Občas máme pocit, nebo to i víme, že nás někdo uhranul, zaklel, nebo na nás něco vyslal, či vysílá nedobré myšlenky a energie. V podstatě stačí, když je v našem okolí někdo, kdo nás nenávidí, nebo na nás z nějakého důvodu nehezky myslí. Může jít i o energie žárlivosti, závisti, či jiných podobných vibrací. (V tomto případě je také možné využít metodu vypisování na tuto osobu.)

Pokud jste vnímavější a citlivější osobnost, pak nás tyto energie a vibrace mohou nepříjemně ovlivňovat, což může být jedna z příčin našich životních potíží. Zde předávám metodu, jak si s tímto poradit.

 

Důležitá informace!

Je potřeba vědět jednu velmi podstatnou a důležitou informaci, kterou při rušení vlivů jiných osob mějme vždy na paměti! Ať se vůči dané osobě cítíme jakkoli nepříznivě, či dokonce cítíme nenávist, přesto je zde důležitá jedna přírodní zákonitost: Vše - co a s jakým pocitem (energií) vyšleme, se nám znásobeně vrací!
Při čištění a rušení těchto vlivů, je nutné být zbaven veškeré neláskyplné emoce.
Na zrušení nedobrých vlivů druhých osob si naplánujme čas, který tomu budeme věnovat. Zbavme se všech nepříznivých a zlých emocí a vlivy rušme pouze v energii světla a lásky.

 

Jak se zbavit negativních vlivů nebo jak se zbavit konkrétní osoby a jejího vlivu?

1) Pohodlně se posadíme nebo položíme a uvolníme se. Pustíme si oblíbenou hudbu. Zapalíme si bílou svíčku. Vytvoříme prostředí, ve kterém se cítíme dobře.

2) Přivoláme si v podvědomí danou osobu, které se rušení jejích vlivů na nás týká a představíme si ji před sebou.

3) V lásce tuto osobu požádáme, aby si nás přestala všímat: 

* "Žádám Tě, aby sis mě přestal/a všímat a tímto ruším veškerý tvůj vliv na mou osobu. Přeji ti lásku a štěstí a odpouštím ti." 

* Zároveň lze požádat způsobem zprostředkovaným - požádáme vesmír, anděly, Boha, prostě v co věříte: "Žádám tě... o zrušení všech negativních vlivů od ... a přeji této osobě štěstí a lásku." 

* Můžeme také požádat strážné anděly dané osoby: "Strážný anděli (jméno dané osoby) prosím tě, ať si mě (jméno osoby) nevšímá. Prosím, veď ho tak, aby žil šťastně a postarej se o to, ať mě vynechá ze svých myšlenek."

Máme vždy na paměti, že pokud se zbavujeme vlivu nějaké osoby, či přímo chceme, aby tato osoba již nebyla v našem životě, je nutné jí popřát lásku a štěstí.

 

Přeji Vám život plný láskyplných přátel a nejbližších milovaných lidí :-) 

S úctou a láskou Hanka