Archandělé

Poslání archanděla Raziela, jak a kde s ním pracovat

Duchovní poznání, jasnovidění, přijměte svou sílu, sluneční zasvěcení, charisma, mystérium, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, probudit mistrovské Já, úspěch.

Poslání archanděla Anaela, jak a kdy s ním pracovat

Kosmický oheň, odvaha, pokrok, energie, připustit zlost a agresi, aby mohl přijít mír, transformace nižších pudů, osvobození od kolektivních traumat, prosazení ve světě, křest ohněm, rozhodné jednání, sexualita, vláda, Boží spravedlnost, zničení pro nový začátek.