Roční

Přímé poselství andělů výhledově do roka.

„Připrav se, vše je právě nyní spuštěno, všechny současné události ber jako výzvu, varování a možnosti. Náš vzkaz je, že jsi pod ochranou i vše kolem tebe. Vše je tak, jak má být. Je zde mnohem hlubší souvislost a smysl dané události, než si dokážeš nyní představit. Vše je ale také odrazem toho, kam jste jako lidstvo, mířili. I když to někteří vnímáte jako zkázu, je to zásadní varování celého Universa. Právě nyní dostáváš šanci konečně vše pochopit a je na každém – TOBĚ – jak celou věc uchopíš. Odvrátili jste se od lidství a v těch málo jedincích, kteří jej zachovávají, už není dostatek síly na probuzení. Ale je v nich základ a kořen. Proto přišel stav, který vám klepe na ego i srdce. Každý se sám rozhodni, čemu dáš přednost. S vírou, láskou, nadějí a péčí o sebe, o ostatní a o vše kolem sebe, tvoříš cestu z tohoto „pekla“ ven. Nyní zpívej, tanči, raduj se, ale buď v tichu, ve svém nitru. Tam jsou odpovědi i vedení. Nalezni a následně vyjádři, jaká nádherná bohatství uvnitř sebe sama najdeš. Jako jednotlivec zvítězíš, pakliže svou ojedinělost a výjimečnost rozložíš do celku Jednoty a propojíš se s ostatními. Ne sobectví, ale vzájemná soudržnost, přinese mír a zdraví do tvé duše a vašeho pozemského světa. Nebuď autoritou, buď rovným. Buď vzorem, ale nepřikazuj. Buď láskou, ale neponižuj se. Jsi součástí celého Universa a tvá pozemská pouť je zkouškou, kterou si tvoje duše vybrala. Léčíš se. Léčíš celé Universum. Jak? Tím, že rozzáříš plně světlo energie své vnitřní Lásky – když rozzáříš své VNITŘNÍ SVĚTLO. Tvůj postoj, myšlenky a rozhodnutí tvoří to, co v nich obsahuješ, čemu dáváš pozornost, sílu a sebe samu.“

 

VHLED DO ROKU 2020

Právě jsme vstoupili do nového věku – věku Vodnáře, který přináší rovnováhu. Je nutno podotknout, že tento věk potrvá přibližně 2 tisíce let a jsme teprve na úplném začátku.

Mottem roku 2020 je PROMĚNA, TRANSFORMACE, KONCE A ZAČÁTKY, PŘÍPRAVA A START.

Nyní je období, kdy se vše, co jsme doposud nedočistili a nedokončili, vrací, abychom mohli jednu etapu uzavřít a začít novou a to bez vlivů a nezdravých energií naší minulosti. Mnozí už tuto cestu dávno nastoupili, proto můžeme očekávat výrazné duchovní otevření se, prozření a uvědomění.
V roce 2018 jsme léčili vztahy, v roce 2019 jsme měli zaměření na pracovní záležitosti, rok 2020 nás povede k tomu, abychom čím dál více hledali svou podstatu a nacházeli své životné poslání.

Přechod z roku 2018 do roku 2019

Celý rok 2018 se nesl především v duchu vzájemných vztahů a vazeb. Rok 2019 se přesouvá spíše do profesních energií.
Abychom tomu správně rozuměli – všechno se vším souvisí a vše je vzájemně propojené. Mnoho z vás jistě řekne, že neřešili jen vztahy, že vlastně řešili i práci a možná i mnohem více oblastí, možná i všechny. Ano, vše se navzájem ovlivňuje a prolíná, vše je protkáno neustále se měnící a hybnou energií.
Proto je jasné, že průběžně budeme více nebo méně řešit to nebo to.
Ale ve své podstatě rok 2018 byl nesen především vzájemnými vazbami, které v tom všem vyčnívaly a měly zásadní vliv na vše ostatní. Vztahy totiž nevnímáme pouze jako vztahy s někým jiným, ale patří sem i vztah k sobě sama.