"Drahý Bože,
vím, žen můj zemřelý milovaný/moje zemřelá milovaná je
s Tebou doma na nebesích.
Prosím, abys jej/ji opatroval a povzbuzoval svou láskou.
Prosím, pošli mu/jí další Anděly
a pomoz mu/jí, aby si v nebi zvykl/a, cítil/a se báječně
a byl/a šťastný/šťastná. Prosím, abys i mně poslal další Anděly
a pomohl mi zbavit se smutku a žalu.
Pomoz mi vyléčit se z pocitů tíhy, abych se mohl/a
vrátit k životu, který by mi můj zemřelý milovaný/moje
zemřelá milovaná přál/a.
Pošli mi, prosím, z nebe znamení, abych věděl/a,
že můj milovaný/moje milovaná je ve Tvých rukou.
Amen."

***

"Drahý Bože,
žádám, abyste Ty, Archanděl Rafael a andělští léčitelé zahrnuli
mé zvířátko svou léčivou energií lásky.
Prosím, pomozte mému zvířátku i mě pocítit klid,
aby léčení mohlo započít. Prosím, sešlete nám zázrak,
vždyť ve Vašich očích je vše už dávno uzdravené.
Žádám Vás, abyste mi dopomohli k víře a důvěře
a já tak mohl/a ihned pocítit Vaši lásku ve svém zvířátku i v sobě.
Děkuji Vám."

***

"Milovaný Bože, Duchu svatý, Andělé,
vím, že žádostivost a závislost něco vlastnit
je vlastně touhou po Boží lásce.
Prosím, pomozte mi pocítit, že jsem prostoupen/a
vaší všudypřítomnou láskou.
Jsem ochoten/ochotna zbavit se všech strachů,
které by mi bránily uvědomit si Vaši lásku.
Žádám Vás, abyste mě očistili od přesvědčení,
myšlenkových schémat, pocitů a myšlenek,
jež mé touhy spouštějí. Prosím, ukažte mi cestu k lidem,
situacím a zážitkům, které podpoří mé odhodlání
žít život bez jakýchkoli závislostí.
Odevzdávám veškeré své touhy do Vašich rukou
a žádám o další Anděly,
kteří by mě zahrnuli světlem zdraví a míru.
Prosím, pomozte mi nyní a pro vždycky.
Amen."