* Vypadají jako andělé

Mužští i ženští inkarnovaní andělé mají jemné rysy, jejich tváře jsou většinou srdcovitého tvaru a připomínají obličeje dětí. Vysoké procento ženských inkarnovaných andělů si barví nebo zesvětluje vlasy.

* Složité vztahy

Díky své potřebě dávat, rozmazlovat a zachraňovat ostatní mívají za sebou vtělení andělé celou řadu vztahů postavených na vzájemné závislosti. Mají také tendenci vidět v ostatních to nejlepší, takže často snášejí svého agresivního partnera déle, než by to vydrželi ostatní lidé. Mnoho inkarnovaných andělů absolvovalo několik sňatků a rozvodů.

 

* Nutkavé chování a problémy s nadváhou

Vtělení andělé často trpí nutkáním k nějaké sebezničující činnosti, zejména přejídání. Často také mají nadváhu. Ve snaze vyrovnat se s emocionálními problémy se často utěšují jídlem nebo jinými látkami, zvláště tehdy, nejsou-li ve spojení se svou spiritualitou.

 

* Profesionální pomocníci

Jsou rozenými léčiteli a pomocníky a často jsou zaměstnáni ve zdravotnictví nebo ve službách, například jako ošetřovatelé, masážní terapeuti, sociální pracovníci, letušky, piloti nebo učitelé. Cizí lidem jim vylévají svá srdce a často říkají: " Vážně nevím, proč vám o sobě vyprávím tak intimní věci. Mám zkrátka pocit, že vám můžu věřit."

Jsou těmi, co dávají a neberou.