"Milí strážní andělé, ostatní andělé a archandělé, prosím,
pomozte mi oprostit se, vzdálit se a nechat věci být,
aby mohlo nastat uzdravení. Děkuji."

 

***

"Milý Bože, andělé a archandělé, chci přenechat
všechny své obavy vám.
Prosím, dovolte mi je zcela opustit, tak abyste
mě mohli naplno vést v této záležitosti (situaci popište). Děkuji."

***

"Milý archanděli Michaeli, moji strážní andělé a strážní andělé
(v případě, že jde o další zúčastněné osoby, požádejte jejich strážné anděly),
děkuji Vám, že soudní řízení ve věci ..... (doplňte) dne.... (doplňte)
je vyřízeno láskyplně a spravedlivě pro všechny zúčastněné.
Děkuji, že z toho pro mě vyplývá....
(popište, jak byste si přáli, aby to bylo v souladu s láskou
a spravedlností, v přítomném čase, jako by to tak bylo již dáno). Děkuji."