Roční

 

VHLED DO ROKU 2020

Právě jsme vstoupili do nového věku – věku Vodnáře, který přináší rovnováhu. Je nutno podotknout, že tento věk potrvá přibližně 2 tisíce let a jsme teprve na úplném začátku.

Mottem roku 2020 je PROMĚNA, TRANSFORMACE, KONCE A ZAČÁTKY, PŘÍPRAVA A START.

Nyní je období, kdy se vše, co jsme doposud nedočistili a nedokončili, vrací, abychom mohli jednu etapu uzavřít a začít novou a to bez vlivů a nezdravých energií naší minulosti. Mnozí už tuto cestu dávno nastoupili, proto můžeme očekávat výrazné duchovní otevření se, prozření a uvědomění.
V roce 2018 jsme léčili vztahy, v roce 2019 jsme měli zaměření na pracovní záležitosti, rok 2020 nás povede k tomu, abychom čím dál více hledali svou podstatu a nacházeli své životné poslání.

Přechod z roku 2018 do roku 2019

Celý rok 2018 se nesl především v duchu vzájemných vztahů a vazeb. Rok 2019 se přesouvá spíše do profesních energií.
Abychom tomu správně rozuměli – všechno se vším souvisí a vše je vzájemně propojené. Mnoho z vás jistě řekne, že neřešili jen vztahy, že vlastně řešili i práci a možná i mnohem více oblastí, možná i všechny. Ano, vše se navzájem ovlivňuje a prolíná, vše je protkáno neustále se měnící a hybnou energií.
Proto je jasné, že průběžně budeme více nebo méně řešit to nebo to.
Ale ve své podstatě rok 2018 byl nesen především vzájemnými vazbami, které v tom všem vyčnívaly a měly zásadní vliv na vše ostatní. Vztahy totiž nevnímáme pouze jako vztahy s někým jiným, ale patří sem i vztah k sobě sama.

Přechod z roku 2017 do roku 2018

Rok 2017 byl v numerologii číslem 1. Číslo 1 ohlašuje nové začátky. Přesto, že mnozí z Vás nepocítili výrazné změny, odehrály se. Když někdy není něco vidět, neznamená to, že to neexistuje. Když máte pocit, že se ve skutečnosti nikam nehýbete, že vše kolem Vás stojí, pak to neznamená, že v energiích se cesty nevytvářejí. Naopak.
Rok 2017 je velmi významným rokem a skutečně novým začátkem. Určitě jste si všimli, jak se vše zrychlilo, jak vše běželo mnohdy neúprosně a nekompromisně. V tomto roce se urychlilo také vše, co nás vedlo k očištění, dočištění a uzdravení.

Další články...