"Milý Bože, Matko Země a archanděli Rafaeli,
děkuji, že mě vedete k těm lékařům,
kteří jsou pro danou záležitost nejlepší a pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."

 

***

"Milý archanděli Rafaeli, Matko Země, prosím, abyste přeťali pouta,
která mě pojí s kofeinem, abych si mohl/a vážit
přirozeného rytmu energie svého těla bez chemických látek. Děkuji."

***

"Milý archanděli Rafaeli, Matko Země, léčivé víly,
děkuji, že mi pomáháte uvědomit si,
že si zasloužím masáže a jiné způsoby péče o sebe. Děkuji."

***

"Milý archanděli Rafaeli, Matko Země, své stravování nechávám na Vás
a žádám Vás, abyste mě vedli k takovému jídlu a pití, které je chutné,
plnohodnotné a přispívá k mému dokonalému zdraví i ideální váze. Děkuji."

***

"Milý archanděli Rafaeli, Matko Země, žádám Vás o pomoc
při léčení (popište danou situaci).
Děkuji ti, za tvůj božský léčivý zásah. Děkuji."

***

"Milý archanděli Rafaeli, matko Země,
děkuji, že mi pomáháte, abych si dovedl/a
užívat výhod slunečního svitu bezpečným
a zdravým způsobem. Děkuji."

***

"Milý archanděli Rafaeli, Matko Země. prosím,
meditujte společně se mnou
a veďte mou mysl a tělo, aby se soustředily na klid,
zdraví a tělesnou i duševní pohodu. Děkuji."

***

"Milý archanděli Rafaeli, Matko Země,
děkuji, že mi pomáháte určit,
které alergeny mohou ohrožovat mé zdraví
a štěstí, a vyhnout se jim.
Buďte mi nápomocni k tomu,
abych měl/a chuť jen na zdravé jídlo a pití. Děkuji."

***

"Mé milé tělo, prosím, pomoz mi, abych slyšel/a tvá sdělení.
Archanděli Rafaeli, prosím, veď mě, tak abych
cítil/a potřeby svého těla a respektoval/a je. Děkuji."