Měsíční

Přímé poselství pro leden tobě: RODINA, DOVOLENÁ, ODPOČINEK, TVOŘIVOST, HOJNOST, POČETÍ DÍTĚTE.

Tvoje rodina potřebuje tvou víru, lásku a péči, stejně jako ty potřebuješ svou rodinu. Rodinou pomýšlíme i lidi srdci blízké a přátele. Máš užívat daru RODINA, případně se věnovat tomu, co by tvé vztahy v rodině uzdravilo. Karta pro rodinu také značí, že je čas vrátit se ke kořenům, k podstatě Bytí a k tomu, z čeho vlastně vycházíš.
Rodina je kmen, ze kterého pocházíš, a pokud je jakkoli poškozený, odráží se to v tobě i ve tvém životě.
Zde také můžeš najít inspiraci při hledání životního poslání i smyslu života. Vše je ukryto v tobě.

Andělské poselství měsíce prosinec: RODINA, SETKÁNÍ, SOULAD, NEČEKANÁ ŘEŠENÍ A VÝSLEDKY.

Už když vnímám energie slov výše, vnímám andělské vedení v tom smyslu, že v prosinci, snad proto, že je to vánoční čas, je nejlepší čas k vyřešení sporů, složení zbraní, smíření, odpuštění a navázání nových vláken a vazeb.

Andělské poselství měsíce listopad: LÁSKA, POVÝŠENÍ, DOČIŠTĚNÍ.

Andělé nám vzkazují, že se měsíc listopad ponese v energiích očistných, jak pro naše vztahy, tak pro profesionální cesty.

Listopad je velmi vhodný měsíc pro povýšení, změnu smlouvy, novou práci, ale také pro upevnění a obnovení vztahů nebo pro navázání nových vztahů a nalezení lásky. Ve všem je jakýsi nepatrný detail…