Mnoho lidí trápí spousta různých myšlenek, které samozřejmě chodí většinou společně všechny najednou.
Pak se v nich ani nevyznáme. K myšlenkám jako takovým jsem vytvořila článek "Síla myšlenky" v rubrice Články: Síla myšlenky

Jak s těmito myšlenkami zacházet, aby nás přestaly pronásledovat?

Všude se hovoří a píše o tom, jak je naše mysl otravná a jak nás trápí. Je důležité si uvědomit, že mysl je náš přítel a ochránce, nikoliv nepřítel. Tak, jak s ní budeme zacházet a jak se k ní budeme chovat, určuje, jak se ona bude chovat k nám. Mysl nás nechce trápit, ale chránit. Funguje to tak, že se v ní zapisují všechny události našeho života. A nejen současného. Když prožijeme nějakou emotivně bolestnou zkušenost, vytvoříme si podvědomou obranu.

To znamená, že ji naše mysl zaznamená, a kdykoliv se pak objeví podobná zkušenost, naše mysl nás hned informuje a vytváří ochranu, abychom si opět neublížili. Je to velmi stručně vysvětleno. Proto můžeme s naší myslí v lásce komunikovat a s myšlenkami tak jednoduše pracovat.

"Každá myšlenka je ve vesmíru brána jako přání."

 

Jak s myšlenkami láskyplně pracovat

1) Své myšlenky vnímáme vědomě a naučíme se si volit, čemu budeme svou pozornost v mysli věnovat.

2) Hlídáme si své myšlenky, trénujeme tak dlouho, až je budetme vnímat automaticky nebo dokud nepžíznivé myšlenky zcela nevymizí. Může jít o myšlenky strachu, pochybností, obav, bolestí a podobně.

3) Přijde-li jakákoli nežádoucí myšlenka, vzpomeňme si, že ji máme vnímat, abychom ji rozpoznali. Poté jí vysvětlíme: "Děkuji, odevzdal/a jsem toto lásce k uzdravení!" "Děkuji, ale jsem v bezpečí a vše se děje pro mé nejvyšší dobro."

4) Vybavíme si jakoukoli hezkou myšlenku, která nás potěší a uklidní.

Ve svém osobním životě a při konání mého poslání s myšlenkami pracuji stále. Myšlenka vytváří emoci. Jakmile se propojí mozek a srdce, podvědomí ukládá a následně pracuje a vytváří energii naší myšlenky a přidané emoce. Toto vše poté vyslanou myšlenku zhmotňuje a přináší nám její zhmotnění do skutečného života.

Přeji Vám z celého srdce jen láskyplné myšlenky, které budují Váš život k radosti, lásce, štěstí a zdraví. 

S úctou a láskou Hanka