Měsíční

Andělské poselství měsíce červenec: VÍRA, DŮVĚRA V SEBE SAMA, KONTROLA A SEBEKONTROLA, ODPOČINEK, VDĚČNOST.

Andělé nám vzkazují, že bychom se v červenci měli věnovat především sami sobě, vědomě každý den vnímat své myšlenky a postoj, díky kterým bychom mohli mnohé pochopit a hlavně také využít pro svou další životní cestu. Červenec je tentokrát měsícem životní školy (ač jsou letní prázdniny), díky které se máme naučit na jedné straně přijmout a být vděční za vše, co jsme se doposud naučili a co jsme získali, na straně druhé využít tyto zkušenosti pro nový život a ne se stále vracet do minulosti.

Andělské poselství měsíce červen: INTUICE A VHLED, SPRAVEDLNOST, SOUD, POSTOJ.

Andělé nám vzkazují, že je měsíc červen pro nás jakýmsi obdobím různých vhledů, uvědomění, pochopení a možností, jak v sobě rozpoznat jednání dle vedení srdce nebo pokušení ega. Ego jsou strachy, vyvolávající sebekontrolu a pýchu. Ego je tvořeno strachy a sídlí v oblasti slinivky, proto je dobré dbát i o své zdraví, především v oblasti spodních orgánů a hladiny cukru v těle.

Andělské poselství měsíce květen: STABILITA, NADĚJĚ, SEBEVĚDOMÍ, LÁSKA, DOPIS.

Andělé nám vzkazují, že v květnu bychom měli pomalu, ale jistě přicházet k uvolnění a stabilitě daných okolností. Poslední období bylo spíše obdobím zmatku, chaosu a obav. V květnu bychom měli začít pociťovat větší klid a jistotu.