Měsíční

Andělské poselství měsíce prosinec: RODINA, SETKÁNÍ, SOULAD, NEČEKANÁ ŘEŠENÍ A VÝSLEDKY.

Už když vnímám energie slov výše, vnímám andělské vedení v tom smyslu, že v prosinci, snad proto, že je to vánoční čas, je nejlepší čas k vyřešení sporů, složení zbraní, smíření, odpuštění a navázání nových vláken a vazeb.

Andělské poselství měsíce listopad: LÁSKA, POVÝŠENÍ, DOČIŠTĚNÍ.

Andělé nám vzkazují, že se měsíc listopad ponese v energiích očistných, jak pro naše vztahy, tak pro profesionální cesty.

Listopad je velmi vhodný měsíc pro povýšení, změnu smlouvy, novou práci, ale také pro upevnění a obnovení vztahů nebo pro navázání nových vztahů a nalezení lásky. Ve všem je jakýsi nepatrný detail…

Andělské poselství měsíce říjen: UZAVŘENÝ KRUH, OBNOVENÍ, PROBUZENÍ, NOVÁ ETAPA, DOKONČENÍ.

V počátku bych ráda zmínila pár vět k měsíci říjen. Možná si vzpomínáte, že některá poselství v průběhu roku sdělovala možné odrazy právě na podzim, v měsících říjen a listopad. Je tedy pravděpodobné, že v říjnu budou doznívat určité „ozvěny“ našich minulých činů, myšlenek, přání a přístupu. Každý tedy dostane, co si zaslouží, ať v dobrém, či nedobrém. Vše, co vysíláme, se nám vrací. Krásně se hodící věta mé přítelkyně: „Všechno, co uděláš, má následek.“