Měsíční

Andělé vzkazují, že motto pro tento měsíc zní: ZHMOTNI SVÉ SNY, ZVOL SI SVOBODU, POHLÉDNI DO SVÉHO NITRA.

Andělé nám vzkazují, že jsme připraveni uskutečňovat a realizovat své sny, přání, plány, projekty, nápady, rozhodnutí. V dubnu je ten nejlepší čas se odrazit ode dna a začít. Máme podniknout první kroky ke svým přáním a plánům. Máme si všímat znamení, náhod a souhry událostí, kterými nás naši andělé vedou a ukazují cestu. Tato znamení nás povedou i k tomu, abychom k uskutečnění potkali ty správné lidi, situace a prostředky, které potřebujeme.

Březen – OSLAVA, SVĚTLO NA KONCI TUNELU, NADĚJE, BÁJEČNÉ ŘEŠENÍ, POZITIVNÍ UZNÁNÍ.

Březen se láme uprostřed týdne s únorem. Tento týden andělé posílají poselství, že se věci dokončují. Zde v poselství na týden únor/březen na tento týden najdete vysvětlení, na které navazuje poselství pro měsíc březen.

Únor – SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ, UVOLNĚNÍ, ODLEHČENÍ, BEZPEČÍ A JISTOTA, DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ.

Andělé vzkazují, že máme důvěřovat svým schopnostem dobře se rozhodovat. Všude kolem nás jsou příležitosti, stačí je uchopit. Může to být čas, kdy se setkáme a spojíme s někým, kdo nám pomůže v pracovní nebo profesní oblasti, s někým, kdo nám ukáže cestu, nebo nám nabídne spolupráci.