"Drahý Bože,
vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz.
Prosím Tebe, Ducha svatého a Archanděla Rafaela,
abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla.
Jsem ochoten/ochotna zbavit se všech myšlenek a činů,
jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti.
Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ
v každé buňce mého těla.
Prosím, pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat,
že mě právě teď chováš ve své náruči.
Amen."

***

"Milovaný Bože, děkuji Ti za to,
že jsi vyslal k loži mého bližního Archanděla Rafaela
a andělské léčitele.
Vidím, že Ty, Duch svatý, Rafael a Andělé objímáte člověka,
kterého miluji. Představuji si jej, jak se směje a cítí lépe.
Vím, že se mému milovanému
ve skutečnosti vede dobře už teď a žádám
o Tvou neustávající pomoc,
aby nás tento klid a zdraví doprovázely každým naším dnem.
Děj se vůle Tvá."

***

"Můj Stvořiteli,
prosím, dopomoz mi dnes v noci ke klidnému a tvrdému spánku.
Prosím, sešli mi strážné Anděly, kteří by můj domov chránili
ze strany severní, jižní, východní i západní.
Představuji si svůj dům obklopený božským
bílým světlem Tvé ochraňující lásky.
Jsem ochoten/ochotna předat Tobě a Andělům všechny své starosti a obavy,
aby se jimi má duše nemusela v noci trápit. Prosím, sešli mi andělské utěšitele,
abych si mohl/a vychutnat nádherný noční spánek.
Děkuji."

***

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji vám za váš zázračný zásah
a léčivou energii, díky nimž se navrátilo zdraví (jméno osoby)."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že jsi s
(jméno osoby, která potřebuje pomoci), a že pomáháš
při (popište situaci).
Důvěřuji Božím zásahům a plně přijímám tvé vedení."

***

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji vám, že slyšíte moje
modlitby ohledně (doplňte podrobnosti své modlitby)
a odpovídáte na ně."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš
provést pozitivní změny v mém stravování
a snížit nebo zcela odstranit chuť na nezdravé látky."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš
uvolnit se a spát hlubokým spánkem, neboť vím,
že mě vedeš, léčíš a ochraňuješ, zatímco já odpočívám."

***

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji vám, že dáváte mým chutím zdravý směr,
tak abych měl/a zájem jen o jídla a nápoje plné energie a vitality."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě motivuješ,
a vedeš k tomu, abych pil/a více vody, a aby tak moje zdraví,
energie a chuť k jídlu každý den zůstávaly na správné úrovni.
"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že očišťuješ mé tělo,
mou mysl i můj život, abych mohl/a žít šťastný a zdravý život
bez chemických látek."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě směruješ k té léčebné metodě,
která je pro mě ideální, a že mi dáváš jasná znamení
a zprávy, které potvrzují, že se ubírám tou nejlepší cestou
směrem ke zdraví."

***

" Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš,
abych si zachoval/a optimismus a podnikal/a ty správné kroky
k udržení svého zdraví."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě motivuješ a vedeš
k takové formě cvičení, která je pro mě vhodná s ohledem
na můj časový rozvrh, mé zájmy a mé finance."

***

"Milý Ježíši, děkuji ti za tvoji Boží léčivou sílu a přítomnost."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě vedeš k lékaři
nebo léčiteli, který je pro danou situaci nejlepší. Amen."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš
snáze dýchat ve všech ohledech."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě držíš za ruku
a provázíš mě uzdravováním, které směřuje
k dokonalému zdraví."

***

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji vám za vaše
srozumitelné a jemné vedení k informacím,
které potřebuji k tomu, abych se cítil/a dobře.
Prosím, dejte mi odvahu být rozhodná/ý převzít
odpovědnost za své potřeby v péči o své zdraví."

***

"Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji vám za váš zázračný zásah
a léčivou energii, díky nimž se navrátilo zdraví (jméno osoby)."

***

"Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že jsi s
(jméno osoby, která potřebuje pomoci),
a že pomáháš při (popište situaci).
Důvěřuji Božím zásahům a plně přijímám tvé vedení."

***

Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji vám, že slyšíte moje
modlitby ohledně (doplňte podrobnosti své modlitby)
a odpovídáte na ně."

***

"Nejdražší Bože,
dnes jsem se rozhodl/a, že od teď budu mít chuť pouze na zdravé
a nízkotučné potraviny a nápoje.
Jsem odhodlaný/á zbavit se všeho strachu,
který by mě vedl k přejídání.
Vím, že mě vedeš v každém okamžiku mého života
včetně těch chvil, kdy jím a piji.
Žádám Tě, abys mne nadále poctil Boží moudrostí
a klidem, a aby všechna má rozhodnutí
týkající se jídla a pití vycházela z mého Vyššího já.
Děkuji Ti."