Měsíční

Andělé vzkazují, že motto pro tento měsíc zní: ŠŤASTNÁ ZMĚNA – UZAVŘENÍ KRUHU, BÁJEČNÉ ŘEŠENÍ, NOVÝ ZAČÁTEK.

No, co k tomuto dodat. V srpnu nezáleží tolik na tom, o jaké oblasti se jedná, jelikož to ve většině případů budou celkové proměny, doslova, ukončení – uzavření kruhu a počátek kruhu nového. A tam se obvykle v souvislostech propojí všechny oblasti. Otevření nového kruhu je v podstatě nastoupení nové fáze nebo etapy v životě. To znamená, že toho většina bude úplně jinak, než dosud.

Andělé vzkazují, že motto pro tento měsíc zní: OTEVŘÍT SE ÚSPĚCHU A ZMĚNÁM, ZHMNOTNĚNÍ NAŠICH SNŮ, PŘIJMOUT OSTATNÍ.

Andělé nám vzkazují, že bychom se měli v červenci zaměřit na to, jaká cesta je pro nás cestou harmonie, radosti a lásky. Budeme konat v tomto měsíci velmi zásadní rozhodnutí, které vždy povedou dvěma směry. Na nás pak záleží, jaký směr si zvolíme.

Andělé vzkazují, že motto pro tento měsíc zní: ŠŤASTNÁ ZMĚNA, PLÁNOVÁNÍ, ORGANIZOVÁNÍ, STABILITA, DUCHOVNÍ CESTA A UČENÍ.

Andělé vyslyšeli naše modlitby a přání a spojili se, aby v našem životě mohly nastat skutečné změny. Uzavírá se kruh a cesta tedy končí a začíná nová.
Tyto změny by měly být radostné a mohly by nám pomoci tvořit nové plány, pokud již nenastaly.
Vše se začíná v našem životě hýbat směrem kupředu, nejsme-li připraveni, můžeme projít ještě nějakou krátkou cestou ve starých energiích, abychom si to v sobě ujasnili. Máme si věřit a důvěřovat intuitivnímu vedení.