Měsíční

Andělé na září vzkazují: OCHRANA, ROZJÍMÁNÍ, NASLOUCHÁNÍ.

Milý člověče, nyní tě vedeme k tobě samotnému. Využij energii měsíce září k probuzení tvé duše. Tento měsíc bude více duchovní a spirituální, než praktický. Zejména v tom smyslu, jak se postavit k životu a k sobě samému. Přesto cesta do duchovní úrovně tvé bytosti povede přes náročné praktické skutečnosti.
Je to měsíc zkoušek a lekcí, kterými procházíš především proto, abys lépe porozuměl hloubce různých skutečností a naučil se nenahlížet na vše jen z povrchu a na to, co je oku zřejmé.

Andělé na srpen vzkazují: HOJNOST, SPRAVEDLNOST, VNITŘNÍ UVĚDOMĚNÍ, ROVNOVÁHA A POKORA.

Srpen je měsíc Hojnosti a to nejen finanční. Je potřeba myslet na rovnováhu, takže je zde myšlena Hojnost jako Naplnění celku ve tvé duši.
Velmi důležité je datum 8. 8. a 18. 8.
Je potřeba pochopit skutečný význam Hojnosti. Je to pocit naplnění, život v rovnováze, mír v srdci. Je to dostatek všeho, díky čemu nejen žiješ, ale díky čemu cítíš pocit naplnění.

Andělé na červenec vzkazují: LÁSKA, RODINA, DOMOV, PŘÁTELSTVÍ, VZTAHY.

Červenec je v tomto roce nejklíčovějším měsícem roku v oblasti vztahů jako takových. Proto buď připraven na situace, události a skutečnosti kolem veškerých vztahů, zejména těch nejbližších.
Je nejlepší čas k tomu, abys nyní zapracoval na svých vztazích, počínaje vztahem k sobě sama.