Měsíční

Andělské poselství měsíce únor: OTEVŘI SVÉ SRDCE, SMLOUVY, SVOBODA, NOVÉ CESTY A PŘÍLEŽITOSTI.

Andělé nám vzkazují, abychom se věnovali v únoru novým cestám, možnostem, příležitostem a osvobodili se od všeho, co už pro nás není radostné, láskyplné a naplňující nebo nám znemožňuje jít dál.
Máme se posunout dál, ale někdy nám v tom brání staré smlouvy, dohody, předsevzetí, přesvědčení, nebo jen bereme ohled na někoho jiného, a tak jsme stále na místě.
Ano, může být v pořádku na někoho brát ohled, ale ne na úkor sebe sama. Někdy je totiž potřeba uvolnit místo jak pro sebe, tak pro toho, na koho právě v takovém případě bereme ohled.

Andělské poselství pro leden: ZHMOTNI SVÉ SNY, TVOŘIVOST A HOJNOST, ORGANIZOVANOST, PLÁNOVÁNÍ, STABILITA.

Andělé nám vzkazují, že leden je velmi vhodný měsíc na započetí plánů, snů, cílů a přání. Máme k dispozici samu sebe, nápad, chuť tvořit a rozvíjet.

Leden je požehnaný pro jakýkoli začátek nebo i další kroky v tom, co jsme již započali. Sice začínáme, ale nejsme na úplném začátku, protože i architekt, než postaví dům, má ho nejprve ve své vizi a ve svém srdci. Už v tomto momentu daný cíl existuje, jen se ho zatím nemůžeme dotknout.

Andělé vzkazují, že motto pro prosinec zní: VNITŘNÍ SÍLA, ODPOUTÁNÍ SE, INTUICE A VHLED.

Andělé nám vzkazují, že máme v sobě velkou odvahu a laskavost. Svou sílu si zřejmě dostatečně neuvědomujeme, proto stále určité věci stále odkládáme a prokrastinujeme. Zdržujeme se s lidmi a v místě, kde už nám delší dobu není dobře, a drží nás tam strach.

Další články...