Týdenní

Andělské poselství týdne: UZNÁNÍ, PRAVDA, ZAMYŠLENÍ, ROZJÍMÁNÍ A VHLED DO SVÉHO NITRA.

Andělé nám vzkazují, že je potřeba se pozastavit a přemýšlet o tom, co chceme, co si přetváříme do iluze a co je skutečné. Celý týden se budeme setkávat se souvislostmi a skutečnostmi, které nás povedou k tomu, abychom se nad vším zamýšleli.

Andělské poselství týdne: TVOŘIVOST, HOJNOST, PLÁNOVÁNÍ, STAVBILITA, ÚSPĚŠNÉ JEDNÁNÍ.

Andělé nám vzkazují, že je tento týden vhodný pro jakékoli úřední a soudní řízení. Které by mělo dopadnout láskyplně a spravedlivě pro všechny zúčastněné. To znamená, že dopadne tak, jak má. Stejně tak je vhodný čas pro rozvodová i jiná řízení.

Andělské poselství týdne: ZASTAVENÍ, SAMOTA, ŠŤASTNÁ ZMĚNA.

Andělé nám vzkazují, je na čase podívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Nezáleží tolik na tom, co se děje, ale jak se k tomu postavíme. Právě ve chvíli, kdy se cítíme zaseknutí a prázdní, nemáme propadat panice a nedělat si starosti. Toto zastavení nám slouží k tomu, abychom se zastavili, přehodnotili své plány, odpočinuli si. Prostě máme tento čas využít k tomu, co k dispozici máme a to jsme my sami a naše mysl.