Měsíční

Přímé poselství pro březen tobě: MOŽNOSTI A ŘEŠENÍ, LÁSKA, RADOSTNÁ ZPRÁVA.

Ve spojení je síla, proto vděčně přijmi každou možnost řešení na tvou situaci. Tam, kde si nevíš rady, nám odevzdej svou situaci a těš se na její výsledek. V březnu se mnohé věci buď samy vyřeší, nebo přinesou možnosti k tomu, aby se co nejlépe vyřešily samy. Může jít i o věci, delší dobu zastavené.

Přímé poselství pro únor tobě: BÝT SÁM SEBOU, ODVAHA A SÍLA.

Je na čase, abys následoval/a své srdce a plně prožil/a své emoce. Příliš moc pečuješ o ostatní a zapomínáš na sebe sama. Nyní je tvým úkolem věnovat lásku, péči a pozornost sobě. Každý je zodpovědný za sebe i své vlastní činy. Možná je čas něco nebo někoho opustit, abys opět mohl/a být sám/sama sebou.

Přímé poselství pro leden tobě: RODINA, DOVOLENÁ, ODPOČINEK, TVOŘIVOST, HOJNOST, POČETÍ DÍTĚTE.

Tvoje rodina potřebuje tvou víru, lásku a péči, stejně jako ty potřebuješ svou rodinu. Rodinou pomýšlíme i lidi srdci blízké a přátele. Máš užívat daru RODINA, případně se věnovat tomu, co by tvé vztahy v rodině uzdravilo. Karta pro rodinu také značí, že je čas vrátit se ke kořenům, k podstatě Bytí a k tomu, z čeho vlastně vycházíš.
Rodina je kmen, ze kterého pocházíš, a pokud je jakkoli poškozený, odráží se to v tobě i ve tvém životě.
Zde také můžeš najít inspiraci při hledání životního poslání i smyslu života. Vše je ukryto v tobě.

Další články...