Spalujeme negativní energie, loučíme se se starými energiemi.

Jde o fázi měsíce, kdy dorostl do úplného celku, jeho růst je tedy dokončen. Je zde konec, neboli ukončení. Při Úplňku se obvykle zbavujeme negativních energií, které jednoduše spálíme, nejlépe nad bílou svíčkou.

 

Je možné si vytvořit jakýsi rituálek s pálením svíček.
Ideální jsou bílé, můžeme používat i křišťál nebo nějaký symbol či talisman, který pro Vás vyjadřuje zbavení se negativních energií.
Existují k tomuto i přímo svíce rituální - očistné, andělské nebo archandělské, které také můžete využít.

Je možné se očišťovat i formou meditací nebo pomocí různých technik, záleží na tom, co je komu blízké, a co je pro koho blízké jeho vnímání a způsobům.

Při Úplňku se můžeme stejně tak zbavovat různých bloků, programů, prokletí, rušit přísahy a sliby duše.
Očištění je velmi užitečné, někdo tuto fázi využívá také k detoxikaci a očistě duše, těla i mysli.

 

Úplněk také můžete využít při svém vnitřním rozvoji například takto:

1) Napište si vše, co Vám vadí, co Vás trápí, co Vás bolí, co nechcete nadále ve svém životě. Mohou to být i roky staré uložené bloky, programy, vzorce. Stejně tak si můžete napsat i myšlenky      a slova, která o sobě negativně projevujete.

2) Zapalte si bílou svíčku a vše toto spalte se slovy:
     "Děkuji za tyto zkušenosti, ale právě teď se s nimi loučím a rozhoduji se žít nový život v lásce, radosti a hojnosti. Jsem připraven/a tyto změny s láskou přijímat. Děkuji. Amen."

3) Začněte se zabývat změnami a věnujte pozornost svému rozvoji a práci na sobě a svém životě.

Můžete využít těchto afirmací:
* "Jsem připraven/a přijmout pozitivní změny ve svém životě."
* "Přijímám pozitivní změny ve svém životě."
* "Rozhoduji se změnit svůj život do lásky, harmonie a hojnosti."
* "Přijímám lásku, radost..."

Své afirmace si můžete sami vytvářet, případně se můžete inspirovat zde.
Afirmace

 

S láskou a úctou Hanka