Týdenní

Andělé vzkazují, že motto pro tento týden zní: DOKONČENÍ, NECHAT JÍT, KONEC, PŘIJMOUT OSTATNÍ, OTEVŘÍT SE.

Zcela jasné a výstižné: v tomto týdnu je nejlepší čas na radikální zásadní ukončení starých cest, energií, které nám již neslouží, nijak se v nich necítíme dobře.
Je nejvyšší čas jít dál, spálit mosty, udělat tlusté čáry za minulostí, jednou provždy ji pohřbít. Negativní, bolestná a smutná minulost je jako velký těžký batoh, který si neseme na zádech.
Tato tíha nám ucpává cévy, vytváří otoky, záněty a je nejvyšší čas se tohoto zbavit.

Andělé vzkazují, že motto pro tento týden zní: ZVOL SI SVOBODU, ŠŤASTNÁ ZMĚNA, TVOŘIVOST A HOJNOST.

Andělé nám vzkazují, že můžeme mít pocit, že se nedokážeme pohnout z místa nebo se od něčeho odpoutat. Máme se osvobodit od překážek, na které se soustředíme tím, že si zvolíme jinou novou cestu, na které se budeme cítit svobodnější a šťastnější.
Je ovšem potřeba pustit se toho, na čem lpíme, nebo, kde očekáváme, že se to třeba změní. Dokud nezměníme sami něco v sobě, nezmění se nic. Pochybnosti, obavy a strachy nám neumožní cítit se svobodnější. Tím, že přestaneme lpět na tom, co nemůžeme mít, nebo nás trápí, se nám otevřou nové možnosti a příležitosti.

Andělé vzkazují, že motto pro tento týden zní: NECHAT JÍT, KONEC, VYDAT SE NA NOVOU CESTU, ZAMYŠLENÍ A ROZJÍMÁNÍ.

Andělé nám vzkazují, že se máme zcela odpoutat od minulosti, ať se nám to zdá jakkoli obtížné, nakonec je to přesto velmi osvobozující. Andělé nám pomohou vzlétnout výše, než dříve a každý konec vždy ohlašuje nový začátek. Když se necháme ovlivnit negativně negativními zkušenostmi z monulosti, pak je stále udržujeme aktivní v současnosti.
Změňte svůj život do radosti a naplnění a to v těch oblastech, které jsou zásadní, a ve kterých už nějakou dobu cítíte, že je nejvyšší čas jít dál.