"Prosím a žádám Vás (Matku Zemi, vesmír, anděly, Boha, v co věříte),
děkuji, že se můj zítřejší pohovor rýsuje pro mé nejvyšší dobro. Děkuji"

 

***

"Milovaní Matko Země, andělé, archanděli Michaeli, děkuji Vám,
že mě vedete k mé práci, ve které se cítím naplněná/ý
na všech úrovních - mentální, psychické, emoční, materiální.
Moje finanční odměna za práci měsíčně činí...,
moje pracovní doba je… tato práce mi dále přináší…
(např. 30 000 korun čistého... - doplňte dle svých představ).
Děkuji."

***

"Moje práce mě zcela naplňuje na všech úrovních
a ve všech oblastech. Děkuji."