"Milý archanděli ... (typ archanděla volte dle situace - oblasti)
nebo milí andělé, děkuji vám za vaše uklidňující ujištění o této situaci."

***

"Milí andělé a archandělé, děkuji vám, že mi připomínáte,
abych se odpoutal/a od dané situace a nacházel/a
humor a ironii v každém lidském dramatu."

***

"Milí andělé a archandělé, děkuji vám,
že mi pomáháte vážit si všeho, co mě právě
v tomto okamžiku naplňuje štěstím."

***

"Milí andělé a archandělé, děkuji vám, že stojíte při mně
a motivujete mě k tomu, abych o sebe dbal/a ve všech ohledech
nejlepším způsobem."

***

"Milý Ježíši, andělé, a archandělé, děkuji vám,
že posilujete moji víru, abych mohl/a věřit v zázraky."