Týdenní

Andělé vzkazují, že motto pro tento týden zní: NOVÝ ZAČÁTEK, TVOŘIVOST A HOJNOST.

V minulých týdnech jsme prožívali těžké energie, tento týden se nese v lehčích energiích, až možno říci radostnějších. Věnovat se nyní můžeme všemu, co nám dělá radost a tím se začít zaměřovat i do budoucna na to, co si přejeme.

Andělé vzkazují, že motto pro tento týden zní: OTEVŘI SVÉ SRDCE, ROZHODNUTÍ, ZHMOTNI SVÉ SNY.

Andělé nám vzkazují, že láska nás obklopuje stále všude kolem, proto je velmi důležité abychom se rozhodovali srdcem, ne strachy. Pokud okolnosti našemu srdci neladí, měli bychom se přesto rozhodnout srdcem. Na druhou stranu někdy musíme přecházet po určitou dobu jakýsi „most“, který je mezníkem nebo pomocníkem pro dobu, než dojdeme k uskutečnění svých plánů.

Andělé vzkazují, že motto pro tento týden zní: DOKONČENÍ, BÁJEČNÁ ŘEŠENÍ, STABILITA, ORGANIZOVANOST.

Andělé nám vzkazují, že cítíme velký chaos, nejistotu a strach z toho, v čem se právě nacházíme. Skutečnost je ale taková, že vše, co se děje, je jakési „finále“ za tím vším, co jsme kdy udělali, prožili, rozhodli. Tím se uzavírá starý kruh a započne kruh nový.