"Nejdražší Bože,
představuji si, že jsem obklopen/a milujícími přáteli,
se kterými toho mám hodně společného.
Cítím přítomnost nových přátelství s podobně smýšlejícími dušemi
a žádám Tě o pomoc při zhmotnění této představy.
Prosím, veď mě za novými lidmi, kteří jsou pozitivně, duchovně naladěni,
zdravě sebevědomí a zábavní.
Prosím, pomoz mi uvědomit si, že si lásku zasloužím.
Moc Ti děkuji."

***

"Nejdražší Bože,
prosím, pomoz mě a mým dětem k harmonickému vztahu.
Žádám Tě o pomoc s uzdravením všech obav, jež nám brání v tom,
abychom si dokázali navzájem projevit lásku.
Prosím, pomoz mým dětem soustředit se a radovat.
Prosím, pomoz mým dětem přijmout mě i život, jaký žiji.
Žádám Tebe a Anděly, abyste mně a mým dětem pomohli zbavit se
ukřivděnosti a neodpuštění jeden druhému.
Prosím, pomozte nám k láskyplnému a blízkému vztahu.
Amen."

***

"Nejdražší Bože,
prosím, pomoz mému příbuznému pocítit klid a štěstí.
Žádám Tě, abys k němu/k ní vyslal další anděly, kteří jej/ji utiší.
Prosím, obklop celou naši rodinu oblaky své Boží lásky.
Pomoz nám uvolnit se a udržet si víru a důvěru.
Dej nám, prosím, znamení své lásky,
abychom mohli odhodit všechny strachy.
Děkuji Ti za všechnu Tvou léčivou lásku."

***

"Drahý Bože,
vím, že můj příbuzný a já máme své strážné Anděly. Žádám,
aby nám tito strážní Andělé pomohli napravit naše rozepře a neshody.
Prosím, pomoz nám zbavit se zloby a neschopnosti odpouštět.
Žádám, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány
a zapomenuty všemi, jichž se to týká.
Prosím, pomoz mi zbavit se všech předsudků,
které mám vůči sobě samé nebo vůči ostatním.
Žádám, aby nám strážní Andělé jasně sdělili Tvé rady,
protože vím, že Ty nám přeješ usmíření.
Děkuji Ti."

***

"Nejdražší Bože,
hluboko uvnitř cítím, že mé přátelství s ... je u konce.
Žádám Tě, abys nám pomohl přijmout tento krok s důstojností a v klidu.
Žádám Tebe a Anděly, abyste mi pomohli bát laskavý/á
a zároveň upřímný/á k sobě i k mému příteli/přítelkyni.
Prosím, pomoz mi uvědomit si pravdu tak, aby mé kroky vycházely
z lásky namísto strachu, pocitu viny nebo závazků.
Prosím, utěš mého přítele, abychom mohli oba přijmout tuto změnu pozitivně.
Děkuji."

***

"Drahý Bože,
prosím, pomoz mi porozumět mému dítěti.
Žádám Tě, abys obklopil mé dítě láskou, moudrostí a inteligencí.
Prosím, pomoz mu přijmout zodpovědnost za jeho chování.
Žádám Tě, abys je vedl k rozumným rozhodnutím založeným
na lásce a nikoli na strachu.
Žádám Tebe a Archanděla Michaela, abyste očistili mé dítě od vazeb
a zábran, které by mu mohly bránit ve štěstí.
Děkuji."

***

"Milí archandělé a andělé, děkuji vám,
že mi umožňujete pomáhat dětem."

***

"Milí andělé a archandělé, děkuji vám, že mi dodáváte odvahu a vůli,
abych se o sebe dobře staral/a, utvářel/a si zdravé vztahy
a obklopoval/a se pozitivními situacemi a správnými lidmi."

***

"Milý Bože, andělé, archandělé, děkuji vám, že mi dodáváte odvahu žádat
o pomoc vás, anděly a kohokoliv jiného a přijímat od vás pomoc
týkající se mé rodiny a domova."

***

"Milí andělé a archandělé, děkuji vám, že léčíte
a vedete všechny mé vztahy vůči ostatním cestou
pochopení a bezpodmínečné lásky."