"Milovaní Matko Země, andělé, děkuji Vám, že mě
spojujete s mou spřízněnou partnerskou duší.

***

Děkuji, že mám partnera/partnerku, která/ý je společenská/ý,
věrná/ý, pracovitá/á, (napište vlastnosti, jaké Váš partner má mít).
S tímto partnerem prožíváme vzájemnou bezpodmínečnou lásku,
náš vztah je ve vzájemné úctě, pochopení (opět doplňte podle sebe),
s tímto partnerem podnikáme výlety, dovolené
(opět si doplňte podle svých přání).
Vedle svého partnera ce cítím sám/sama sebou, milován/a a milující..."
Děkuji."

 ***

"Můj/moje životní partner/ka zcela ladí s mým
vnitřním nastavením a prožíváme
vzájemnou lásku, úctu a respekt. Děkuji."