Roční

Rok 2021 je rokem TRANSFORMACE, PROMĚNY A ZNOVUZROZENÍ.

V roce 2021 nelze dělat žádné jasné ani unáhlené závěry. Celý rok bude rokem proměn a vše se bude vždy u každého z nás odrážet podle toho, jak se k čemu postavíme.
Jisté ale je, že se začnou tvořit zcela nové systémy, možnosti, příležitosti a tentokrát bude záležet na každém z nás, v jaké energii k tomu všemu přispějeme, jako jednotlivci.
Vždy se snažíme vidět určité cesty v konkrétních oblastech, což v novém roce nebude až tak jednoznačné a možné. Právě zde se nejvíce projeví skutečnost, že všechno se vším souvisí, jedno se odráží od druhého a jedno ovlivňuje druhé. My sami jsme si zamotali a přestali vnímat hranice mezi jednotlivými oblastmi.
Začali jsme žít automaticky a ze značné části velmi nevědomě. Proto v tomto roce snad více, než kdy jindy, se budeme vracet ke své duši, skrze sebe sama. To vyžaduje vědomé vnímání života i sebe sama. Budeme se vracet ke skutečným hodnotám, kořenům a budeme znovu nalézat kvalitu naší duše i našich schopností a talentu.

Přímé poselství andělů výhledově do roka.

„Připrav se, vše je právě nyní spuštěno, všechny současné události ber jako výzvu, varování a možnosti. Náš vzkaz je, že jsi pod ochranou i vše kolem tebe. Vše je tak, jak má být. Je zde mnohem hlubší souvislost a smysl dané události, než si dokážeš nyní představit. Vše je ale také odrazem toho, kam jste jako lidstvo, mířili. I když to někteří vnímáte jako zkázu, je to zásadní varování celého Universa. Právě nyní dostáváš šanci konečně vše pochopit a je na každém – TOBĚ – jak celou věc uchopíš. Odvrátili jste se od lidství a v těch málo jedincích, kteří jej zachovávají, už není dostatek síly na probuzení. Ale je v nich základ a kořen. Proto přišel stav, který vám klepe na ego i srdce. Každý se sám rozhodni, čemu dáš přednost. S vírou, láskou, nadějí a péčí o sebe, o ostatní a o vše kolem sebe, tvoříš cestu z tohoto „pekla“ ven. Nyní zpívej, tanči, raduj se, ale buď v tichu, ve svém nitru. Tam jsou odpovědi i vedení. Nalezni a následně vyjádři, jaká nádherná bohatství uvnitř sebe sama najdeš. Jako jednotlivec zvítězíš, pakliže svou ojedinělost a výjimečnost rozložíš do celku Jednoty a propojíš se s ostatními. Ne sobectví, ale vzájemná soudržnost, přinese mír a zdraví do tvé duše a vašeho pozemského světa. Nebuď autoritou, buď rovným. Buď vzorem, ale nepřikazuj. Buď láskou, ale neponižuj se. Jsi součástí celého Universa a tvá pozemská pouť je zkouškou, kterou si tvoje duše vybrala. Léčíš se. Léčíš celé Universum. Jak? Tím, že rozzáříš plně světlo energie své vnitřní Lásky – když rozzáříš své VNITŘNÍ SVĚTLO. Tvůj postoj, myšlenky a rozhodnutí tvoří to, co v nich obsahuješ, čemu dáváš pozornost, sílu a sebe samu.“

 

VHLED DO ROKU 2020

Právě jsme vstoupili do nového věku – věku Vodnáře, který přináší rovnováhu. Je nutno podotknout, že tento věk potrvá přibližně 2 tisíce let a jsme teprve na úplném začátku.

Mottem roku 2020 je PROMĚNA, TRANSFORMACE, KONCE A ZAČÁTKY, PŘÍPRAVA A START.

Nyní je období, kdy se vše, co jsme doposud nedočistili a nedokončili, vrací, abychom mohli jednu etapu uzavřít a začít novou a to bez vlivů a nezdravých energií naší minulosti. Mnozí už tuto cestu dávno nastoupili, proto můžeme očekávat výrazné duchovní otevření se, prozření a uvědomění.
V roce 2018 jsme léčili vztahy, v roce 2019 jsme měli zaměření na pracovní záležitosti, rok 2020 nás povede k tomu, abychom čím dál více hledali svou podstatu a nacházeli své životné poslání.