Co je analýza vztahu a proč jej analyzovat

Ve své praxi se často setkávám s klienty, kteří řeší svůj partnerský vztah a nejsou si jistí, zda v jejich vztahu má smysl pokračovat, či nikoliv.

Bývá poměrně časté, že mi andělé skrze karty ukážou, jaké energie se ve vztahu objevují, zda daný vztah má pevné základy a jde tedy o spřízněné duše na všech úrovních či nikoliv. Pokud zde jsou vzájemné láskyplné energie, má daný vztah naději se uzdravit a změnit tak, aby partneři znovu objevili hodnoty svého vztahu, sebe samých a hodnoty, kterých si váží u svého protějšku.
Je-li tento vztah pouze "unaven" nebo přetlučen praktickými starostmi, ale v základu jde o spřízněné duše, je naděje s tím něco dělat a vztah uzdravit.

 

Z toho důvodu doporučuji si svůj vztah zanalyzovat. Mnohdy bývá příčinou ochladlého vztahu nedostatečná nebo nesprávná komunikace, kdy si partneři upřímně navzájem nesdělí, jak co cítí a potřebují, co si přejí.
Je možné, že se dříve projevovali, ale nesetkali se s pochopením a tak se projevovat přestali.

Analýza vztahu je jakýsi "návod" na sebe a metoda, díky které si mnoho věcí a skutečností uvědomíme a můžeme tedy na ně nahlédnout z jiného úhlu pohledu.
Bez pochyby je ve vztahu důležitá důvěra, vzájemná úcta a sebeúcta a vzájemný respekt.
Ve vztahu by člověk neměl být tím, kým ho chce někdo jiný mít, ale měl by být přijímán přesně takový, jaký je.
Ve vztahu je důležité být sama sebou a cítit, že takoví můžeme být - sami sebou.
Tato skutečnost přináší svobodu duše a jedině tak může být vztah pevný a skutečný, bez vnitřních iluzí.

V opačném případě - kdy energie vztahu ukazují, že zde spříznění a propojení duší na všech úrovních není, je lepší tento vztah ukončit a přitáhnout si ten pravý.

 

Jak tuto analýzu provést?

Vezměte si tužku a papír a sepište si tyto body:

1) Co se Vám na Vašem partnerovi a vztahu nelíbí a o co Vás ochuzuje

2) Co z toho, co se Vám nelíbí jste ochotni přijmout a tolerovat

3) Co z toho, co se Vám nelíbí rozhodně odmítáte přijmout a nepřejete si tolerovat

4) Co se Vám na Vašem protějšku a vztahu líbí, co Vám přináší

5) Jak byste si přáli, aby tento vztah vypadal? (zde je důležité si upřímně přiznat, zda je možné toto přání s daným partnerem realizovat a zahrnout do Vašeho vzájemného vztahu)

6) Můžete připojit i informace o tom, co sami do vztahu s láskou vložíte a vkládáte

 

Není nutné, abyste tuto analýzu provedli vzájemně oba hned v počátku uzdravování Vašeho vztahu, i když je zřejmé, že je to mnohem účinnější a lepší. V první řadě jde o možnost zlepšení vztahu a ujasnění si daných okolností a možností pro sebe sama - co mi tento vztah přináší nebo bere.

Jste-li oba v tom stavu, kdy oba cítíte a víte, že je nutné něco změnit nebo udělat, a je-li zde vůle obou partnerů na vztahu pracovat, je větší šance, že si tuto analýzu uděláte společně.
Důležité je začít, i kdyby iniciativa pro zlepšení vztahu byla nejdříve pouze na jedné straně.
V momentě, kdy se rozhodnete svůj vztah uzdravit, začněte, i když jste na to zpočátku sami. Postupem a dozráváním dojdete k tomu, že se partner přidá. Možností máte více, další metody připojuji na konci.
Analýzu vztahu si můžete udělat i v případě, že je mezi Vámi vše v pořádku, protože si tím vztah oživíte a můžete jej posunout na vyšší úroveň.

 

Zde připojuji další možné "pomocníky" pro uzdravení vztahu nebo pro přivolání té pravé lásky pro Vás:

* Sebeláska - klíč k láskyplnému vztahu, ve kterém má proudit rovnováha mezi dáváním a braním, protože lidé, partneři a život se k Vám chová tak, jak se "VY SAMI K SOBĚ CHOVÁTE": 

Sebeláska

 

* Metoda vypisování - velmi efektivní, uzdravující a účinná metoda pro uzdravení jakéhokoliv vztahu, včetně toho, který skončil, aby jeho energie mezi těmito lidmi zůstali v míru a vzájemně si neubližovali. Tuto metodu lze využít i v případě, že Vám někdo zemřel a Vy cítíte, že jste si s tímto člověkem něco nevyřešili:

Metoda vypisování

 

* Přání, afirmace pro přivolání si lásky a láskyplného partnera pro vzájemnou bezpodmínečnou lásku:

Přání

Afirmace

 

* Využití meditace pro uzdravení vztahů - je třeba si vyhledat meditaci zaměřenou na uzdravení vztahů, ale protože jde o vnitřní bloky, kterými si můžeme nesprávné lidi a vztahy přitahovat, je dobré se zaměřit na celkový vnitřní rozvoj a práci na sobě a svém životě, k čemuž slouží meditace i s jinými tématy, pomáhajícími svůj život zlepšit v jakékoli oblasti.

Meditace, akce 

 

Přeji Vám, abyste naplno sdíleli se svou láskou každý okamžik Vašeho společného času, abyste prožívali vzájemnou bezpodmínečnou lásku a prožívali mnoho nových energií a zážitků.

 

S úctou a láskou Hanka