"Děkuji Ti, Bože,
neboť toto místo je naplněno Tvou přítomností.
Děkuji Ti, neboť žiji a hýbám se pro Tebe.
Děkuji Ti, neboť žiji ve Tvém životě, pravdě, zdraví,
blahobytu, míru, moudrosti, radosti a lásce.
Děkuji Ti, že všichni, kdo vstoupí,
budou naplněni Tvou přítomností.
Děkuji Ti, neboť jsem v harmonii, lásce,
pravdě a spravedlnosti se všemi bytostmi."