Vzhledem k tomu, že se mě často lidé ptají, jak pomoci sobě nebo někomu ze svých blízkých v situaci, kdy dotyčný/á může být jakkoli ohrožený/á, nabízím Vám metodu, která je velmi účinná a ozdravná.
Pro běžnou ochranu můžete využít "Ochranný štít", který také najdete zde v rubrice "Metody a postupy".

 

Metoda ochrany "Nebeským závojem" se obvykle dobře dá využít pro případ, kdy je dotyčný/á vnitřně zlomený, snadno zranitelný, nebo je bez života, radosti a nemá chuť a sílu se sám/sama bránit.
Stejně tak tuto ochranu používám při osvobozování duší a to jak pro duše, které osvobozuji, tak i pro duše, u kterých nesvobodná duše sídlí, nebo za kterou chodí zemřelé bytosti pro pomoc a osvobození.
Tuto metodu můžete využívat pro sebe, pro ostatní, kdykoli, kdy budete mít pocit, že by mohla pomoci.

Tuto metodu můžete také použít pro ochranu nemovitostí, či zvířat, prostě čehokoli, co je potřeba "ochránit".

Jak jsem již napsala, jedná se o metodu, kterou nazývám "Ochrana nebeským závojem". Tato metoda nejen, že chrání, ale také léčí a uzdravuje duši i tělo současně. (Však tělo onemocní poté, co onemocní duše):

  

Jak postupovat

1.) Pohodlně se posaďte nebo lehněte, zapalte bílou svíčku (například čajovku), vonnou lampu, či tyčinku, pusťte si hudbu, kterou máte rádi - prostě si udělejte pohodlí, abyste se cítili co nejlépe.

2.) Postupně uvolněte své tělo, myšlenky, pravidelně dýchejte.

3.) Až budete uvolnění, představte si nějaké hezké místo, například louku s krásnou zelení. Potom si představte buď sebe, nebo dotyčnou osobu (nemovitost, zvíře...), jak v klidu na té louce leží. Poté si představte, jak se z nebes snáší dolů světelný žlutozlatý závoj, který danou bytost nebo nemovitost celou zahalí. Tento světelný závoj je propojený s vesmírem. (stejně tak zahalujeme i zvířata, či rostliny). 

Až se Vám tato představa zcela jasně objeví, požádejte vesmír, anděly, Boha, v co věříte a požádejte o ochranu, lásku, úplné vyléčení, požehnání a radost: "Žádám tě/vás… (oslovení toho, v co věříte), ochraňujte tuto bytost (nemovitost)/mě svou péčí, láskou, radostí a světlem. Kéž mě stále provází všeobjímající láska a radost. Jsem v bezpečí! Děkuji."

To samé si představte, jde-li o nemovitost. Nemovitost však zůstává na svém místě, kde stojí. Pokud jde o vozidlo, to si představte, jak je Vám libo.

4.) Můžete při této "meditaci" spočinout, jak dlouho chcete, když usnete, nic se nestane.

5.) Poděkujte sobě i vesmíru.

 

Při této metodě můžete do světelného závoje přizvat dané bytosti buď samostatně jednu po druhé, případně můžete do světla pozvat více lidí najednou. Záleží na situaci.

Mnohokrát jsem tuto metodu pro sebe, své blízké i nejbližší i pro své klienty použila a stále používám. Vím, že funguje a především je úžasné, že může pomoci i těm, kteří se zatím na něco takového sami necítí. Vše vždy konejte pouze s láskou, jak radím vždy a stále, bez negativních emocí.
Ideální je, máte-li možnost, tuto metodu praktikovat v přírodě, kde se cítíte nejlépe.
Občas využívám magické místo na Vyšehradě v Praze, neboť zde je nádherná čistá a léčivá energie (zleva vedle kostela na travnaté ploše mezi sochami). Je zde ukotven největší světelný sloup pro léčení všeho živého, což zahrnuje celou naši republiku. Byla jsem jedním z absolventů ukotvení tohoto světelného sloupu a musím říci, že je to neuvěřitelný prožitek, který mě doprovází každým okamžikem mého života. Bylo nás zde osobně asi sto dalších bytostí a nevěřili byste, kolik nádherných duší se zde sešlo pohromadě. Dalších několik tisíc s námi meditovalo a pracovalo na dálku.

Přeji Vám tu nejčistší ochranu, lásku a světlo, které rozzáří a vyléčí každý kousek Vás samých a Vašeho života, kdykoli bude potřeba. Andělé s láskou vzkazují:

"Vy, Vaši milovaní a Váš majetek jste v bezpečí!"

 

S úctou a láskou Hanka