Archandělé

Poslání archanděla Jeremiela, jak a kde s ním pracovat

Bilancování, překonání překážek, vše je v pořádku.

Jedním z Jeremielových úkolů je pomáhat duším, které teprve nedávno přešly na "druhý břeh", zrekapitulovat jejich životy. Pomáhá bilancovat i těm, kteří jsou ještě naživu. Co nejdříve si vyšetřete chvilku o samotě a požádejte Jeremiela, aby vám pomohl zhodnotit, co jste prožili, co jste se naučili, jakých zvyků jste připraveni se zbavit a za co jste ve svém životě vděční.

Poslání archanděla Camaela

Temnota před Světlem, vnitřní pád, osud, duchovní moc, dualita, temná stránka duše, smířit protiklady, splnit životní úkol a jednat, nechat věcem volný průběh a akceptovat je, rozvíjet životní odvahu, setkat se se stínem a vypořádat se s nerozpuštěnými strachy.

Poslání archanděla Ariela, jak a kde s ním pracovat

Odvaha, prosperita, roztáhněte křídla.

Arielovo jméno znamená "Lev Boží" a vypovídá o jeho vlastnostech, k nimž patří bojovnost, odvaha, schopnost soustředění a elegantní pohyby. Možná si ve svém okolí všimnete obrázku lvů nebo lvic, je to signál, že Ariel je nablízku. Dovolte mu, aby vám dodal sebevědomí a odvahu.

Poslání archanděla Azraela, jak a kde s ním pracovat

Pozdrav z nebes, terapeut, útěcha.

Azrael je znám jako "Anděl smrti", neboť jeho prvořadým úkolem je pomáhat umírajícím lidem přejít do Nebe. Na jeho roli není nic morbidního, obklopuje nově přešlé duše láskyplným Světlem, které je povzbuzuje a uklidňuje. Azrael pomáhá zemřelým milovaným navázat kontakt s jejich žijícími příbuznými a přáteli. Můžete jej požádat, aby Vám z Nebe přinesl vzkaz od Vašeho zemřelého nebo zařídil, aby Vás dotyčný navštívil ve snu.

Poslání archanděla Raguela

Božský řád, harmonické vztahy, jasnocítění, uvědomit si fyzické tělo, kontakt s andělem strážným, přátelství, práce na sobě, stabilita jemněhmotných těl, vážit si přírody, prostor pro sebe a ostatní, dýchání.