"Božský stvořiteli, otče, matko, synu v jednotě.
Pokud jsme se já, celá moje rodina i příbuzenstvo
a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích
a svém jednání dopustili vůči tobě, tvé rodině,
příbuzným či předkům čehokoli zlého
od počátku stvoření až do dneška, prosíme tě o odpuštění.
Dopřej nám očištění, uvolnění
a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací
a přeměň těchto nechtěných energií v čisté světlo.
A tak se staň!"

 

Opakujte 3x za sebou, aby se ve Vás energie modlitby aktivovala.

Marrnahnina modlitba (tvůrkyně tohoto nového procesu)
Říká se o ní, že pomohla vyléčit stovky, ne-li tisíce lidí. Modlitba je jednoduchá, ale mocná!