskutečnili určité kroky a prospěšné změny. Nepodceňujte své myšlenky ani je nepovažujte za pouhé sny nebo obecně známé věci. Vaše myšlenky jsou teď naladěny na vysoké frekvence a jsou důvěryhodným zdrojem inspirace. Všechny skvělé vynálezy, nové druhy podnikání a nauky vycházejí z tohoto univerzálního zdroje moudrosti. Právě teď jste na tuto Božskou moudrost napojeni, je tedy důležité přijímat a zaznamenávat své myšlenky. Potom se těmito odpověďmi na své modlitby řiďte!
Ano, Váš nápad je Božím vedením. Udělejte, prosím, vše pro jeho uskutečnění.
Váš nápad je odpovědí na Vaše modlitby. I když Vás možná nutí překročit hranice Vašeho světa, ve kterém se cítíte jistí, vězte, že Vám Bůh nepředloží nic, co byste nebyli schopni zvládnout. Požádejte o veškerou možnou podporu potřebnou k úspěšné realizaci Vašeho nápadu a buďte ochotni ji přijmout. Vězte, že s Vámi budu po celou dobu a že mě můžete kdykoli požádat o pomoc. Zvláště mě těší, když Vám mohu dodávat nápady a tvůrčí podněty podporující Vaše životní poslání.
Důvěřujte svému vnitřnímu vědění a pocitům a bezodkladně je následujte.
Jste mnohem moudřejší, než si uvědomujete a Vaše vnitřní moudrost Vám již dala odpovědi, které hledáte. Přijměte je a důvěřujte jim. Pokud pochybujete, požádejte mě o jasná znamení, která potvrdí Vaše myšlenky a úmysly. Mohu Vám také pomoci s uskutečněním Vašich nápadů a s rozhodováním o dalších krocích. Stačí, když mě požádáte. A pak svou ochotu spolupracovat se mnou doložíte činy.

 

Pomocná afirmace:

Všechny mé obavy a strachy předávám
očistnému plameni, Božímu ohni.
Důvěřuji duchovnímu vedení ve mě
a tím se setkávám se svou vlastní silou.