"Nejdražší Bože,
vím, že jsi zdrojem veškerého mého dobra, a že se o mě staráš ve všech ohledech.
Prosím, pomoz mi zbavit se strachů, jež mi brání přijímat Tvé dary.
Prosím, pomoz mi cítit mír, vděčnost a finanční jistotu a uvědomovat si,
že jsem Tvým dítětem, jemuž dopřáváš své požehnání.
Jsem teď otevřený/otevřená Božímu vedení, jež mě povede přesně
k těm situacím, lidem a příležitostem, které jsou součástí
Tvého plánu vedoucího k mé finanční pohodě.
Vidím a cítím teď sebe i všechny ostatní naprosto zajištěné
a mé srdce přetéká vděčností a radostí nad bohatstvím vesmíru, jenž jsi stvořil.
Děkuji Ti a Amen."

***

"Všem, kdo nade mnou dohlíží,
zdá se, že jsem zapomněl/a, jaký je můj Božský životní úděl
a žádám tedy o Vaši pomoc, se kterou bych si vzpomněl/a na pohnutku,
která mě sem tentokrát přivedla. Jsem ochoten/ochotna odhodit
veškeré strachy, jež mi brání rozpomenout se na svůj životní úděl,
včetně strachu z neúspěchu a selhání.
Vím, že jsem schopen/schopna svou misi dokončit a žádám
o Vaši neustávající pomoc při hledání cesty, na níž bude mé srdce zpívat.
Prosím, pomozte mi rozlišovat mezi radostí a strachem,
abych se mohl/a pustit do smysluplných činností,
které ostatním pomohou a mně přinesou radost.
Děkuji mnohokrát."

***

"Drahý Bože,
z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost a žádám Tě,
abys mi pomohl najít v ní klid. Prosím, pomoz, aby všichni,
s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je.
Očisti mě, prosím, ode všech strachů,
jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy.
Žádám, abyste mě Ty a Andělé vedli k takovým pracovním úkolům,
které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem.
Představuji si, že se každé ráno budím šťastný/á
a těším se do práce.
Prosím Tě o pomoc při zhmotňování této představy.
Amen."

***

"Milovaný Stvořiteli,
vedl jsi mě k tomu, abych si nalezl/a nové zaměstnání
a já Tě žádám, abys mi pomohl poznat ty dveře, jež mi teď otevíráš.
Žádám o jasná a nezpochybnitelná znamení, jež mě zavedou k nové práci,
v níž smysluplným způsobem uplatním své nadání a zájmy.
Prosím, pomoz mi uvědomit si, že si zasloužím
skvělé nové zaměstnání a utiš mou nervozitu při nástupních pohovorech.
Žádám o další Anděly, aby mi dodali sebevědomí i odvahu
a pomohli vědomě si udržet víru, že o mě pečuješ.
Amen."

***

"Drahý Bože, Duchu svatý, Nanebevzatí mistři a Andělé,
žádám, aby se mi každý, kdo může mít nějaký užitek z mé práce
a mých služeb, ozval hned dnes. S otevřenou náručí vítám
do svého života nové lidi a příležitosti.
Jsem ochoten/ochotna zbavit se všech negativních
myšlenek, předsudků či přesvědčení,
jež by mě vedly k sabotování nových příležitostí.
Prosím, pomozte mi teď uvědomit si, že si zasloužím to nejlepší.
Děkuji Vám."

***

"Milý archanděli Michaeli a další příslušní andělé, děkuji vám,
že mi umožňujete pomáhat dětem."

***

"Milý archanděli Michaeli a další příslušní andělé, děkuji vám
za jasné vedení, povzbuzení a podporu v mojí práci léčitele."